Mine

Diş minesi (Latince: Substantia adamantinea, İngilizce: Enamel) vücudun en sert ve en yoğun mineralleşmiş maddesidir, ve dentin, sement ve pulpa ile beraber dişi oluşturan dört ana dokudan biridir. Normal olarak dişin görünür dental kısmıdır ve ve mutlaka alttan dentin ile desteklenmelidir.Minenin yüzde doksanaltısı mineralden geri kalanı ise su ve organik maddeden oluşur.

MINE (almanca) türkçe anlamı

1. i. mayın (f)
2. maden ocağı (f)
3. bomba (f)
4. kurşun (f)

MINE (fransızca) türkçe anlamı

5. [la] yüzün havası
6. görünüş
7. çehre
8. beniz
9. maden ocağı
10. mayın

MINE (inglizce) türkçe anlamı

11. f. kazmak
12. kazıp çıkarmak
13. tünel kazmak
14. mayın döşemek
15. sinsice bozmak
16. maden işletmek
17. i. lağım
18. maden
19. maden ocağı
20. torpil
21. mayın
22. memba

MINE (türkçe) anlamı

23. adl. benim. benimki.
24. 2. anlamı i. maden
25. maden ocağı
26. lağım
27. hazine
28. memba
29. ask. mayın
30. sabit torpil. mine detector mayın detektörü.
31. mayın/maden,x mayın döşe/maden çıkar,benimki.
3. anlamı Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı. Saatkadranı:Hurdalanmış mineleri çatlayıp akrep ve yelkovanları kopmuş.-R. H. Karay. Dişlerin taç kısmını kaplayan beyaz ve sert doku. İnce veparlak nakış.

MINE (türkçe) anlamı

32. (Farsça) Kadın ismi 1. Maden ve çini üzerine vurulan camı andırır cila. 2. Dişlerin üzerindeki ince ve parlak tabaka. 3. İnce ve parlak nakış.
1. n. excavation in the earth for the purpose of digging out certain substances (i.e. precious stones
2. minerals
3. coal
4. etc)
5. diggings
6. treasure
7. abundant source
8. explosive planted in the earth that is detonated by touch or remote control
9. v. extract certain substances (minerals
10. precious stones
11. etc.) from the ground
12. dig out
13. make tunnels
14. burrow
15. plant explosive mines in the ground
16. search and make use of an abundant source of information
17. undermine
18. attack underhandedly
pron. belonging to me,

MINE (türkçe) ingilizcesi

19. n. excavation in the earth for the purpose of digging out certain substances (i.e. precious stones
20. minerals
21. coal
22. etc)
23. diggings
24. treasure
25. abundant source
26. explosive planted in the earth that is detonated by touch or remote control
27. v. extract certain substances (minerals
28. precious stones
29. etc.) from the ground
30. dig out
31. make tunnels
32. burrow
33. plant explosive mines in the ground
34. search and make use of an abundant source of information
35. undermine
36. attack underhandedly
pron. belonging to me,

Mine (almanca) ingilizcesi

37. n. excavation in the earth for the purpose of digging out certain substances (i.e. precious stones
38. minerals
39. coal
40. etc)
41. diggings
42. treasure
43. abundant source
explosive planted in the earth that is detonated by touch or remote control,

Mine (fransızca) ingilizcesi

44. (f) n. mien
45. face
46. expression
47. appearance
48. look
49. mine
50. pit
51. repository,

