Nazire

Örnek, karşılık demektir. Edebiyatta bir şairin manzum bir eserme, başka bir şair tarafından ayni vezinde ve ayni kafiye düzeninde yazılan benzer manzumeye verilen addır. Nazireler, şekil ve muhteva bakımından aslına bağlı kalınarak yapılmalıdır. Nazirecilik, daha çok Divan Edebiyatı'nda moda olmuş ve yaygın bir şekilde, birçok şairler tarafından baş vurulmuştur. Edebiyatımızda nazire yapmaya tanzir denir.

NAZIRE (türkçe) anlamı

1. Mühlet vermek
2. tehir etmek.

NAZIRE (türkçe) anlamı

(Arapça) Kadın ismi 1. Örnek karşılık. 2. Manzum eserde ayrı vezin ve kafiyede benzer olma hali.

NAZIRE (türkçe) anlamı

3. (davranış
4. söz için) karşılık olarak
5. benzetilerek yapılan davranış
6. söz
7. başka bir koşuk örnek alınarak aynı ölçü ve aynı uyakla yazılan koşuk.

NAZIRE (türkçe) ingilizcesi

1. a poem modeled after another poem in respect to both content and form.,

NAZIRE (türkçe) almancası

1. n. Nachdichtung
Örnek, karşılık demektir. Edebiyatta bir şairin manzum bir eserme, başka bir şair tarafından ayni vezinde ve ayni kafiye düzeninde yazılan benzer manzumeye verilen addır.

Nazireler, şekil ve muhteva bakımından aslına bağlı kalınarak yapılmalıdır. Nazirecilik, daha çok Divan Edebiyatı'nda moda olmuş ve yaygın bir şekilde, birçok şairler tarafından baş vurulmuştur. Edebiyatımızda nazire yapmaya tanzir denir.

Nazire Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiir. Divan edebiyatı nazım türüdür. Kelime Arapça "eş, değer" anlamlarındaki nazir’den gelir. Nazire yazma, tanzir, tanzir etme diye anılır. Nazire geleneği Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. İranlı şairler nazireye cevâb adını verirler. Alay ve şaka yollu yazılmış nazirelere tezhil veya hezl denir.
Önceki Paylaşımlar