Nota

Nota Devletler Hukuku terimi. Devletler arasındaki diplomatik yazışmalarda kullanılan, genelde siyasi ve askeri konularda olan, bir devletin, herhangi bir devletten veya devletlerden belli bir zaman içinde yerine getirilmesini talep ettiği hususları ihtiva eden diplomatik belge.

NOTA (almanca) türkçe anlamı

1. i. not (f)
2. sipariş (f)

NOTA (fransızca) türkçe anlamı

3. note [la]

NOTA (türkçe) anlamı

4. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret:Saz sesleri bazen aynı notaları
5. ruhumuza mıhlanmak istenen bir altın çiviye vurulan darbeler gibi tekrar ederdi.- A. Ş. Hisar. Bir devletin başka bir devlete veya elçisine yaptığı bildiri:Bu notaya verdiğim kısa bir cevapta
6. Mudanya Konferansını kabul ettiğimi bildirdim.- Atatürk.
7. 2. anlamı ?.

NOTA (türkçe) anlamı

8. bir müzik sesini belirtmeye yarayan im.
9. bir devletin başka bir devlete ya da elçisine yaptığı bildiri.

Nota (fransızca) ingilizcesi

1. (m) n. footnote
2. reference or comment at the bottom of a page or end of a chapter
3. direction to a comment which appears in the continuation of a document
4. marginal notes
5. comments written into the margins
6. comments written on the side of a page,
Nota tanım:
Kelime: nota
7. plural of NOTUM
,

NOTA (türkçe) ingilizcesi

8. n. (Latin) part of the phrase nota bene (take notice
9. mark well)
10. n. nota
11. part of the phrase nota bene (take notice
12. mark well) (Latin)
13. n. footnote
14. reference or comment at the bottom of a page or end of a chapter
15. direction to a comment which appears in the continuation of a document
16. marginal notes
17. comments written into the margins
18. comments written on the side of a page,

NOTA (türkçe) fransızcası

1. note [la]

NOTA (türkçe) almancası

1. n. Note
Nota Devletler Hukuku terimi. Devletler arasındaki diplomatik yazışmalarda kullanılan, genelde siyasi ve askeri konularda olan, bir devletin, herhangi bir devletten veya devletlerden belli bir zaman içinde yerine getirilmesini talep ettiği hususları ihtiva eden diplomatik belge.

  • Anlam ayırımı: Eğer müzik ile bağlantılı konu başlığına ulaşmak istiyorsanız lütfen Nota konu başlığına tıklayınız.


Nota, muhatap devletlerin, veren devlet nezdindeki diplomatik temsilcisine verilmek suretiyle yapılır. Notanın çeşitli şekilleri vardır:

Yazılı Nota: Yüksek seviyede, hitap şekilli olarak kullanılır. Bir mektup gibi olan bu notanın sonunda isim ve imza vardır. Şifahi Nota: Üçüncü şahıs üslubuyla yazılıp, nezaket cümlesiyle başlayıp biter. Şahsi ifadeler yoktur. Sonunda mühür ve yetkili kimsenin parefesi bulunur. Diplomatik misyonların, vazifeli bulunduğu devletlerin dışişleri bakanlarıyla olan yazışmaları genel olarak bu şekilde olur. Kollektif Nota: Birden fazla devlet temsilcisinin beraber olarak verdikleri notadır. Bu notayı ayrı ayrı verebildikleri gibi, müşterek olarak da imzalayabilirler. Genelge Nota: Bir devletin Dışişleri Bakanlığınca, memleketteki bütün yabancı misyonlara aynı konuda verilen nota.

Nota, sınır ihlalinin kaldırılması, maddi zararın giderilmesi, askeri, siyasi, iktisadi vb. çok çeşitli konularda verilir. Nota veren devletin, ayrıca notasında karşı devletin taleplerini yerine getirmemesi halinde, harp ilanı, abluka, ekonomik ambargo gibi, göstereceği karşı tepkileri de belirtir.

Notanın zorlayıcı gücü, nota veren devletin, askeri, siyasi, iktisadi kuvvetine bağlıdır. Osmanlı Devletinin manen ve maddeten güçlü olduğu devirlerde herhangi bir devlete istediğini yaptırması için, değil nota, yalnızca serzenişi yetmiştir. Fransa'da, Voltaire'nin Candide adlı, Peygamberimize (sallallahü aleyhi ve sellem) iftira eden piyesi oynatıldığında, Sultan Abdülhamid Han, sert bir nota ile buna anında mani olmuştur.

1945 tarihli La Haye Antlaşmasına göre, notanın yazılı olarak verilmesi gerekir. Türkiye'de notalar, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığında tasnif edilerek tarihi ve hukuki belge olarak saklanır.

Notaya, “ültimatom ve muhtıra” da denir.
Önceki Paylaşımlar