Mine İngilizce anlamı ve tanımı

Mine anlamları
  (pron. & a.) Belonging to me
52. my. Used as a pronominal to me
53. my. Used as a pronominal adjective in the predicate
54. as
55. Vengeance is mine
56. I will repay. Rom. xii. 19. Also
57. in the old style
58. used attributively
59. instead of my
60. before a noun beginning with a vowel.(v. t.) To dig away
61. or otherwise remove
62. the substratum or foundation of
63. to lay a mine under
64. to sap
65. to undermine
66. hence
67. to ruin or destroy by slow degrees or secret means.(v. i.) To form subterraneous tunnel or hole
68. to form a burrow or lodge in the earth
69. as
70. the mining cony.(v. t.) To get
71. as metals
72. out of the earth by digging.(v. i.) To dig a mine or pit in the earth
73. to get ore
74. metals
75. coal
76. or precious stones
77. out of the earth
78. to dig in the earth for minerals
79. to dig a passage or cavity under anything in order to overthrow it by explosives or otherwise.(noun) See Mien.(v. i.) A subterranean cavity or passage(v. i.) A cavity or tunnel made under a fortification or other work
80. for the purpose of blowing up the superstructure with some explosive agent.(v. t.) To dig into
81. for ore or metal.(v. i.) A pit or excavation in the earth
82. from which metallic ores
83. precious stones
84. coal
85. or other mineral substances are taken by digging
86. -- distinguished from the pits from which stones for architectural purposes are taken
87. and which are called quarries.(v. i.) Fig.: A rich source of wealth or other good.(v. i.) Any place where ore
88. metals
89. or precious stones are got by digging or washing the soil
90. as
91. a placer mine.
Mine tanım:
Kelime: mine
92. Söyleniş: 'mIn
93. İşlev: adjective
94. Kökeni: Middle English min
95. from Old English mIn -- more at MY
96. : MY -- used before a word beginning with a vowel or h mine arms -- Shakespeare> or sometimes as a modifier of a preceding noun -- archaic except in an elevated style
97.

MINE (türkçe) fransızcası

1. [la] yüzün havası
2. görünüş
3. çehre
4. beniz
5. maden ocağı
6. mayın

MINE (türkçe) almancası

1. n. Email
2. Schmelz

Mine (fransızca) italyancası

1. 1. (crayon) mina (f)2. (expression) faccia (f)3. (exploitation minière) miniera di carbone
2. 4. (industrie) miniera (f)5. (information) miniera (f)
3. 6. (militaire) mina (f)7. (personne) aspetto (m)

Mine (fransızca) ispanyolcası

1. 1. (crayon) mina (f)2. (expression) cara (f)
2. mueca (f)
3. pinta (f)3. (exploitation minière) mina de carbón
4. 4. (industrie) mina (f)5. (information) fuente (f)
5. mina (f)
6. 6. (militaire) mina (f)7. (personne) apariencia (f)
7. aspecto (m)

Mine (fransızca) portekizcesi

1. 1. (crayon) grafite (m)2. (expression) cara (f) {informal}
2. expressão (f)
3. semblante (m) (literature)3. (exploitation minière) mina de carvão
4. 4. (industrie) mina (f)5. (information) fonte (f)
5. mina (f)6. (militaire) mina (f)
6. 7. (personne) aspecto (m)
7. aparência (f)

