Olay

1- Genel olarak, ortaya çıkan, olup biten şey ya da durum; dikkati çeken ya da çekebilecek olan her türlü oluşum. Bir değişme ortaya koymakla birlikte, zaman içinde uzun süre boyunca devam et­meyen hal olarak olay, bir şeyin niteliklerin­de, sıfatlarında, bağıntılarında söz konusu olan değişimi; varolan şeyler arasında ortaya çıkan bir değişme, etkinlik ya da süreci; başka şeylerle nedensel ilişkiler içinde bulu­nan nesnelerin yol açtığı oluşumu tanımlar.

OLAY (türkçe) anlamı

1. Ortaya çıkan
2. oluşan durum
3. ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş
4. hadise
5. vaka:O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla.- N. Cumalı. Önemli tarihsel olgu.

OLAY (türkçe) anlamı

6. ortaya çıkan
7. oluşan durum
8. ilgiyi çeken ya da çekebilecek nitelikte olan hertürlü eylem
9. hadise
10. vaka
11. önemli tarihsel olgu.
Olay tanım:
,

OLAY (türkçe) ingilizcesi

1. [Olay]n. event
2. happening
3. fact
4. circumstance
5. incident
6. affair
7. case
8. episode
9. experience
10. instance
11. occurrence
12. scene

OLAY (türkçe) fransızcası

1. fait [le]
2. événement [le]
3. action [la]
4. affaire [la]
5. cas [le]
6. chose [la]
7. phénomène [le]

OLAY (türkçe) almancası

1. n. Akt
2. Angelegenheit
3. Anlass
4. Begebenheit
5. Begebnis
6. Ereignis
7. Fabel
8. Gegebenheit
9. Geschehnis
10. Geschichte
11. Handlung
12. Phänomen
13. Schau
14. Tatbestand
15. Tatsache
16. Vorfall
17. Vorgang
18. Vorkommnis
1- Genel olarak, ortaya çıkan, olup biten şey ya da durum; dikkati çeken ya da çekebilecek olan her türlü oluşum.

Bir değişme ortaya koymakla birlikte, zaman içinde uzun süre boyunca devam et­meyen hal olarak olay, bir şeyin niteliklerin­de, sıfatlarında, bağıntılarında söz konusu olan değişimi; varolan şeyler arasında ortaya çıkan bir değişme, etkinlik ya da süreci; başka şeylerle nedensel ilişkiler içinde bulu­nan nesnelerin yol açtığı oluşumu tanımlar.

2- Özel olarak da, postmodern düşüncede, ama esas Jean-François Lyotard’da, perspek­tifte, olağanüstü ya da dışı veya fazlasıyla büyük bir önemi olan kültürel veya siyasi bir oluşumundan sonra vuku bulan büyük deği­şim.

Önceki Paylaşımlar