Nominal

Nominal Değer (Par Value, Face Value), bir kıymetin üzerinde yazan değerdir. Örneğin, T.C. Hazine Müşteşarlığı tarafından çıkarılan her bir devlet iç borçlanma senedinin nominal değeri, üzerinde fiilen yazan değer olan 10 YKR dir. Benzer şekilde 1 YTL`nin nominal değeri üzerinde yazan değer olan 1 YTL`dir.

NOMINAL (almanca) türkçe anlamı

1. s. ismi
2. nominal
3. itibari

NOMINAL (fransızca) türkçe anlamı

4. ad söylenerek yapılan
5. saymaca
6. varsayımsal
7. isimle ilgili

NOMINAL (inglizce) türkçe anlamı

8. s. nominal
9. düşük
10. sözde
11. itibari
12. sembolik
13. göstermelik
14. ismen var olan

NOMINAL (türkçe) anlamı

ad belirtilerek yapılan.

NOMINAL (türkçe) anlamı

15. Ad belirtilerek yapılan.
16. 2. anlamı (s.) ismen mevcut olan
17. sözde
18. birinin ismini taşıyan
19. önemsiz
20. (ditb.) isim türünden veya isme ait olan
21. isimle ilgili. nominally (z.) ismen
22. sözde olarak
23. önemsizce.
24. az/adlarla ilgili/saymaca.
25. 3. anlamı (fiyat) saymaca. itibari. adlarla ilgili. yalnızca ad olarak varolan. adı var kendi yok. sözde. önemsiz düşük.
26. 4. (fiyat) saymaca. itibari. nominal. adlarla ilgili. yalnizca ad olarak varolan. adi var kendi yok. sözde. önemsiz düsük.

Nominal (almanca) ingilizcesi

1. adj. relating to or being a name
2. relating to or being a noun (Grammar)
3. very small
4. token
5. in name only
6. so-called,

Nominal İngilizce anlamı ve tanımı

Nominal anlamları
    (a.) Existing in name only
7. not real
8. as
9. a nominal difference.(noun) A verb formed from a noun.(noun) A name
10. an appellation.(a.) Of or pertaining to a name or names
11. having to do with the literal meaning of a word
12. verbal
13. as
14. a nominal definition.(noun) A nominalist.(noun) A verb formed from a noun.(noun) A name
15. an appellation.(noun) A nominalist.(a.) Existing in name only
16. not real
17. as
18. a nominal difference.(a.) Of or pertaining to a name or names
19. having to do with the literal meaning of a word
20. verbal
21. as
22. a nominal definition.
Nominal tanım:
Kelime: nom·i·nal
23. Söyleniş: 'nä
24. -m&
25. -n&
26. l
27. 'nä
28. m-n&
29. l
30. İşlev: adjective
31. Kökeni: Middle English nominalle
32. from Medieval Latin nominalis
33. from Latin
34. of a name
35. from nomin-
36. nomen name -- more at NAME
37. 1 : of
38. relating to
39. or being a noun or a word or expression taking a noun construction
40. 2 a : of
41. relating to
42. or constituting a name b : bearing the name of a person
43. 3 a : existing or being something in name or form only <nominal head of his party> b : of
44. being
45. or relating to a designated or theoretical size that may vary from the actual : APPROXIMATE c : TRIFLING
46. INSIGNIFICANT
47. 4 of a rate of interest a : equal to the annual rate of simple interest that would obtain if interest were not compounded when in fact it is compounded and paid for periods of less than a year b : equal to the percentage by which a repaid loan exceeds the principal borrowed with no adjustment made for inflation
48. 5 : being according to plan : SATISFACTORY nominal during the spacecraft launch>
49. - nom·i·nal·ly adverb
50.
Nominal ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Nominative
51. Titular
52. Token
53.
Nominal ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler
Real
54. ,adj. relating to or being a name
55. relating to or being a noun (Grammar)
56. very small
57. token
58. in name only
59. so-called
60. adj. nominal
61. relating to or being a name
62. (Grammar) relating to or being a noun
63. very small
64. adj. nominal
titular,

NOMINAL (türkçe) ingilizcesi

65. adj. relating to or being a name
66. relating to or being a noun (Grammar)
67. very small
68. token
69. in name only
70. so-called
71. adj. nominal
72. relating to or being a name
73. (Grammar) relating to or being a noun
74. very small
75. adj. nominal
76. titular

Nominal (almanca) fransızcası

1. adj. nominal
2. adv. nominalement

Nominal (fransızca) almancası

1. adj. namentlich
2. nominal
3. nominal-
4. nominell

Nominal (fransızca) italyancası

1. 1. (honneur) titolare
2. nominale
3. 2. (linguistique) nominale

Nominal (fransızca) ispanyolcası

1. 1. (honneur) titular
2. 2. (linguistique) nominal

Nominal (fransızca) portekizcesi

1. 1. (honneur) titular
2. 2. (linguistique) nominal

Nominal (fransızca) flemenkcesi

1. 1. (honneur) titulair
2. in naam
3. 2. (linguistique) nominaal
4. naamwoordelijk
Nominal Değer (Par Value, Face Value), bir kıymetin üzerinde yazan değerdir. Örneğin, T.C. Hazine Müşteşarlığı tarafından çıkarılan her bir devlet iç borçlanma senedinin nominal değeri, üzerinde fiilen yazan değer olan 10 YKR dir. Benzer şekilde 1 YTL`nin nominal değeri üzerinde yazan değer olan 1 YTL`dir.Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Nominal maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar