1. Korkudan
2. üzüntüden
heyecandan konuşamaz olmak.Katili karşısında görünce nutku tutuldu. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız Yoğun duygulanmadan dolayı konuşamaz olmak. Heyecandan söyleyeceklerini söyleyeme-mek. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız Konuşamaz olmak
3. söyleyeceklerini bir türlü söyleyememek
4. korku
5. heyecan
öfke vb. gibi sebeplerle söyleyecek söz bulamamak. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız Korkudan
6. üzüntüden
heyecandan konuşamaz olmak.Katili karşısında görünce nutku tutuldu. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Kanun-i Esasi Maddeleri

    1876 KANUNİ ESASİMemaliki Devleti OsmaniyeMadde 1 - Devleti Osmaniye memalik ve kıtaatı hazırayı ve eyalatı mümtazeyi muhtevi ve yekvücud olmakla hiçbir zamanda hiçbir sebeble tefrik kabul etmez. Madde 2 - Devleti Osmaniyenin payitahtı İstanbul şehridir ve şehri mezkurun sair ...