nefer

Asker; orduda görevli, erden mareşale kadar rütbeyi haiz kişi. Askerlik yükümlülüğü altına giren şahıslar (erbaş ve er) ile özel yasalarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmi bir kıyafet taşıyan kişilerdir.

NEFER (türkçe) anlamı
1. Bir kişi
2. tek kişi.
3. Asker
4. er. (Bazılarınca insan cemaati. Ona kadar olan adam topluluğuna denir. Üçten ona kadar olan kişilere Reht denir.)
NEFER (türkçe) anlamı
aşaması olmayan asker.kimse.
NEFER (türkçe) anlamı
5. (Arapça) Erkek ismi 1. Bir adam
6. tek kişi. 2. Er
7. asker
NEFER (türkçe) ingilizcesi
1. n. soldier
2. private soldier,
NEFER (türkçe) fransızcası
1. soldat [le]
NEFER (türkçe) almancası
1. der Soldat
nefer ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Asker

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Nefer

  Asker; orduda görevli, erden mareşale kadar rütbeyi haiz kişi. Askerlik yükümlülüğü altına giren şahıslar (erbaş ve er) ile özel yasalarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmi bir kıyafet taşıyan kişilerdir.

  Nom

  Nom (eski Mısır dili:''sepat'') (Antik Grekçe: Νομός, “yöre”) Antik Mısır'ın idari yöreleri.

  Soldier

  Soldier şu anlamlara gelebilir:

  Cebeci

  Cebeci sözcüğü ile şu başlıklardan biri kastedilmiş olabilir:

  Gureba

  Gureba Osmanlı ordu teşkilatında kapıkulu süvarisini teşkil eden altı bölükten, Gureba-i Yemin ve Yesar bölüklerinin adı. Gureba, garip kelimesinin çoğulu olup, “yabancı, kimsesiz, misafir” manasındadır. Gureba bölüklerine Galata, İbrahimpaşa ve Edirne saraylarından ...