Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri faktörler nelerdir?

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.