Davranış ve hareketlerinde serbest olma hâli. Köy veya mahallenin idârî işlerini yürütmekle görevli, seçimle iş başına gelen kimseye “muhtar” denir. Köy veya mahalle halkı tarafından beş yıl görev yapmak üzere seçilen muhtarlık için partiler aday gösteremez. Seçildikten sonra devlet memuru statüsüne tâbi olurlar. ...

MUHTAR (türkçe) anlamı
1. özerk
2. otonom
(..) köy ya da mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için o köy ya da mahallede oturanların seçtikleri kimse: yılanların öcü'nde köy muhtarı çıkarcı biriydi. .
MUHTAR (türkçe) anlamı
3. 1 . Köy ve mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için o köy veya mahallede oturanların seçtikleri kimse:
4. Bir sabah kalktım
5. sofaya muhtar önde bütün köylü yığılmış.- H. E. Adıvar.
6. 2 . sıfat
7. mecaziHer işe burnunu sokan.
8. 3 . sıfat
9. eski dilÖzerk.
MUHTAR (türkçe) anlamı
10. (Arapça) Erkek ismi 1. İhtiyar eden
11. seçilmiş
12. seçkin. Hareketinde serbest olan
13. istediği gibi davranan
14. dilediğini yapan. 2. Köy veya mahalle işlerine bakmak üzere halkın seçtiği kimse. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden.
MUHTAR (türkçe) ingilizcesi
1. n. demarch
2. reeve
MUHTAR (türkçe) fransızcası
1. maire [le]
MUHTAR (türkçe) almancası
1. n. Gemeindevorsteher

Muhtar hakkında bilgiler

Davranış ve hareketlerinde serbest olma hali. Köy veya mahallenin idari işlerini yürütmekle görevli, seçimle iş başına gelen kimseye “muhtar” denir. Köy veya mahalle halkı tarafından beş yıl görev yapmak üzere seçilen muhtarlık için partiler aday gösteremez. Seçildikten sonra devlet memuru statüsüne tabi olurlar. Muhtar seçilebilmek için; en az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturmak, yirmi beş yaşını bitirmiş olmak, okur-yazar olmak, köy ve mahalle işlerinin müteahhidi, yardımcısı veya ortağı olmamak vasıfları istenir. Muhtarların vazifeleri; devletle ilgili ve muhtar olduğu bölgeyle ilgili olmak üzere ikiye ayrılır.

Mahalle muhtarının görevi daha az ve açık olup, asli görevi, bölgesinde ikamet edenlerin kanunlarla gösterilen nüfus, yer değiştirme, seçim gibi çeşitli işlerine bakmaktır.

Köy muhtarının görevleri daha fazla ve farklıdır. Köy muhtarının devletle ilgili görevleri sırasında; kanun ve hükümet emirlerini köylülere duyurmak, köy dahilinde itimat, dirlik ve düzeni sağlamak, salgın ve bulaşıcı hastalıkları hükümete haber vermek, köydeki doğum, ölüm ve evlenme gibi halleri hükümete haber vermek, köye gelen devlet memurlarına yardım etmek, okul çağına girenleri okula, askerlik çağına girenleri askere yollamak, evleneceklerin kanuni muamelelerini yapmak vardır.

Mahalle muhtarları, nüfus kağıdı örneği, ikametgah belgesi verme gibi işler karşılığında il idare kurulunca tesbit edilen bir ücret alır. 1977’den bu yana köy ve mahalle muhtarlarına genel bütçeden muhtarlık ödeneği verilmektedir.

Köy muhtarlarının 18 Mart 1924 tarihli ve 442 sayılı kanun ve mahalle muhtarlarının da 15 Nisan 1944 tarihli 454 sayılı kanun ile görev ve yetkileri belirlenmiştir.

Görev ve yetkilerini kötüye kullanan muhtarlar, aynı durumdaki devlet memurları gibi işlem görür ve muhakeme edilirler (yargılanırlar). Statüleri anayasa ile teminat altına alınmıştır.

Şarkı Sözleri

Cem Karaca tarafından Muhtar albümünde söylenen muhtar adlı şarkının sözleri.

Grup Vitamin tarafından söylenen muhtar adlı şarkının sözleri.sabah erken çok erken
muhtar birşey ararken
gözüm tarlaya takıldı
gönlüm bir kıza takıldı

hey muhatar bana bir avrat
şansım kalmadı son fırsat
bu köyde hayat ne rahat
ahırada düşmüş melehat

gece özel çok özel
bu köyde kızlar çok güzel
başlık parası usandırır
kızları kocasız bırakır

hey muhatar bana bir avrat
şansım kalmadı son fırsat
bu köyde hayat ne rahat
ahırada düşmüş melehat