Görülebilen veya dokunulanilen herhangi bir şey.

OBJE (türkçe) anlamı
nesne.
OBJE (türkçe) anlamı
1. Nesne
2. Şimdi bunlar sırf müzelik birer obje olarak duruyorlar.- H. Taner.
OBJE (türkçe) ingilizcesi
1. n. object,
OBJE (türkçe) almancası
1. der Gegenstand
2. das Objekt
Görülebilen veya dokunulanilen herhangi bir şey.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Diorama

  ''Diorama'', gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikâyenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesidir. Sergi amacıyla yapılmış üç boyutlu büyük tablo olarak da tanımlanabilir.

  Restless

  Restless şu anlamlara gelebilir:

  Aegis

  Aegis, Athena`nın göğüsüne takılı bi plaka biçiminde betimlenen, yılanlar ve gorgonla bezeli bir obje. Homeros, Aegis`i kenarı yılanlarla çevrili, kaba tüylü bir göğüs zırhı olarak tanımlamış, Athena`nın keçi derisinden yapılma süslü kalkanıysa, Medusa`nın ürkütücü ...

  Seramik

  Toprak, endogen granit kayaların doğanın aşındırmasıyla ufalanması sonucu meydana gelmektedir. Toprağın her türü seramik için uygun değildir. Kullanıma elverişli toprak ise kildir. Kil, dünyanın ana maddesidir. Killerin plastik özellikleri nedeni ile şekillendirme imkanlarına ...

  Rakım

  Rakım bir objenin bilinen bir düzeye göre yüksekliğine verilen addır. Genellikle bu bilinen düzey ortalama deniz seviyesidir. Kuzey Amerika'da ve İngiltere'de fit geri kalan yerlerde ise metre ile ölçülür.

  Vecd

  Vecd, vecit ya da ekstaz, kimi sözlüklerde « ruhun dünyevi realitelerden kurtulduğu kendinden geçme ve coşkunluk hali » olarak tanımlanmakta olup, kişinin bilinci ve hafızası yerinde olmakla birlikte kendisine (dünyevi-fiziksel varlığına, duyumlara) ilişkin hiçbir ...

  Narsisizm

  Narsisizm veya özseverlik, kişinin kendisine duyduğu cinsi arzu, kabaca tabirle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan bir terimdir. Farklı tanımları ve kullanımları mevcuttur.

  Estetik

  Sanat ya da güzellik alanında söz konusu olan değerleri konu alan felsefi di­siplin; felsefenin güzeli ya da güzelliği konu alan, iyi, çirkin, hoş, yüce, trajik gibi güzel­likle yakından ilişkili olan kavramları araştı­ran, doğal nesne ya da insan yaratısı olan ürünlerde ...

  Hücre

  Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır. Hücreye göze de denilebilir. Atomların molekülleri, moleküllerin makromolekülleri, makromoleküllerin makromoleküler yapıları oluşturmasıyla, dokuların en küçük yapı ...

  örüntü

  Örüntü (İngilizce: ''pattern''), çoğunlukla uzaysal ve geometrik karaktere sahip, iki veya üç boyutlu bir nesne olarak düşünülebilir. Diğer bir ifadeyle örüntü, ilgilenilen varlıkla ilgili gözlenebilir veya ölçülebilir bilgilere verilen addır.Türk Dil Kurumu'nun güncel ...