Millet

Millet ya da ulus, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk. Ulus ya da Millet adı verilen bu topluluk tanımı feodalitenin yıkılışı ve kapitalist düzenin oluşumu sürecinde ortaya çıkmıştır.

MILLET (inglizce) türkçe anlamı

1. i. akdarı
2. darı

MILLET (türkçe) anlamı

3. ulus
4. benzer özellikleri olan topluluk.
5. bir yerde bulunan kimselerin tümü
herkes.

MILLET (türkçe) anlamı

6. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan
7. aralarında dil
8. tarih
9. duygu
10. ülkü
11. gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu
12. ulus:Bu eser
13. Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir.- Atatürk. Benzer özellikleri olan topluluk:Şu kadın milletinin kıskançlığının hiç sonu yok.- A. Mithat. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü
14. herkes:Millet tütün paralarını alınca borcunu öder.- N. Cumalı.
15. 2. anlamı i. akdarı
16. bot. Panicum miliaceum.
17. akdarı
18. 3. anlamı darı.
19. 4. dari.

Millet (fransızca) ingilizcesi

1. n. Millet
2. family name,

Millet İngilizce anlamı ve tanımı

Millet anlamları
    (noun) The name of several cereal and forage grasses which bear an abundance of small roundish grains. The common millets of Germany and Southern Europe are Panicum miliaceum
3. and Setaria Italica.
Millet tanım:
Kelime: mil·let
4. Söyleniş: 'mi-l&
5. t
6. İşlev: noun
7. Kökeni: Middle English milet
8. from Middle French
9. diminutive of mil
10. from Latin milium
11. akin to Greek melinE millet
12. 1 : any of various small-seeded annual cereal and forage grasses: a : a grass (Panicum miliaceum) cultivated for its grain which is used for food b : any of several grasses related to common millet
13. 2 : the seed of a millet
14. ,n. type of grass that is cultivated for its grain which is mostly used as fodder
15. grain harvested from millet grass
16. n. Millet
17. family name
18. n. canary seed
19. millet
type of grass that is cultivated for its grain which is mostly used as fodder,

MILLET (türkçe) ingilizcesi

20. n. type of grass that is cultivated for its grain which is mostly used as fodder
21. grain harvested from millet grass
22. n. Millet
23. family name
24. n. canary seed
25. millet
26. type of grass that is cultivated for its grain which is mostly used as fodder,

Millet (ingilizce) fransızcası

1. n. millet
2. type de céréale

Millet (fransızca) almancası

1. n. hirse

Millet (fransızca) italyancası

1. 1. (général) becchime (m)
2. miglio (m)
3. 2. (botanique) miglio (m)

Millet (fransızca) ispanyolcası

1. 1. (général) alpiste (m)
2. 2. (botanique) mijo (m)

Millet (fransızca) portekizcesi

1. 1. (général) alpiste (m)
2. 2. (botanique) painço (m)

Millet (fransızca) flemenkcesi

1. 1. (général) vogelzaad (n)
2. 2. (botanique) gierst (m/f)
Millet ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Ulus
Önceki Paylaşımlar