Mineral

Mineral

Mineral doğal şekilde oluşan homojen, belirli kimyasal bileşime sahip ve belirli bir kristal öz yapıları olan inorganik kristalleşmiş katı bir cisimdir. Minerallerin özellikleri: Doğal olarak oluşur, Herhangi bir parçası bütününün özelliklerini taşır, Belirli bir kimyasal formülü vardır, Katı halde olup nadiren sıvıdır, İnorganiktir.

MINERAL (almanca) türkçe anlamı

1. i. mineral (n)
2. maden (n)

MINERAL (inglizce) türkçe anlamı

3. i. mineral
4. maden
5. madensel tuzs. madensel
6. madeni

MINERAL (türkçe) anlamı

7. Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde. İçinde inorganik maddeler bulunan.
8. 2. anlamı s.
9. i. madensel
10. madeni
11. madenli
12. mineral
13. i. maden
14. mineral
15. maden filizi
16. madensel madde
17. çoğ
18. ing
19. k.dili sodalı içecekler mineral. kingdom madenler sınıfı. mineral oil madeni yağ . mineral water maden suyu. mineral wool amyant
20. ak asbest.
21. 3. anlamı mineral.

MINERAL (türkçe) anlamı

22. normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık ya da bileşik olarak bulunan ya da kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde.içinde inorganik maddeler bulunan.

Mineral (almanca) ingilizcesi

1. adj. of or pertaining to minerals
2. consisting of minerals,n. natural substance belonging to a group of inorganic (often crystalline) compounds which are found in the earth
3. that which is not animal or vegetableadj. of or pertaining to minerals
4. consisting of mineralsn. mineral
5. natural substance belonging to a group of inorganic,

Mineral İngilizce anlamı ve tanımı

Mineral anlamları
    (v. i.) A mine.(a.) Impregnated with minerals
6. as
7. mineral waters.(v. i.) An inorganic species or substance occurring in nature
8. having a definite chemical composition and usually a distinct crystalline form. Rocks
9. except certain glassy igneous forms
10. are either simple minerals or aggregates of minerals.(a.) Of or pertaining to minerals
11. consisting of a mineral or of minerals
12. as
13. a mineral substance.(v. i.) Anything which is neither animal nor vegetable
14. as in the most general classification of things into three kingdoms (animal
15. vegetable
16. and mineral).
Mineral tanım:
Kelime: min·er·al
17. Söyleniş: 'min-r&
18. l
19. 'mi-n&
20. -
21. İşlev: noun
22. Kökeni: Middle English
23. from Medieval Latin minerale
24. from neuter of mineralis
25. 1 : ORE
26. 2 : an inorganic substance (as in the ash of calcined tissue)
27. 3 obsolete : MINE
28. 4 : something neither animal nor vegetable
29. 5 a : a solid homogeneous crystalline chemical element or compound that results from the inorganic processes of nature
30. broadly : any of various naturally occurring homogeneous substances (as stone
31. coal
32. salt
33. sulfur
34. sand
35. petroleum
36. water
37. or natural gas) obtained usually from the ground b : a synthetic substance having the chemical composition and crystalline form and properties of a naturally occurring mineral
38. 6 plural
39. British : MINERAL WATER
,

MINERAL (türkçe) ingilizcesi

40. n. natural substance belonging to a group of inorganic (often crystalline) compounds which are found in the earth
41. that which is not animal or vegetableadj. of or pertaining to minerals
42. consisting of mineralsn. mineral
43. natural substance belonging to a group of inorganic,

Mineral (almanca) fransızcası

1. n. minéral (m)

Mineral (ingilizce) almancası

1. n. Mineraladj. mineralisch

Mineral (ingilizce) italyancası

1. s. minerale
2. sostanza inorganicaagg. minerale
3. inorganico

Mineral (ingilizce) ispanyolcası

1. adj. mineral

Mineral (ingilizce) portekizcesi

1. s. mineraladj. mineral
2. água mineral

Mineral (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. mineraalbn. mineraal
2. delfstoffen-
Mineral doğal şekilde oluşan, homojen, belirli kimyasal bileşime sahip inorganik kristalleşmiş katı bir cisimdir. Buna göre minerallerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

  1. Doğal olarak oluşur.
  2. Herhangi bir parçası bütününün özelliklerini taşır.
  3. Belirli bir kimyasal formülü vardır.
  4. Katı halde olup nadiren sıvıdır.
  5. İnorganiktir.


Mineralojinin konusu doğal şekilde oluşan maddeleri ihtiva ettiği için bu bakımdan sınırlandırılmıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle laboratuvarlarda sentetik olarak elde edilen kimyasal bileşikler mineral sayılmazlar. Bu yapay bileşikler halindeki katı maddelere doğada tabii halde rastlanmaz. Dolayısıyla da doğal şartlarda oluşturulamazlar. Bu tür katı maddelere "yapay mineraller" adı verilebilir. Bu tür yapay mineraller de, tabii minerallerde olduğu gibi benzer kristal iç yapılarına sahiptir.

Minerallerin doğada veya deneysel olarak yapılan incelemelerde de gözlendiği gibi, oluşum şartları bunların belirli fizikokimyasal şartlarda (belirli sıcaklık ve basınç altında ve ortamın kimyasal durumu gibi) oluşurlar. Buradan mineralojinin bir amacının da minerallerin oluşturduğu yerkabuğunun kimyasal ve fiziksel yapısının öğrenilmesi, yerkabuğunun tarihinin bilinmesi ve yeraltı kaynaklarından yararlanılması olduğunu anlıyoruz.

Mineraller belirli bir kimyasal bileşime sahiptirler. O halde her mineral bir kimyasal formül ile ifade edilir. Minerallerin kimyasal formülleri genellikle sabittir. Ancak belirli sınırlar içinde belirli kaidelerle değişebilir. Çok ender olarak saf elementler (altın, gümüş, bakır vs) şeklinde oluşan mineraller, yerkabuğunda meydana gelen doğal fizikokimyasal olayların ürünleridir.

Minerallerin bir diğer özelliği de inorganik oluşudur. Yerkabuğunda bulunan petrol, kömür, fosil ve reçine gibi maddeler mineralojinin kapsamına girmez. Ancak nadir de olsa organik mineraller de vardır. Mesela "kehribar" gibi.

Minerallerin katı olmaları düzenli bir atomsal iç yapıya sahip olduklarını gösterir. Mineral kristallerinin dış yapıları incelendiğinde düzgün geometrik dış şekilli oldukları görülür. Yine aynı şekilde iç yapılarının da düzgün olduğu görülür. Minerallerin "cıva" gibi sıvı olan tipleri de vardır.

Mineraller homojen bir yapıya sahiptirler. Alınan bir mineral örneğinin her tarafı aynı mineralden ibaret olmalıdır. Ancak her mineralde az veya çok yabancı mineral varlığı bulunmaktadır. Yabancı madde oranının çokluğu, mineralin özelliklerini değiştirir. Esasta; gözle görülebilen boyutta homojen olması basit tanımlama için yeterlidir.

Diğer Bağlantılar

  • The Mineral Database (İngilizce)
Mineral Mineral
2008-09-09T00:00:00+03:00 · Mineral
Mineral haritadaki konumu.
Mineral haritası
Mineral
Bu haritaya tıklayrak dinamik hale getirebilirsiniz. Detaylı Mineral haritası için tıklayınız
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar