Muallim

Öğretmen ya da hoca; bir bilim dalını, bir sanatı, bir tekniği veya belli bir bilgiyi öğretmeyi kendisine meslek edinmiş kimsedir.

MUALLIM (türkçe) anlamı

öğretmen.

MUALLIM (türkçe) anlamı

1. Öğretmen
Muallim ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Öğretmen

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Muallim maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Muallim Naci

  Muallim Naci 1850'de İstanbul'da doğdu. 12 Nisan 1893'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Asıl adı Ömer'dir. Babasının ölümü üzerine 7 yaşında dayısının yanına Varna'ya gitti. Orada medrese öğrenimi gördü. Varna Rüştiyesi'nde öğretmenlik yaptı. Sait Paşa'nın özel ...

  Muallim Cevdet

  Muallim Cevdet eğitimci, yazar, kütüphaneci. 1883'te Bolu'da doğdu. Evkaf memuru Mehmed Said Efendinin oğludur. Dedesi Said Efendi, Niş'te bir tekke şeyhiydi. ailesi 1877 Harbinden sonra Bolu'ya göçmüş ve Cevdet orada doğmuştu. Muallim Cevdet, ilk ve ortaokulu Bolu'da, liseyi ...

  Muallim, Gebze

  Muallim, Kocaeli ilinin Gebze ilçesine bağlı bir köydür. Köyün 17. yüzyılda ki adı Mallarım ya da Mallım idi.

  Musiki Muallim Mektebi

  Musiki Muallim Mektebi, 1924 yılında ortaöğretime müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla Ankara’da doğrudan Maarif Vekaleti’ne (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı olarak kurulmuş ortadereceli bir eğitim kurumudur.

  MUALLİM MEKTEBİ

  Öğretmen okullarının eski adı. Erkek öğretmen okullarına Darulmuallimin kız öğretmen okullarına Darülmualimat ...

  Opera

  Opera, genellikle tarihi veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konan, müzikal ve teatral formda bir sahne eseridir. "klasik batı müziği" geleneğinin önemli bir parçası olan opera, bir tiyatro eserinde bulunan bir çok unsurun yanısıra, müzikal form veya dansın da ...

  öğretmen

  Öğretmen ya da hoca; bir bilim dalını, bir sanatı, bir tekniği veya belli bir bilgiyi öğretmeyi kendisine meslek edinmiş kimsedir.

  Basın

  BASIN Alm. Presse, Fr. Presse, İng. Press. Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü ceride (gazete), mecmua (dergi), salname (yıllık), broşür ve benzeri yayınların hepsi, matbuat. Bu tür yayınların muhtevasını, haber ve fikir ...

  Cinas

  çok anlamı olan bir kelimeye farklı konuda farklı anlam yükleme işi

  Edebiyat-ı Cedide

  Türk edebiyatında batı medeniyetinin etkisiyle meydana gelen yenilik akımı (1896-1901). Temsilcileri haftalık Servetifünun dergisinin çevresinde toplandığı için «Servetifünun edebiyatı» da denir. Edebiyatı Cedide hareketi, Tevfik Fikret'in (1867-1915) Servetifünun dergisinde yazı ...

  Ehl-i Suffa

  Ehl-i Suffa Hicret’ten sonra Medine’de Peygamber efendimizin yaptırdığı mescidin suffa denilen bölümünde barınan fakir ve kimsesiz sahabiler. Bunlar Medine’ye başka yerlerden hicret edip gelenlerdi. Sayıları on ile dört yüz arasında değişen bu sahabiler, Peygamber efendimizin ...

  Farabi

  Farabi ( / ; batı dünyasında bilinen adıyla Alpharabius (adıyla ilgili kayda geçmiş diğer versiyonlar için aşağıya bakınız) (d. 872 Fārāb ([http://islamsci.mcgill.ca/RASI/BEA/Farabi_BEA.pdf PDF version]) – 14 Aralık 950 ile 12 Ocak 951 arası Şam), 8. ve 13. yüzyıllar ...