okul

Çeşitli derecelerde toplu bir şekilde, genel veya özel öğrenim yapılan kurum. Felsefî, edebî, iktisadî bir doktrine bağlananların bütünü veya bir doktrinin kendisi. Okul kelimesi, Fransızca “école”den dilimize geçmiştir. Osmanlı eğitim sisteminde “mektep” olarak bilinen kelime 1935’te “okul” olarak değiştirilmiştir.

OKUL (türkçe) anlamı

1. okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye değin
2. çeşitli derecede toplu olarak öğrenimin sağlandığı yer
3. mektep
4. bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin tümü.
5. bir bilim ya da sanat kolunda özel ve belirgin yöntem
ekol.

OKUL (türkçe) anlamı

6. 1 . Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar
7. çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer
8. mektep
9. Daha gelir gelmez
10. ayağının tozu ile vilayet merkezinin okullarını gezdi.- M. Ş. Esendal.
11. 2 . Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü:
12. Okul dağıldı.-
13. 3 . Ekol.
14. Atasözü
15. deyim ve birleşik fiiller
16. okuldan ayrılmak okulu asmak (veya kırmak)

OKUL (türkçe) ingilizcesi

1. [Okul]n. school
2. college
3. academy
4. shop

OKUL (türkçe) fransızcası

1. école [la]

OKUL (türkçe) almancası

1. n. Penne
2. Schule
okul ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Çeşitli derecelerde toplu bir şekilde, genel veya özel öğrenim yapılan kurum. Felsefî, edebî, iktisadî bir doktrine bağlananların bütünü veya bir doktrinin kendisi. Okul kelimesi, Fransızca “école”den dilimize geçmiştir. Osmanlı eğitim sisteminde “mektep” olarak bilinen kelime 1935’te “okul” olarak değiştirilmiştir.

Ortaçağda batı dünyâsında okullar, kilise ve manastırlara bağlı olarak, “öğretmenin söylediği münakaşa edilmez, mutlaka doğrudur” düşüncesi esas alınarak devam etti. Bu okullarda, papazlar elinde tahrif edilerek birçok hurâfelerle doldurulmuş Hıristiyanlık akîdeleri öğretiliyor ve saçmalıklara yapılan îtirazlar yukarıdaki peşin hüküm ile önleniyordu. Fen bilgileriyse bu hurâfelerle çatıştığı için, hemen hiç okutulmuyordu. Böylece Batı dünyâsı; fen bilgileri bakımından tam bir cehâlete gömülmüş olarak, meşhur ortaçağ karanlığını yaşıyordu. Hıristiyanlar, çeşitli vesîlelerle Müslümanlarla, İslâm dîni ve İslâm âlimlerinin eserleriyle tanıştıkça ve bu eserler kendi dillerine tercüme edildikçe on altıncı yüzyıldan îtibâren eğitim sistemlerini değiştirdi, fen bilgileri üstünde çalışmağa başladılar. Akla ve mantığa dayanan fen bilgileri, Avrupalıların ufuklarını genişleterek yeni keşiflerin yapılmasını sağladı.

İslamiyetin ilme değer vermesi, Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerde insanların ilme teşvik edilmesi, kısa zamanda İslâm memleketlerinde okulların açılmasını ve büyük âlimlerin yetişmesini sağladı( İlim). On birinci yüzyıldan îtibâren kurulan medreseler ise İslâm dünyâsının okul sisteminin esasıydı. Medreselerde bütün ilimler okutulur, buradan din âlimlerinin yanında, hekimler, mühendisler ve diğer meslek sahipleri de yetişirdi ( Medreseler). Osmanlıların çok sağlam temellere dayanan eğitim sistemi zamanımızda modern devletler tarafından örnek kabûl edilecek durumdaydı. Medreselerden başka, enderun okulları da kuvvetli devlet adamları yetiştiriyordu. ( Enderûn)

Osmanlı Devletinin yıkılmasından sonra kurulan Cumhuriyet Türkiyesinde Avrupaî tarzda açılan okullar, her geçen gün gelişen eğitim sistemiyle öğretime devam etmektedirler. ( Eğitim)

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  özel Okul

  Özel okul, doğrudan devletlerin örgün eğitim sistemlerinde bağlı olmayan okullardır.

  Okul Otobüsü

  Okul otobüsü , öğrenci servisi ya da okul servis aracı, okullara öğrenci taşımak için özel olarak bazı donanımlara sahip olan otobüs türüdür . İlk öğrenci taşımacılığı 1827 yılında George Shillibeer tarafından İngiltere'de başlatılmıştır..

  Okul Korkusu

  Korkmak da tıpkı diğer duygular gibi çocukların yaşamının bir parçasıdır. Korkularını ifade edebilmeleri olumlu ve sağlıklı büyümelerini sağlar. Ancak çocuğun çevresine uyum sağlamasını engelleyen korkular da vardır ki, bunlardan biri de okul korkusudur. Okul korkusuna ...

  Pythagorasçı Okul

  İlkçağ Yunan felsefesinin ikinci okulu dini, bilimsel ve felsefi görüşleriyle seçkinleşmiş olan Pythagorasçı Okuldur. Milattan önce altıncı yüzyılın ikinci yansında Güney İtalya�da, Kroton�da Pythagoras tarafından kurulmuş olan okul; İlkçağ Yunan felsefesinde, ...

  Okul Fobisi

  Okula gitme korkusu normal ve yaygın olarak beş yaşlarında ilkokula başlarken yahut yuvaya giden çocuklarda daha erken yaşta görülür. Bu korku genellikle ilk birkaç saat içinde geçer ve ender olarak birkaç haftadan daha uzun bir zaman sürer. Yerleşmiş okul fobisi veya anksiete ...

  Okul Içi şiddet

  Okulda şiddet, eğitimde ve özellikle okulda karşılaşılan şiddete işaret eder. Öğretmenlerin, okul idaracilerinin kullandığı şiddet, ayrıca öğrencilerin birbirleri arasında ve okul görevlilerine karşı uyguladığı şiddet bu kapsamda ele alınır.

  Okul Ve Ülke

  Okul ve Ülke, önce 1992 ve 93 yılında "İktidar" dergisinin üniversite eki olarak 2 sayı yayınlanmıştır. 1995'dan beri yayımlanan aylık sosyalist liseli dergisidir.

  Okul Ve Ülke (dergi)

  Okul ve Ülke, önce 1992 ve 93 yılında "İktidar" dergisinin üniversite eki olarak 2 sayı yayınlanmıştır. 1995`dan beri yayımlanan aylık sosyalist liseli dergisidir. Ayrıca liselerde Okul ve Ülke ismi altında örgütlenen ve sosyalizm görüşünü benimsemiş gençler ...

  Okul Psikolojisi

  Okul psikolojisi, klinik psikoloji ve eğitsel psikolojinin ilkelerinin öğrencilerin davranış ve öğrenmen sorunlarını tespit ve tedavisine yönelik kullanıldığı bir alandır. Okul psikologları çocuk ve ergen gelişimi, öğrenme teorileri, kişilik teorileri gibi alanlarda eğitim, ...

  E-Okul

  e-Okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar ...