Olanak

Olanak, gündelik dilde ``imkan`` ve ``olabilirlik`` olarak kullanılan bir felsefe kategorisidir. Felsefe kategorisi olarak bir şeyin olabilir oluşunu niteler. Nesnel ve öznel boyutlarda anlam katmanlarına sahiptir. Nesnel anlamda olanak, bir şeyin belirli koşullar altında ya da içinde gerçek olabilme durumunu belirtir. Öznel anlamda ise, belirli varsayımlara dayanarak varolacağı ya da gerçekleşeceği düşünülen şeyi belirtir.

OLANAK (türkçe) anlamı

1. yararlanılan uygun koşul
imkân.

OLANAK (türkçe) anlamı

2. Yararlanılan uygun şart veya durum
3. imkân:
Zamanını istediği gibi tasarruf etme olanağı elindedir.- H. Taner.

OLANAK (türkçe) ingilizcesi

1. n. possibility
2. facility
3. the possible
4. handle
5. potentiality
6. scope

OLANAK (türkçe) fransızcası

1. possibilité [la]

OLANAK (türkçe) almancası

1. die Möglichkeit
Olanak, gündelik dilde ``imkan`` ve ``olabilirlik`` olarak kullanılan bir felsefe kategorisidir. Felsefe kategorisi olarak bir şeyin olabilir oluşunu niteler. Nesnel ve öznel boyutlarda anlam katmanlarına sahiptir. Nesnel anlamda olanak, bir şeyin belirli koşullar altında ya da içinde gerçek olabilme durumunu belirtir. Öznel anlamda ise, belirli varsayımlara dayanarak varolacağı ya da gerçekleşeceği düşünülen şeyi belirtir.

KaynakKaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Olanak maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar