Motif

Motif Sanat eserleriyle süsleme işlerinde tekrar eden veya kendi başlarına ayrı ayrı bir grup meydana getiren şekillerin her biri. Herhangi bir eserin temel fikri ile müzik parçalarında bestekarların kullandığı nağmeler topluluğu da bu isimle anılmaktadır. Güzel sanatlar dalında, bir biçimin, bir grubun, genellikle bir manzaranın konusunun tekrar ve devam etmesi motif bilgisiyle mümkündür. Resimcilik ve süslemecilik sanatında bir bütünün değişik yönlerinin çizilmesi o bütünün motifl

MOTIF (fransızca) türkçe anlamı

1. [le] güdü
2. sebep
3. (resimde) konu
4. motif

MOTIF (inglizce) türkçe anlamı

5. i. motif
6. örge

MOTIF (türkçe) anlamı

7. Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri. Bir eserde sık sık tekrarlanan süsleyici öge. Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim.
8. 2. anlamı i. motif.
9. motif
10. 3. anlamı motif.
11. 4. motif. güdü. sebep. (resimde) konu.

Motif (fransızca) ingilizcesi

1. (m) n. motive
2. reason
3. cause
4. figure
5. pattern
6. motif
7. main idea (of a piece of art
8. music
9. book
10. etc.),n. main idea
11. predominant subject
12. recurring theme
13. unique design (of a piece of art
14. music
15. book
16. etc.)n. motive
17. reason
18. cause
19. figure
20. pattern
21. motif
22. main idea (of a piece of art
23. music
24. book
25. etc.)n. motif
26. theme,

Motif İngilizce anlamı ve tanımı

Motif anlamları
    (noun) Motive.(noun) A decorative applique design or figure
27. as of lace or velvet
28. used in trimming.(noun) In literature and the fine arts
29. a salient feature or element of a composition or work
30. esp
31. the theme
32. or central or dominant feature
33. specif. (Music)
34. a motive.
Motif tanım:
Kelime: mo·tif
35. Söyleniş: mO-'tEf
36. İşlev: noun
37. Kökeni: French
38. motive
39. motif
40. from Middle French -- more at MOTIVE
41. 1 : a usually recurring salient thematic element (as in the arts)
42. especially : a dominant idea or central theme
43. 2 : a single or repeated design or color
44. - mo·tif·ic /-'tE-fik
45. -'ti-/ adjective
46.
Motif ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Motive
47. Theme
,

MOTIF (türkçe) ingilizcesi

48. n. main idea
49. predominant subject
50. recurring theme
51. unique design (of a piece of art
52. music
53. book
54. etc.)n. motive
55. reason
56. cause
57. figure
58. pattern
59. motif
60. main idea (of a piece of art
61. music
62. book
63. etc.)n. motif
64. theme

Motif (ingilizce) fransızcası

1. n. motif
2. idée centrale
3. sujet central

Motif (fransızca) almancası

1. n. urteilsbegründung
2. vorlage
3. grund
4. beweggrund
5. anknüpfungspunkt
6. dekor
7. anlass
8. antrieb
9. motiv
10. dessin
11. muster

Motif (fransızca) italyancası

1. 1. (excuser) motivo (m)
2. ragione (f)
3. causa (f)2. (décoration) motivo (m)
4. disegno (m)3. (raison) motivo (m)
5. movente (m)
6. argomento (m)
7. ragione (f)4. (sanat) motivo (m)

Motif (fransızca) ispanyolcası

1. 1. (excuser) ocasión (f)
2. motivo (m)
3. causa (f)2. (décoration) diseño (m)
4. dibujo (m)3. (raison) motivo (m)
5. móvil (m)
6. argumento (m)4. (sanat) motivo (m)

Motif (fransızca) portekizcesi

1. 1. (excuser) motivo (m)
2. causa (f)
3. razão (f)2. (décoration) motivo (m)
4. desenho (m)
5. padrão (m)3. (raison) motivo (m)
6. argumento (m)
7. razão (m)4. (sanat) motivo (m)

Motif (fransızca) flemenkcesi

1. 1. (excuser) aanleiding (f)
2. beweegreden (m/f)
3. motief (n)
4. beweeggrond (m)2. (décoration) patroon (n)
5. tekening (f)
6. dessin (n)3. (raison) motief (n)
7. beweegreden (m/f)
8. drijfveer (m/f)
9. onderwerp (n)
10. argument (n)
11. bewijsgrond (m)
12. reden (m/f)4. (sanat) motief (n)
Motif Sanat eserleriyle süsleme işlerinde tekrar eden veya kendi başlarına ayrı ayrı bir grup meydana getiren şekillerin her biri.

Herhangi bir eserin temel fikri ile müzik parçalarında bestekarların kullandığı nağmeler topluluğu da bu isimle anılmaktadır.

Güzel sanatlar dalında, bir biçimin, bir grubun, genellikle bir manzaranın konusunun tekrar ve devam etmesi motif bilgisiyle mümkündür. Resimcilik ve süslemecilik sanatında bir bütünün değişik yönlerinin çizilmesi o bütünün motiflerini meydana getirir. Bu motiflerin değişik tarzda ve yönde birleşmesiyle de çizilmek istenen eserin bütünü ortaya çıkar.

İlk asırlardan beri bu şekilde var olan motifçilik sanatı, Osmanlılar zamanında süslemecilikle birleşerek zirveye ulaşmıştır. Camilerin kubbe ve tavanlarında; saray, kasr ve köşklerin salon ve odalarının süslenmesinde motif sanatının ulaştığı ileri seviye açık olarak görülmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar