Mahrem, İslâm'da evlenilmesi haram olan (nikâh düşmeyen) kişi. Mahrem sözcüğü Arapça haram (yasaklanmış) kökünden gelir.

NAMAHREM (türkçe) anlamı
1. 1 . Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek).
2. 2 . eskimişYabancı
3. el
4. Doğrusunu isterseniz beni aldatmamıştır
5. ama namahrem karşısında oynamıştır.- S. F. Abasıyanık.
NAMAHREM (türkçe) anlamı
6. (ıslam dinine ya da hukukuna göre) evlenmelerinde sakınca olmayan
7. bu nedenle kendisinden kaçılması gereken (kadın ya da erkek).
8. yabancı
9. el
NAMAHREM (türkçe) ingilizcesi
1. Non-mehram is one with whom marriage is permitted.,
NAMAHREM (türkçe) almancası
1. fremd
namahrem ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Mahrem

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Namahrem

  Mahrem, İslâm'da evlenilmesi haram olan (nikâh düşmeyen) kişi. Mahrem sözcüğü Arapça haram (yasaklanmış) kökünden gelir.

  İstiklal Marşının Ilk Defa Okunuşu Ve Kabulü

  Saruhan Mebusu Reşat Bey'in, Celse Sonunda Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi Tarafından Bir Dua İrat Edilmesine Dair Takriri:REİS - Yeni bir takrir var, Saruhan Mebusu Reşat Bey'indir. (Bu mübarek meclisimizin içtimai nihayetinde Abdülgafur Efendi tarafindan bir dua irat buyurulmasını arz ...

  İstiklal Marşı Ve Açıklaması

  Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;O benimdir, o benim, milletimindir ancak.Mehmet Akif, Türk milletine cesaret ve tahammül aşılamak için ve onda bulunan duyguları harekete geçirmek ...