Nesnel

Genel olarak, bilen zihinden ba­ğımsız olarak varolan gerçek bir nesne; başka bir deyişle, gerçek, tanıtlanabilir ya da fiziki olan ve dolayısıyla, durum, fonksi­yon ya da konumu içsel tecrübeye, zihinsel yaşantıya, öznel deneyime bağlı olmayıp, herkes tarafından gözlemlenebilir ve doğru­lanabilir bir şey olarak nesne; doğası fiziki ölçüm yoluyla belirlenebilen bir şey için kullanılan sıfat.

NESNEL (türkçe) anlamı

1. nesne ile ilgili
2. nesneye değgin
3. öznel karşıtı.
4. gerçeğe varmak amacıyla
5. taraf tutmadan inceleme yapan
6. hüküm veren
7. afaki
8. objektif
9. bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan
objektif.

NESNEL (türkçe) anlamı

10. 1 . Nesne ile ilgili
11. nesneye ilişkin
12. öznel karşıtı.
13. 2 . mecazGerçeğe varmak amacıyla
14. taraf tutmadan inceleme yapan
15. hüküm veren
16. afaki
17. objektif
18. 3 . felsefeBireyin kişisel görüşünden bağımsız olan
19. objektif
20.

NESNEL (türkçe) ingilizcesi

1. adj. objective
2. practical

NESNEL (türkçe) fransızcası

1. objectif/ive
2. impartial/e

NESNEL (türkçe) almancası

1. adj. gegenständlich
2. objektiv
3. prosaisch
4. sachlich
Genel olarak, bilen zihinden ba­ğımsız olarak varolan gerçek bir nesne; başka bir deyişle, gerçek, tanıtlanabilir ya da fiziki olan ve dolayısıyla, durum, fonksi­yon ya da konumu içsel tecrübeye, zihinsel yaşantıya, öznel deneyime bağlı olmayıp, herkes tarafından gözlemlenebilir ve doğru­lanabilir bir şey olarak nesne; doğası fiziki ölçüm yoluyla belirlenebilen bir şey için kullanılan sıfat.
Önceki Paylaşımlar