MIKRO (almanca) türkçe anlamı
1. micro
2. mikro
MIKRO (inglizce) türkçe anlamı
3. Minil
4. mini
MIKRO (almanca) türkçe anlamı
5. micro
6. mikro
MIKRO (türkçe) ingilizcesi
[Mikro] pref. micro,
Mikro (almanca) ingilizcesi
pref. micro,
MIKRO (türkçe) ingilizcesi
[Mikro] pref. micro,
Mikro (almanca) ingilizcesi
1. pref. micro,
MIKRO (türkçe) fransızcası
1. micro [le]
MIKRO (türkçe) almancası
1. mikro

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Mikro çekirdek

  Bir işletim sistemi türüdür. Mikro çekirdek yapısında, ana çekirdek sadece birimler arası iletişim ve süreçleri sıralama işlerini yapar. Bellek yönetimi, kayıt ortamı yönetimi, sürücüler ve ağ ile ilgili çok sayıda süreç birbirleriyle iletişim kurarak haberleşir. Bu ...

  Mikro Anahtar

  Mikro anahtar, her çeşit makina, tezgah, cihaz ve aletlerin elektrik devrelerini istenilen anda açmak ve kapamak suretiyle, onların çalışma ve hareketlerini yakından veya uzaktan kontrol ve kumanda imkanını sağlayan “devre kesicileri”ne verilen

  Mikro Dalga

  Mikro dalga Radyo dalgalarının, dalga boyları kısa olan bölümü. Bunlar, normal uzun olan dalga boylarına göre farklı davranışa sahiptir. Mikro dalgaların spektrumunda (tayf), dalga boyu yaklaşık olarak 30 cm ile 1 cm arasındadır. Daha kısa milimetre mertebesindeki dalga boyları ...

  Mikro Iktisat

  Mikroekonomi, Ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen disiplindir. Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta, iktisadi mesele ile etkinlik üzerinde durulur; ne üretilecek, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek, dağılımda-üretimde-bölüşümde ...

  Mikro Ekonomi

  Mikro Ekonomi Mikro ekonomiyle dar boyutlu ekonomi vurgulanır. Mikro ekonomi kuramı; klasik ekonomistlerin geliştirdikleri bir yöntem olup, hane halkı ve firmalar gibi ayrı ayrı ekonomik birimlerin davranışlarındaki ayrıntılar üzerinde durur ve neler üretileceği, üretimin nasıl ...

  Mikro Salise

  Mikro salise, salisenin altmışta birine karşılık gelen zaman birimi.

  Mikro Elektro-mekanik Sistemler

  Mikroelektro-mekanik sistemler (MEMS) günümüzde var olan mekanik ve elektrik sistemlerin entegre ve minyatürize versiyonları olup mikron boyutlarında olan bu sistemleri nanoelektromekanik sistemler (NEMS) vasıtası ile nanoteknoloji uygulamaları için de kullanmak mümkündür M.C. Roco. "A ...

  Mikro Küre

  mikro kürelere veya protein proto hücrelere atıfta bulunmaktadır. Mikro küre terimi çok çeşitli alanlarda; maddeler bilgisi ve eczacılık gibi, kullanılmaktadır.

  Mikro-ifadeler

  Mikro ifadeler (ya da Mikro mimikler) insanların, yaşadıkları bir hissi veya düşünceyi bastırmak veya gizlemek isterken yaptıkları ani ve istem dışı yüz ve beden hareketleridir. Genellikle bir kazanım veya yitirim söz konusu olan gergin durumlarda ortaya çıkarlar. Normal yüz ...

  Mikro Uluslar Listesi

  Mikro uluslar, (bazen ''model ülke'' veya ''yeni ülke projesi'' diye söylenir) herhangi tanınmış egemen bir devlet tarafından ya da herhangi bir uluslararası kuruluş tarafından tanınmamış fakat o bölgede hak iddia edip kendi kendiliğine bağımsızlığını ilan eden ülkelere ...

  Mikro Evrim

  Mikro evrim, tek bir canlı türü ve bu türün popülasyonları içinde çeşitli seleksiyonlar sonucu oluşan tüm küçük değişimlere ve evrimleşme olaylarına denir.[http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/_0_0/evoscales_02 Microevolution: What is microevolution?] Bu anlamda mikro ...

  Mikro çoğalma

  Mikro çoğalma, modern bitki kültür metodlarını kullanarak, bitki ile aynı soydan gelen mevcut bitkisel materyallerin, sayısını hızlıca artırmak ve üretmek için geliştirilmiş bir pratiktir.