Mustafa, İslam peygamberi Muhammed'in seçilmiş/seçkin anlamına gelen lakabıdır. Arapça kökenli bir erkek adı olarak kullanılmaktadır.

MUSTAFA (türkçe) anlamı

1. 1. (Safvet. den) Güzide. Istıfâ edilmiş. Has ve seçilmiş.
2. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) mübarek bir ismi. (Bak: Fahr-i kâinat - Resul.

MUSTAFA (türkçe) anlamı

3. (Arapça) Erkek ismi 1. Temizlenmiş
4. seçilmiş
5. güzide. 2. Hz. Peygamberin isimlerinden. 3. Sa'd Suresi 47. ayette geçer.

Mustafa (fransızca) ingilizcesi

1. n. Mustafa
2. male first name (Arabic
3. Turkish)
Mustafa (Arapça: مصطفى†Ž), İslam peygamberi Muhammed'in seçilmiş/seçkin anlamına gelen lakabıdır. Arapça kökenli bir erkek adı olarak kullanılmaktadır. ==Mustafa adlı bazı kayda değer kişiler== *Lala Mustafa Paşa (yak. d. 1500 – yak. ö. 1580), Osmanlı devlet adamı. *Sultan I. Mustafa (d. 1591 – ö. 1639), 15. Osmanlı padişahı. *Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (d. 1634/1635 – ö. 1683), Osmanlı devlet adamı. *Sultan II. Mustafa (d. 1664 – ö. 1703), 22. Osmanlı padişahı. *Sultan III. Mustafa (d. 1717 – ö. 1774), 26. Osmanlı padişahı. *Alemdar Mustafa Paşa (d. 1755 – ö. 1808), Osmanlı devlet adamı. *Sultan IV. Mustafa (d. 1779 – ö. 1808), 29. Osmanlı padişahı. *Koca Mustafa Reşid Paşa (d. 1800 – ö. 1858), Osmanlı devlet adamı. *Mustafa Fevzi Çakmak (d. 1876 – ö. 1973), Türk siyasetçi ve mareşal. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı dönemindeki ikinci başbakanı. *Mustafa Kemal Atatürk (d. 1881 – ö. 1938), Türk siyasetçi ve mareşal. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı. *Mustafa İsmet İnönü (d. 1884 – ö. 1973), Türk siyasetçi ve orgeneral. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı. *Mustafa Barzani (d. 1903 – ö. 1979), Kürt siyasetçi. Irak'ta Kürdistan Demokratik Partisinin ilk başkanı. *Mustafa Zibri (d. 1938 – 2001), Filistinli siyasetçi. *Mustafa Akkad (d. 1930 – ö. 2005), Suriye kökenli Birleşik Amerikalı yönetmen. *Mustafa Birden (d. 1946), Türk hukukçu ve Danıştay Başkanı. *Mustafa Denizli (d. 1949), Türk spor adamı. *Mustafa Balbay (d. 1960), Türk gazeteci. *Mustafa Karaalioğlu (d. 1966), Türk gazeteci. *Mustafa Sandal (d. 1970), Türk pop yıldızı, besteci ve söz yazarı. ==Filmler== * Mustafa Hakkında Herşey, Çağan Irmak'ın yönettiği 2003 yapımı duygusal - gerilim filmi. * Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını konu alan, Can Dündar'ın yazıp yönettiği 2008 yapımı belgesel film.

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Mustafa maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Alemdar Mustafa Paşa

  Alemdar Mustafa Paşa Osmanlı sadrazamlarından. Rusçuklu Hasan Ağa’nın oğlu olup, doğum tarihi bilinmemektedir. Yeniçeri ocağından yetişti. 1768-1774 Osmanlı-Rus harbinde bölüğünün bayrağını taşıdığından Alemdar veya Bayraktar unvanı verildi. Rusçuk ayanı Tirsinikli ...

  Lala Mustafa Paşa

  Lala Mustafa Paşa, III. Murat saltanatında 28 Nisan 1580 - 7 Ağustos 1580 tarihleri arasında üç ay dokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı. Sırp asıllıdır ve Sokollu Mehmed Paşa'yla aynı köydendir. Yavuz Sultan Selim devrinde saraya girmiştir. II. Selim tahta ...

