Nida

Çağırma, bağırma, seslenme, ses verme'dir. Edebiyatta sevinç, şaşkınlık, acıma, öfke ve yalvarma gibi duyguları belirtmek için, sesin tonunu yükseltmeye ve bunu belli edecek a, ay, ey, hey ve benzeri gibi edatları kullanmaya denir. Genellikle cümle başlarında yer alan bu edatlar, sanatçının kendisini heyecanlandıran varlıklara karşı, duyduğu heyecanı göstermek için, sesinin tonunu yükselterek seslenmesidir. Zaten nida sanatının gayesi karşıdakinin dikkatini çekmek ve duyduğumuz heyecanı ses v

NIDA (türkçe) anlamı

1. (Arapça) Kadın ismi 1. Çağırma
2. bağırma
seslenme. 2. Ses verme.

NIDA (türkçe) anlamı

3. çağırma
4. bağırma
seslenme.ünlem.

NIDA (türkçe) anlamı

5. çağırma
6. bağırma
7. seslenme
ünlem.

NIDA (türkçe) anlamı

8. çağırma
9. bağırma
seslenme.ünlem.

NIDA (türkçe) anlamı

10. 1 . Çağırma
11. bağırma
12. seslenme
13. Baba: 'ya Allah!' nidası ile yerinden zorla
14. oğluna abanarak kalktı.- R. H. Karay.
15. 2 . gramerÜnlem.

NIDA (türkçe) anlamı

16. çağırma
17. bağırma
18. seslenme.ünlem.

NIDA (türkçe) ingilizcesi

1. [NIDA]n. cry
2. exclamation
3. interjection
ejaculation,

NIDA (türkçe) ingilizcesi

4. [NIDA]n. cry
5. exclamation
6. interjection
ejaculation,

NIDA (türkçe) ingilizcesi

7. [NIDA]n. cry
8. exclamation
9. interjection
ejaculation,

NIDA (türkçe) ingilizcesi

10. [NIDA]n. cry
11. exclamation
12. interjection
13. ejaculation

NIDA (türkçe) almancası

1. n. Interjektion
Çağırma, bağırma, seslenme, ses verme'dir. Edebiyatta sevinç, şaşkınlık, acıma, öfke ve yalvarma gibi duyguları belirtmek için, sesin tonunu yükseltmeye ve bunu belli edecek a, ay, ey, hey ve benzeri gibi edatları kullanmaya denir.

Genellikle cümle başlarında yer alan bu edatlar, sanatçının kendisini heyecanlandıran varlıklara karşı, duyduğu heyecanı göstermek için, sesinin tonunu yükselterek seslenmesidir. Zaten nida sanatının gayesi karşıdakinin dikkatini çekmek ve duyduğumuz heyecanı ses ve söz olarak ifade etmekten başka bir şey değildir. Böyle heyecanları ifade eden ses ve sözlerden sonra ünlem işareti (!) konur.
Önceki Paylaşımlar