Olay, Olgu, Görüş, Kavram, Genelleme Nedir? Örnek Cümleler Ile Beraber

arkadaşlar Olay, olgu, görüş, kavram, genelleme nedir ne anlama gelirler birde bunların hakkında cümleler yazarmısınız?

Olay


Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek özellikte olan her türlü iş veya hadiseye denir.
Örnek:
- Çocukların parkta oynaması
- İnsanların alışveriş yapması
- İki kişinin birbiriyle tartışması
- Trafik kazasının yaşanması
- Çevre kirliliğinin ortaya çıkması

Karşılaştığımız olayların yalnızca bir nedeni yoktur, birden fazla nedeni olabilir.

Olgu


Kolayca anlaşılabilen, tam olarak bilinen, objektif olarak kanıtlanabilen ve bilimsel verilere (bilgilere) dayandırılabilen somut şeyler, olay ve düşünceler.
Örnek:
- Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanıdır.
- Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü'dür.
- Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.
- Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.

Görüş


Kişiden kişiye değişen ve insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgiye denir.

Örnek:
- Sinema tiyatrodan daha eğlencelidir.
- En kolay ders matematik dersidir.
- Elma portakaldan daha güzeldir.
- Trenle seyahat etmek daha kolaydır.

Kavram


Basit bir fikri veya gerçeği, bir gurup veya bir sınıf şeyi soyutlayarak ifade eden terim, kelime (Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır).
Kavram Testi: Eğer bir sözcük; genel ve soyutsa, bir veya iki sözcükle ifade ediliyorsa, evrenselse, bir zamana bağlı değilse, ortak özelliklere sahip farklı özellikleri temsil ediyorsa kavramdır.

Örnek:
Nüfus, enerji, değer, kültür, değişim, demokrasi, aile, güç, çevre, bağımsızlık vs.

Genelleme


Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir kuram veya cümle, genellikle çok geniş alan kapsayan bazı ilkeleri içeren ifade.

Örnek:
Gelişmiş ülkelerde ortalama insan ömrü, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden daha uzundur.
0 Yorum Yap
olgu:herkese göre aynı olan görüş:kendi düşüncemiz
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar