Oluk

OLUK (türkçe) anlamı

1. bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
2. kimi organlarda oluk görünümlü yer.yağmur sularını damların kenarlarına toplayıp akıtan yatay konumlu,genellikle çinko vb boru
3. bir şeyin üzerinde oyulmuş yol.kırık ya da hasta bir organı içine yerleştirerek hareketsiz tutmaya yarayan araç
4. ay yüzeyinde görülen uzun yarıklardan her biri.

OLUK (türkçe) ingilizcesi

1. n. trough
2. gutter
3. channel
4. conduit
5. groove
6. chute
7. chamfer
8. chase
9. flute
10. gangway
11. gouge
12. gully
13. gully drain
14. rabbet
15. riffle
16. runnel
17. slot
18. spline
19. throat

OLUK (türkçe) fransızcası

1. gouttière [la]
2. rainure [la]
3. descente [la]
4. canal [le]
5. conduit [le]

OLUK (türkçe) almancası

1. n. