Ölçek Nedir?

ölçek nedemektir.

ölçek nedir? ölçek nedir?
2009-10-25T20:02:47+02:00
Çizimi yapılacak olan araziye ait gerçek uzunluklar haritaya aktarılırken belli oranlar dahilinde küçültülmesine ölçek denir.

Ölçekler, kesir ve çizik olmak üzere ikiye ayrılır;

Kesir Ölçek


Gerçek uzunluklar ile harita üzerindeki uzunluklar arasındaki oran kesirli rakamlarla ifade edilmişse bu tip ölçeklere Kesir Ölçek denir.

Örnek: 1: 1 000 000, 1 / 1 000 000 gibi,

Kesir ölçek bir parçanın kaç eşit parçada küçültüldüğünü ifade eder. Kesir ölçekte pay daima sabit olup 1’dir. Değişken paydadır. Kesrin paydası küçültme oranına eşittir. Pay harita üzerindeki uzunluğu, payda ise arazideki uzunluğu ifade eder.Payın birimi ile paydanın birimi aynıdır.

Çizik Ölçek


Harita üzerindeki uzunlukların gerçekte ne kadar olduklarının bir doğru üzerine işaretlenmesiyle oluşturulan ölçeklere Çizik Ölçek denir. Çizik Ölçeklerde sıfırın solunda kalan kısım daha küçük uzunlukları ölçmek için kullanılır. Haritalar çeşitli yollarla (film, fotokopi vs.) büyütülüp küçültülürse ölçekleri de değişir. Ancak bu haritalar üzerindeki kesir ölçek değişmez. Bundan dolayı yanlış bilgi verir. Ancak çizik ölçeğin boyutu da haritanın büyültme ve küçültme oranında değişeceğinden her zaman doğru bilgi verir.
0 Yorum Yap
ölçek nedir? ölçek nedir?
2009-10-23T19:40:03+03:00
harita yapılırkan ilk iş, haritası yapılacak bölgenin gerçeğe göre ne oranda küçültüldüğüdür bu iş için belirlenen oranaysa ölçek ismi verilir. ölçekler; büyük ölçek, orta ölçek ve küçük ölçekdir.
0 Yorum Yap
ölçek nedir? ölçek nedir?
2009-10-21T14:18:00+03:00
ÖLÇEK 1\100000 ARASINDAKİ SAYIDIR VE HARİTA ÇİZERKEN KÜÇÜLTMEYE YARAYAN ARAÇTIR
0 Yorum Yap
ölçek nedir? ölçek nedir?
2009-10-20T20:28:00+03:00
Cevap:Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar