Muvaffak

MUVAFFAK (türkçe) anlamı

1. başarmış
2. başarılı (kimse).
3. başarılmış
başarılı (iş).

MUVAFFAK (türkçe) anlamı

4. (Arapça) Erkek ismi 1. Allah'ın yardımına ulaşmış
işi rast gitmiş kimse. 2. Başaran beceren.

MUVAFFAK (türkçe) anlamı

5. Başarmış
6. başarılı (kimse).

MUVAFFAK (türkçe) ingilizcesi

1. successful ba?aryly,

MUVAFFAK (türkçe) almancası

1. erfolgreich
Önceki Paylaşımlar