Olanak, gündelik dilde ``imkan`` ve ``olabilirlik`` olarak kullanılan bir felsefe kategorisidir. Felsefe kategorisi olarak bir şeyin olabilir oluşunu niteler. Nesnel ve öznel boyutlarda anlam katmanlarına sahiptir. Nesnel anlamda olanak, bir şeyin belirli koşullar altında ya da içinde gerçek olabilme durumunu belirtir. Öznel anlamda ise, belirli varsayımlara dayanarak varolacağı ya da gerçekleşeceği düşünülen şeyi belirtir. ...

OLANAK (türkçe) anlamı
1. Yararlanılan uygun şart veya durum
imkan:
Zamanını istediği gibi tasarruf etme olanağı elindedir.- H. Taner.
OLANAK (türkçe) anlamı
2. yararlanılan uygun koşul
3. imkân
OLANAK (türkçe) ingilizcesi
1. n. possibility
2. facility
3. the possible
4. handle
5. potentiality
6. scope
OLANAK (türkçe) fransızcası
1. possibilité [la]
OLANAK (türkçe) almancası
1. die Möglichkeit

Olanak hakkında bilgiler

Olanak, gündelik dilde ``imkan`` ve ``olabilirlik`` olarak kullanılan bir felsefe kategorisidir. Felsefe kategorisi olarak bir şeyin olabilir oluşunu niteler. Nesnel ve öznel boyutlarda anlam katmanlarına sahiptir. Nesnel anlamda olanak, bir şeyin belirli koşullar altında ya da içinde gerçek olabilme durumunu belirtir. Öznel anlamda ise, belirli varsayımlara dayanarak varolacağı ya da gerçekleşeceği düşünülen şeyi belirtir.

Kaynak