  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 1634/1635- 25 Aralık 1683 tarihleri arasında yaşamış Osmanlı sadrazamı. 1634 yılında Merzifon'un Marınca köyünde doğdu. Babası Uruç Hasan Bey'in yakın arkadaşı Köprülü Mehmed Paşa tarafından korunup yetiştirildi. Medrese eğitimi gördü. ...

  Mustafa Behçet Efendi

  Osmanlı Devletinde modern tıbbın kurucularından. 1774’te İstanbul’da Eyüpsultan’da doğdu. Hâcegândan Mehmed Emîn Şükûhî Efendinin oğlu olup, Üçüncü Mustafa Han devri hekimbaşılarından Büyük Hayrullah Efendinin kızı tarafından torunudur. Yine hekimbaşı Abdülhak ...

  Mustafa Ibn Ali

  1574 yılında öldüğü tahmin edilen, Mustafa ibn Ali'nin hayatı hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Bir süre Sultan Selim Camii'nde muvakkitlik yapmış ve mîkât ilminin yanısıra coğrafyayla da ilgilenmiştir. Tuhfetü'z-Zamân ve Harîdetü'l-Evân (Zamanın Armağanı ve ...

  Sultan Birinci Mustafa

  Sultan Birinci Mustafa 1592 yılında Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Sultan Birinci Mustafa güzel yüzlü, seyrek sakallı, sarı benizli ve iri gözlü bir padişahtı. İki defa padişahlık yaptı. Sinirli bir yapıya sahipti.

  Sultan Üçüncü Mustafa

  Sultan Üçüncü Mustafa 28 Ocak 1717 günü İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Sultan Üçüncü Ahmed, annesi Mihrişah Sultan'dır. Sultan Üçüncü Mustafa orta boylu, iri gözlü, yassı burunlu ve siyah sakallı idi. Heybetli ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Çok iyi bir tahsil yaptı. ...

  Sultan İkinci Mustafa

  Sultan İkinci Mustafa (1664 - 1703), Osmanlı padişahlarının yirmi ikincisi ve İslam halifelerinin seksen yedincisi. Sultan Dördüncü Mehmed'in Rabia Gülnüş Sultandan oğlu olup 5 Haziran 1664'te İstanbul'da doğdu. Devrin alimlerinden iyi bir tahsil gördü. İkinci Ahmed'in 6 Şubat ...

  Sultan Dördüncü Mustafa

  Sultan Dördüncü Mustafa, 8 Eylül 1779 günü İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nüketseza Kadın Sultan'dır. Annesi Nüketseza Kadın Sultan, Sultan Dördüncü Mustafa'nın iyi bir tahsil yapması için çok çaba harcadı. Ancak hırslı, kurnaz ve asabi bir ...

  Mustafa Suphi

  Mustafa Suphi (1883 - 1921) Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) kurucusu ve ilk genel başkanı. 1883'de Giresun'da doğdu. İlköğrenimi babasının görevi nedeniyle Kudüs ve Şam'da, ortaöğrenimini Erzurum'da gördü.

  Mustafa Reşit Paşa

  Reşid Paşa (Mustafa Reşit Paşa, Büyük Reşit Paşa) Osmanlı sadrâzamlarından. Tanzimat hareketinin mîmârı. Koca, Büyük Reşîd Paşa diye meşhur olmuştur. 1800’de İstanbul’da doğdu. Babası, İkinci Bâyezîd evkafı rûznâmecisi Mustafa Efendidir. İlk okuma yazmayı ...

  Kemankeş Kara Mustafa Paşa

  Kemankeş Kara Mustafa Paşa (1592 - .... ) 1592'de Arnavutluk'ta doğdu. Yeniçeri ocağından yetişti. Çorbacılık ve kul kethüdalığı yaptı. 1633-34 yılında sekbanbaşı ve Mart-Nisan 1635'te yeniçeri ağası olan Kemankeş Kara Mustafa Paşa, 17 Ekim 1635'te Kaptan-ı Derya, ...

  Köprülü Fazıl Mustafa Paşa

  Köprülü Fazıl Mustafa Paşa (1637 - 1691) Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, 1637 yılında İstanbul'da doğdu. Köprülü Mehmed Paşa'nın ikinci oğlu, Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'nın kardeşidir. İkinci Viyana Kuşatmasını izleyen günlerde iş başına getirilmiş, aldığı ...