Mine (fransızca) flemenkcesi

1. 1. (crayon) potloodstift (m/f)
2. stift (m/f)2. (expression) gezicht (n)
3. gezichtsuitdrukking (f)3. (exploitation minière) koolmijn (m/f)
4. mijn (m/f)
5. 4. (industrie) mijn (m/f)
6. groeve (m/f)5. (information) bron (m/f)
7. goudmijn (m/f)6. (militaire) mijn (m/f)
8. 7. (personne) uiterlijk (n)
dişin mine kısmı;*Cementum:Dişin sement kısmı Diş minesi (Latince: Substantia adamantinea, İngilizce: Enamel) vücudun en sert ve en yoğun mineralleşmiş maddesidir,Ross et al., p. 441 ve dentin, sement ve pulpa ile beraber dişi oluşturan dört ana dokudan biridir. Normal olarak dişin görünür dental kısmıdır ve ve mutlaka alttan dentin ile desteklenmelidir.Minenin yüzde doksanaltısı mineralden geri kalanı ise su ve organik maddeden oluşur.Cate, p. 1 Minenin normal rengi açık sarıdan grimsi beyaza kadar çeşitlilik gösterir. Minenin altında dentin bulunmayan dişin uç kısımlarında renk bazen hafif bir mavi tona dönebilir. Mine yarısaydam olduğu için, dentinin rengi ve mine altındaki herhangi bir dolgu maddesi bir dişin fiziksel görünümünü güçlü bir şekilde etkiler. Mine dişin yüzeyinde farklı kalınlıklarda bulunur ve en kalın olarak tüberkül denilen tepe çıkıntılarında 2.5 mm; en ince olarak ise klinik açıdan mine-sement sınırında bulunur.Cate, p. 219 Minenin temel minerali bir kristalize kalsiyum fosfat olan hidroksiapatittir.Johnson Minedeki minerallerin büyük çoğunluğu yalnızca gücü açısından değil kırılganlık açısından da değerlendirilmektedir.Cate, p. 218 Diş minesi, Mohs sertlik skalası açısından 5 ile değerlendirildiğinden insan vücundaki en sert maddedir.Dentin, 3-4 sertlik derecesi ile, daha az mineralize ve daha az kırılgan olarak, mineyi desteklemektedir ve sağlamlık için gereklidir. Dentin ve kemiğin tersine, mine kollajen içermez. Bunun yerine amelogenin ve enomelin adında iki benzersiz protein içermektedir. Bu proteinlerin işlevleri tamamen anlaşılmamış olsa da, bunların, diğer işlevlerinin yanısıra, bir iskelet desteği gibi işlev görerek minenin gelişimine yardım ettikleri düşünülmektedir.Cate, p. 198 == Yapısı == thumb|left Minenin temel birimi mine çubuğudur. Daha önce mine prizması denilen, çapı yaklaşık olarak 4 μm - 8 μm uzunluğunda olan mine çubuğu, düzenli bir yapı içinde sıkıca biraraya getirilmiş bir hidroksiapatit kristalleri paketidir.Enine kesiti alındığında en güzel bir anahtar deliğine benzetilebilecek olan bu yapının üst kısmı ya da başı dişin taç kısmına doğru,ve alt kısmı veya kuyruğu diş köküne doğru durmaktadır. Her bir mine çubuğundaki kristallerin düzeni oldukça karmaşıktır. Hem ameloblastlar (mine oluşumunu başlatan hücreler) hem de Tomes lifleri kristallerin düzenlerini etkiler. Mine çubuğunun baş tarafındaki mine kristalleri çubuğun uzun eksenine paralel olarak durmaktadır. Kristallerin yönlenmesi mine çubuğunun kuyruk kısmında uzun eksenden hafifçe uzaklaşır. Minenin organik kısmı, hidroksiapatit kristallerine gömülmüş kollagen fibrillerden oluşmuştur. Minenin organik yapısı içerisinde başlıca metionin ve histidin olmak üzere 16 değişik aminoasit bulunur. Ayrıca organik kısımda, kalsifikasyona yardımcı olan fosfor yüksek oranda bulunur. Minenin yapısındaki en önemli proteinler "Enomelin ve Amelogenin" dir. Bunlar, organik bölümün organizasyonunu sağlar. Ayrıca "Lösin" de diş minesinin organik yapısındaki önemli bir proteindir. Minedeki suyun %25 lik kısmı apatit kristallerine bağlıdır. Diğer kısmı ise apatit kristallerini bir kabuk gibi sarar. Diş minesinin, yıllarca sert, cansız, geçirgenliği olmayan bir doku olduğuna inanılmıştır. Ancak son yirmi yılda yapılan ileri düzey elektron mikroskobileri, diş minesinin elek gibi geçirgen bir doku olduğunu, özellikle mikromolekülleri kolaylıkla geçirdiğini ortaya çıkartmıştır. Mine sertliği, bölgelere göre farklılık gösterir. Mine, Bilkers Sertlik Derecesine göre yüzeyde 400, orta bölgelerinde 350-370, mine-dentin sınırında 250-270 birim sertliktedir. Yaşlandıkça, pulpa nın çekilmesi ve organik maddelerin azalmasına bağlı olarak mine sertleşir, esnekliğini yitirir ve kırılganlaşır. Mine, milyonlarca mine prizmasından oluşur(1 mm3 de 3000-4000 mine prizması). Mine prizmaları kıvrımlar çizerek yüzeye ulaşır. Bu oluşuma "Hunter-Schreiger Bantları" denir. Mine prizmalarının yönleri, çürük oluşumu ve ilerlemesinde önemlidir. Mine, elektron mikroskobunda incelendiğinde, 20-80 mikron aralıklarla üst üste gelmiş tabakalardan oluştuğu gözlenmiştir. tabakaların üst üste çökeldiği izlanimi vermektedir. Bu tabakaların oluşturduğu çizgilere "Retriuz çizgileri" denir. Bu çizgiler kesici kenarda 13°, kolede 45°lik açılarla mine dış yüzeyine ulaşır. Minenin dış yüzeyine ulaştığı yere "periki mati" denir. Periki mati, genç dişlerde makroskobik olarak (gözle) görülebilir. İntramental çizgiler olarak da adlandırılır. Retriuz çizgileri, anomali olmayıp fizyolojik oluşumlardır. Oluşumları hakkında öne sürülen bir çok görüş vardır, bunlardan başlıcaları: * Fizyolojik bir kalsifikasyon ritmidir. * Mine dokusu kalsifiye olurken durakladığı her aralıkta oluşan çizgilerdir. Retriuz çizgilerine üst dişlerde pek rastlanmaz. Neonatal Çizgi (doğum çizgisi): Doğum esnasında, halihazırda çene kamiklerine oluşan dişlerin dentinogenezinde meydana gelen duraksama sonucu oluşan net çizgilerdir. ==Dipnot== } ==Kaynak== * http://en.wikipedia.org/wiki/Tooth_enamel * http://de.wikipedia.org/wiki/Zahnschmelz

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Mine maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Mine çiçeği

  Mine çiçeğigiller familyasından bir bitki. Kırlarda kendiliğinden yetişir. Çeşitli renkte çiçekleri vardır.

  Mine Söğüt

  Mine Söğüt 1968 yılında İstanbul’da doğdu, ortaöğrenimini Kadıköy Kız Lisesi’nde tamamladı (1985). Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 1989’da mezun olduktan sonra, aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

  Hatice Mine Bahadır

  Hatice Mine Bahadır (d. 1981, Ankara), özellikle İngilizce şiirleriyle tanınan Türk şair.

  Mine Teber

  Mine Şenhuy Teber,   Sinema ve dizi oyuncusu.

  Mine Tugay

  Mine Tugay, 1978 Konya doğumlu, Çerkes kökenli Türk televizyon ve tiyatro oyuncusu.

  Mine Çayıroğlu

  Mine Çayıroğlu, (d. 28 Aralık 1977, İstanbul) Türk oyuncu ve şarkıcı.

  Riegel Mine 43

  Riegel mine 43 veya (Sprengriegel/R.Mi. 43) II.

  Mine-sement Sınırı

  Mine-sement sınırı, genellikle MSS olarak kısaltılır, bir diş üzerinde anatomik olarak belirlenen bir oluşumdur. Burası, normalde dişin taç kısmını saran mine ile dişin kök kısmını saran sementin karşılaştığı yerdir. Bu iki diş kökenli doku tarafından oluşturulan bu ...

  Mine Ayman

  Mine Ayman (d. 28 Ekim 1980, İstanbul), Türk radyo spikeri, oyuncu.

  Mine G. Kırıkkanat

  Mine G. Kırıkkanat (d. 1951, Ankara) Türk gazeteci, yazar ve köşe yazarı.

  Mine Mutlu

  Mine Mutlu, (d. 28 Kasım, 1948, İstanbul - ö. 18 Eylül, 1990, İstanbul), Sinema oyuncusu.