Mim

Mim

Pantomim, pandomim ya da mim sanatı, en basit anlatımıyla sözsüz tiyatro oyunudur. Gösteri sanatının dallarından biridir.

MIM (türkçe) anlamı

1. 1 . Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adı.
2. 2 . eskimişBiten bir yazının altına konulan işaret.
3. Atasözü
4. deyim ve birleşik fiiller
5. mim koymak

mim (II) 6. isim7. tiyatro Fransızca mime

1 . Eski Yunan ve Roma'da yaşamı8. töreleri taklit amacı güden komedi türü.9. 2 . Bir oyuncunun herhangi bir davranış veya duyguyu yüz ve vücut hareketleriyle anlattığı komedi türü.10. 3 . Bu türü gerçekleştiren sanatçı.

MIM (türkçe) anlamı

11. arap abecesinde m harfinin adı12. eski yunan ve roma'da yaşamı13. töreleri taklit amacı güden komedi türü.ebced hesabında karşılığı 40 olan harf14. bir oyuncunun herhangi bir davranış ya da duyguyu yüz ve vücut devinimleriyle anlattığı komedi türü.biten bir yazının altına konulan im15. bu türü gerçekleştiren sanatçı.

MIM (türkçe) ingilizcesi

1. [MIM] v act
2. perform
3. play a role
4. behave as -
5. mime
6. mimic
7. imitatepron. me
8. first person in objective casev. panto
9. pantomime

MIM (türkçe) fransızcası

1. mime [le]
Mim ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Pandomim

Önceki Paylaşımlar