Misal

MISAL (türkçe) anlamı

1. 1 . Örnek olarak alınabilen
2. gösterilen şey
3. örnek
4. Cumhuriyet tarihimizde bunun iki misali vardır.- F. R. Atay.
5. 2 . Benzer:
6. Bir namazlık saltanatın olacak / Taht misali o musalla taşında.- C. S. Tarancı.

MISAL (türkçe) anlamı

7. örnek olarak alınabilen
8. gösterilen şey
9. örnekbenzer
10. eş
11. gibi

MISAL (türkçe) ingilizcesi

1. [misal (m) ]n. missal
2. Catholic prayer book used in the celebration of Mass
3. prayer book
4. service bookn. example
5. instance

MISAL (türkçe) fransızcası

1. exemple [le]

MISAL (türkçe) almancası

1. das Beispiel
Önceki Paylaşımlar