nazar

Göz değmesi. Bir kimsenin canlı veya cansız bir varlığa bakışı esnâsında, gözlerinden çıkan şuâların, ışınların baktığı varlıklara isâbet etmesi, görüş, düşünce. Nazar, lügatta “bakmak, göz atmak, düşünmek, iltifat ve îtibar etmek, yan bakış, kötü bakış vs.” mânâlarına gelir.

NAZAR (türkçe) anlamı

1. (Nazaret) Altın.
2. Tazelik

NAZAR (türkçe) anlamı

3. bakış
4. bakma
5. göz atma.
6. bir konu hakkında düşünme
7. görüş
8. belli kimselerde bulunduğuna inanılan
9. insanlara
10. özellikle çocuklara
11. evcil hayvanlara
12. eve
13. mala mülke
hatta cansız nesnelere de zarar verdiğine inanılan bakıştaki çarpıcı ve öldürücü güç.

NAZAR (türkçe) anlamı

14. 1 . Belli kimselerde bulunduğuna inanılan
15. insanlara
16. özellikle çocuklara
17. evcil hayvanlara
18. eve
19. mala mülke
20. hatta cansız nesnelere de zarar veren
21. bakıştaki çarpıcı ve öldürücü güç
22. göz
23. 2 . eski dilBakış
24. bakma
25. göz atma:
26. İlk nazarda mağrur
27. azametli tesirini veriyor.- S. M. Alus.
28. Atasözü
29. deyim ve birleşik fiiller
30. nazar değmek (veya nazara gelmek)
31. nazarı değmek
32. (birinin) nazarında
33. (bir şeye şu veya bu) nazarıyla bakmak

NAZAR (türkçe) ingilizcesi

1. [Nazar]n. look
2. eye
3. sight
4. blink
5. regard
6. evil eye
7. hex
8. whammy

NAZAR (türkçe) fransızcası

1. le mauvais ìil

NAZAR (türkçe) almancası

1. der Blick
Halk arasında oldukça güçlü bir inanış olan nazar değmesi olayının boş bir inanış olmadığı ve bilimsel çalışmalar alanına alınarak etkileri ve neticeleri dünyanın birçok ülkesinde değerlendirilmektedir. Nazar değmesine ilişkin düşünce çok eski ve derindir. Nazarın bazen söylenen bir sözden, bazen derinden bir bakıştan, bazen de iyi olmayan düşünceden kaynaklandığını biliyoruz. Bu nedenle kendimizi nazara karşı korumak amacıyla bazı yöntemlere başvururuz.

KEM GÖZ

Kem göz kavramı iki bölümde incelenir. Birincisi, şiddetli ve tesirli, diğeri ise belirsiz bir bakış anlamındadır. Biri kötü düşünceleri ve istekleri nakleden bir araç gibidir; diğeri ise gözün sahibi olan insanda varolan tehlikeli bir enerjinin kaynağından kendi istekleri doğrultusunda çıkan uğursuz bakış olarak değerlendirilir. Bu bakışa bir de söz unsuru karışacak olursa o zaman tehlike daha da büyük olur.

RUHSAL TESİR

Prof. Dr. Süheyl Ünver, nazar hakkındaki bir yazısında şöyle demektedir: "Bugün nazar değmesinin ruhsal mekanizmasının vücudumuzdaki atom enerjisine dönüşmesiyle ilgili olacağını bilmemiz gerekiyor. Bizde bir ruhsal tesir olduğuna göre vücudumuzdaki bazı maddelerin enerjiye dönüşmesi elbette ki mümkündür. Fikirlerimizin birgün yeni atom enerjisinin keşifleriyle ispatlanacağı inkar edilemez bir gerçektir. İnsan bir maddedir ve onun da ruh diyeceğimiz bir enerjisi vardır.

MAVİ BONCUK

Nazarın etkisine en etkili savunma mavi boncuktur. Mavi renk, çağlardan beri korunma prensibini temsil eder. O göğün rengidir. Rivayete göre Cengiz Han, babasının mavi bardağından su içerdi. Yüksek mahkeme başkanlığına verdiği emirde halkın taksim ve mahkeme kararları mavi deftere (Koko Debder) yazılsın, yasanın esasları ise ak kağıda mavi kalemle yazılarak nesilden nesile geçsin emrini verdiği söylenir.

Selçuklular, türbe ve medreselerini mavi çiniyle yapmaya özen göstermişler, gök medreseler birçok ilin süsleri olarak bizlere kalmıştır. Selçuklular mavi çininin koruyucu gücünü genellikle Ayet-el Kürsüyle takviye etmişlerdir. Bugün ise "maşallah" yazısı geniş ölçüde bu amaçla kullanılmaktadır.

DÜŞÜNCENİN ŞEKİLLENMESİ

Düşünce özel şekillere bürünmüş olan maddeden meydana gelmiştir. Bu şekiller gerçekten canlıdır, hassas ve durugörü yeteneği taşıyan kişiler tarafından görülebilirler. Düşünce şekilleri konusu uzaktan tesir ve telkin konusunun teknik temelini oluşturur. Nazar konusunda da söylenen sözün ya da düşüncenin şekil alması söz konusudur. Bu olguda aşırı beğenme, kıskançlık, aşırı heyecansal bir duygu, çekememezlik gibi durumlar söz konusuysa, elementlerinde etkisiyle düşünülen şey daha etkili olarak hedefe ulaşmış olur. Sonuç olarak da nazar dediğimiz olay gerçekleşir.

BİLİMSEL AÇIDAN NAZAR

Vücuttaki bazı enerjilerin yayıldığına ve bazı etkilerin bulunduğuna ilişkin parapsikolojik kanıtlar vardır. Nazar olayını da bu konuyla bağdaştırmak gerekir. Kirlian tekniğiyle yapılan incelemeler, vücutta değişen biyokimyasal hassasiyetleri ve yüksek iletme özeliği ile ışıldamaları göstermektedir. Prof. Dr. sitkovsky; 'Nazarın mistizmle hiçbir ilgisi yoktur. Bir insan düşündüğü zaman enerji yayar; bu enerji bazı kişilerde daha güçlüdür. Bu fiziksel ve fizyolojik bir gerçektir' demiştir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Nazaré

  Nazaré belediyesi, Portekiz'in Centro bölgesine bağlı Oeste altbölgesinin belediyelerinden biridir.

  Nazar Boncuğu

  Nazar boncuğu, insanı kem gözlerden koruduğuna inanılan boncuk. Tarih boyunca, çoğu kültürde ve dinsel inançta, göz figürü kötülükleri savan güçlü bir tılsım olarak kabul edilmiştir.

  Gafanha Da Nazaré

  Gafanha da Nazarí© Portekiz`de ílhavo belediyesine bağlı olan, 15,65 km² yüzölçümüne sahip, 14.

  Nazar Berkadem

  Nakşîbendilik (Nakşbendiyye, Osmanlıca: ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻴﻪ), Abdulhalik-ıl Güjdevani tarafından sistemleştirilen, Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi'nin isim babası olduğu İslâm (Sunni İslam) dini tarikâtı. "Nâkış yapan" anlamına gelen Nakşibend; Nakşibendi ...

  Nazarín (film, 1959)

  Nazarín, yönetmenliğini Luis Buñuel' in yaptığı 1959 yapımı bir Meksika filmidir.

  Nazar Değmesin

  Nazar Değmesin, Dilek Pınar'ın 2004 yılında çıkan ikinci stüdyo albümüdür.