Nevi

NEVI (türkçe) anlamı

1çeşit
2cins
3tür

NEVI (türkçe) ingilizcesi

1. [nevus]n. congenital deviation of the skin
2. pigmented patch of skin
3birthmark
4. mole (Medicine)
5. n. snow
6. precipitation that falls as ice crystals,

NEVI (türkçe) almancası

1. die Art
Önceki Paylaşımlar