Norm

Genel olarak, düzgü; ölçü için kullanılan standart birim. Her tür yargının zımnen ya da açıkça kendisine dayandığı ilke, model; Bir sosyal grubun kendisi için ilke edindi­ği ve grup üyelerinin eylemlerini yönlendi­ren davranış kuralları bütünü.

NORM (almanca) türkçe anlamı

1. i. norm (f)

NORM (inglizce) türkçe anlamı

2. i. norm
3. standart
4. örnek
5. model
6. tip

NORM (türkçe) anlamı

7. Kural olarak benimsenmiş
8. yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum
9. düzgü
10. 2. anlamı (i.) belirli bir grup için tipik sayılan model veya standart
11. norm
12. örnek
13. istatistikte en çok elde edilen değer
14. (fels.) düstur
15. düzgü.
16. ölçü/norm
17. 3. anlamı örnek. numune. tip. fels. ilke. ölçü. düzgü. norm.
18. 4. (i.) görgü kuralları
19. adabımuaşeret
20. davranış bilgisi
21. topluluk töresi.,görgü.
22. 5. standart.

NORM (türkçe) anlamı

23. kural olarak benimsenmiş
24. yerleşmiş ilke ya da yasaya uygun durum
25. düzgü

Norm (almanca) ingilizcesi

1. n. standard
2. quota
3. rule
4. type of mathematical function,n. standard
5. quota
6. rule
7. type of mathematical function
8. n. norm
9. standard
10. quota
11. rule
12. v. standardize
13. normalize
14. establish standards
15. set basic rules and protocols,
Norm tanım:
Kelime: norm
16. Söyleniş: 'norm
17. İşlev: noun
18. Kökeni: Latin norma
19. literally
20. carpenter's square
21. 1 : an authoritative standard : MODEL
22. 2 : a principle of right action binding upon the members of a group and serving to guide
23. control
24. or regulate proper and acceptable behavior
25. 3 : AVERAGE: as a : a set standard of development or achievement usually derived from the average or median achievement of a large group b : a pattern or trait taken to be typical in the behavior of a social group c : a widespread practice
26. procedure
27. or custom : RULE norm>
28. 4 a : a real-valued nonnegative function defined on a vector space and satisfying the conditions that the function is zero if and only if the vector is zero
29. the function of the product of a scalar and a vector is equal to the product of the absolute value of the scalar and the function of the vector
30. and the function of the sum of two vectors is less than or equal to the sum of the functions of the two vectors
31. specifically : the square root of the sum of the squares of the absolute values of the elements of a matrix or of the components of a vector b : the greatest distance between two successive points of a set of points that partition an interval into smaller intervals
32. synonym see AVERAGE
,

NORM (türkçe) ingilizcesi

33. n. standard
34. quota
35. rule
36. type of mathematical function
37. n. norm
38. standard
39. quota
40. rule
41. v. standardize
42. normalize
43. establish standards
44. set basic rules and protocols,

Norm (almanca) fransızcası

1. n. norme (f)
2. normale (f)
3. standard (m)

Norm (ingilizce) almancası

1. n. Norm

Norm (ingilizce) italyancası

1. s. norma
2. regola
3. modello
4. standard
5. tipo
6. (Econ) minimo di produzione

Norm (ingilizce) ispanyolcası

1. s. norma
2. regla

Norm (ingilizce) portekizcesi

1. s. norma
2. lei
3. regra
4. modelo

Norm (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. standaard
2. norm
3. standaardmaat
4. regel
5. patroon
Genel olarak, düzgü; ölçü için kullanılan standart birim. Her tür yargının zımnen ya da açıkça kendisine dayandığı ilke, model;  Bir sosyal grubun kendisi için ilke edindi­ği ve grup üyelerinin eylemlerini yönlendi­ren davranış kuralları bütünü.
Önceki Paylaşımlar