Nesnellik

Nesnellik, yaygın olarak her tür öznel etki ve öğelerden bağımsız olabilme durumunu ifade etmek icin kullanılan bir terimdir. Nesnel bilginin temellendirilmesinde ileri sürülen argümalar aynı şekilde burada da geçerlidir. Nesnellikten kastedilen, özneden kesin bir şekilde bağımsızlıktır, daha doğru bir değişle öznenin (tüm öznellilerinin ötesinde kalarak) birebir nesnenin kendisine uygunluğudur. bunun nasıl olabildiği, kuramsal düzlemde açık değildir; dolayısıyla da bu haliyle nesnelli

NESNELLIK (türkçe) anlamı

nesnel olma ya da nesnelerin gerçeğine dayanma durumu.

NESNELLIK (türkçe) anlamı

1. Nesnel olma veya nesnelerin gerçeğine dayanma durumu
2. afakilik
3. objektiflik
4. objektivite:
İyi kötü bir nesnelliği aranıp duruyordum.- S. İleri.

NESNELLIK (türkçe) ingilizcesi

1. objectivity

NESNELLIK (türkçe) fransızcası

1. objectivité [la]

NESNELLIK (türkçe) almancası

1. n. Prosa
2. Sachlichkeit
Nesnellik, yaygın olarak her tür öznel etki ve öğelerden bağımsız olabilme durumunu ifade etmek icin kullanılan bir terimdir. Nesnel bilginin temellendirilmesinde ileri sürülen argümalar aynı şekilde burada da geçerlidir. Nesnellikten kastedilen, özneden kesin bir şekilde bağımsızlıktır, daha doğru bir değişle öznenin (tüm öznellilerinin ötesinde kalarak) birebir nesnenin kendisine uygunluğudur. bunun nasıl olabildiği, kuramsal düzlemde açık değildir; dolayısıyla da bu haliyle nesnellik bir ``varsayımdan`` ibarettir.

Öznenin kendi duygu, bakışaçısı ve değer yargılarından tamamen sıyrılması ve hic bir etki altinda olmaksızın bir nesneyi kavraması anlamında nesnellik nasıl mümkün olabilecektir?Bu anlamda nesnelliğin hiç olmadığı söylenebilir.Ama nesnellik öte yandan gündelik kullanımda ``genel geçerlilik`` anlamına gelmektedir.Almanca`da ``Objektivití¤t``, Fransızca`da ``Objektivite``, İngilizce`de ``Objektivity`` olarak geçen kavramlar Nesnellik anlamındadır.

Belli bir zamanda kabul edilegelmiş olan "genel geçerliliği" dile getirmektedir nesnellik, ancak bununla birlikte kavrama yüklenen epistemolojik ayrıcalığın karşılığı yoktur.Genel ``geçer olanların``, her zaman ``gerçek`` ya da ``nesnel`` olmadıkları bilinmektedir.``Tek tek`` bireyler üstü bir gerçeklikten söz edilmesi anlamında nesnellikten sözedilmesi olanaklı olmakla birlikte, kategorik olarak birey-üstü ya da birey-ötesi, yani her tür öznellikten bağımsız ve yalıtık olma anlamında bir nesnellikten söz etmek olanaklı değildir.Nesnellik, ``yalnızca belli bir zamandaki genel geçerlilikle`` sınırlıdır.

Gözat

Kaynak

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Nesnellik maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar