Nirvana

Nirvana

Budizm’de, her türlü tutkudan alın­mış ve doğuş çarkının dışına çıkmış olan ki­şinin eriştiği mertebe, mutlak dinginlik hali. Acının ve bilgisizliğin ortadan kalkışı duru­mu, kişinin dünyaya yönelik ilgilerden, ken­disiyle ilgili tasalardan kurtulması, arzu ve isteklerden vazgeçmesi, gerçek bir bilgeli­ğe, mutlak bir bağımsızlığa ulaşması duru­mu.

NIRVANA (inglizce) türkçe anlamı

1. i. nirvana
2. hırslardan arınılarak ulaşılan salt mutluluk
3. mutluluk

NIRVANA (türkçe) anlamı

4. budizmde
5. her türlü istek
6. tutku ve duygulanımlardan kurtulup
ben'in ortadan kalktığı en yüksek ruh durumuna erişme.

NIRVANA (türkçe) anlamı

7. (i.) Budizme göre insanın aşırı istek ve tutkularından kurtulma yoluyle eriştiği salt mutluluk durumu
8. mutluluk.
9. nirvana

Nirvana (fransızca) ingilizcesi

1. (m) n. nirvana
2. heavenly state that exists beyond the cycle of reincarnation
3. freedom from karmic suffering (Hinduism
4. Buddhism),

Nirvana İngilizce anlamı ve tanımı

Nirvana anlamları
    (noun) In the Buddhist system of religion
5. the final emancipation of the soul from transmigration
6. and consequently a beatific enfrachisement from the evils of wordly existence
7. as by annihilation or absorption into the divine. See Buddhism.(noun) In the Buddhist system of religion
8. the final emancipation of the soul from transmigration
9. and consequently a beatific enfrachisement from the evils of wordly existence
10. as by annihilation or absorption into the divine. See Buddhism.
Nirvana tanım:
Kelime: nir·va·na
11. Söyleniş: nir-'vä
12. -n&
13. ()n&
14. r-
15. İşlev: noun
16. Usage: often capitalized
17. Kökeni: Sanskrit nirvAna
18. literally
19. act of extinguishing
20. from nis- out vAti it blows -- more at WIND
21. 1 : the final beatitude that transcends suffering
22. karma
23. and samsara and is sought especially in Buddhism through the extinction of desire and individual consciousness
24. 2 a : a place or state of oblivion to care
25. pain
26. or external reality
27. also : BLISS
28. HEAVEN b : a goal hoped for but apparently unattainable : DREAM
29. - nir·van·ic /-'vä
30. -nik
31. -'va-/ adjective
32.
Nirvana ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Eden
33. Heaven
34. Paradise
35. ,n. famous American rock band
36. n. heavenly state that exists beyond the cycle of reincarnation
37. freedom from karmic suffering (Hinduism
38. Buddhism)
39. state of being heavenly
40. paradise (Slang)
41. n. nirvana
42. heavenly state that exists beyond the cycle of reincarnation
43. freedom from karmic suffering (Hinduism
Buddhism),

NIRVANA (türkçe) ingilizcesi

44. n. heavenly state that exists beyond the cycle of reincarnation
45. freedom from karmic suffering (Hinduism
46. Buddhism)
47. state of being heavenly
48. paradise (Slang)
49. n. nirvana
50. heavenly state that exists beyond the cycle of reincarnation
51. freedom from karmic suffering (Hinduism
52. Buddhism)
53. n. nirvana
54. heavenly state that exists beyond the cycle of reincarnation
55. freedom from karmic suffering (Hinduism
56. Buddhism)

Nirvana (ingilizce) fransızcası

1. n. Nirvana
2. groupe de rock américain célèbre
3. n. Nirvana
4. extinction du désir humain
5. extinction du Karma (bouddhisme)
6. état de sérénité suprême
7. paix et sérénité (Familier)

Nirvana (fransızca) almancası

1. n. nirwana

Nirvana (fransızca) italyancası

1. (religion) nirvana (m)

Nirvana (fransızca) ispanyolcası

1. (religion) nirvana (m)

Nirvana (fransızca) portekizcesi

1. (religion) nirvana (m)

Nirvana (fransızca) flemenkcesi

1. (religion) nirvana (n)
2. nirwana (n)
Budizm’de, her türlü tutkudan alın­mış ve doğuş çarkının dışına çıkmış olan ki­şinin eriştiği mertebe, mutlak dinginlik hali. Acının ve bilgisizliğin ortadan kalkışı duru­mu, kişinin dünyaya yönelik ilgilerden, ken­disiyle ilgili tasalardan kurtulması, arzu ve isteklerden vazgeçmesi, gerçek bir bilgeli­ğe, mutlak bir bağımsızlığa ulaşması duru­mu.

Yaşamın acılar içinde geçen sonsuz ve kısır bir döngü olduğunu, bu döngünün ne­deninin tutkular, tutkuların nedeninin ise bilgisizlik olduğunu savunan Budizme göre, insanlar, tüm tutkulardan, kızgınlık ve istek­lerden arınarak, nesnelerin çekiciliğine ka­pılmasalar, yaşam tekerleğini çeviren geçek nedeni görmek suretiyle ermiş, bilge bir kişi olarak, sonsuz dönüşün dışına çıkıp, ba­ğımsızlaşabilir ve kurtulabilirler. İşte bu kurtuluşun adı Nirvana’dır.

Önceki Paylaşımlar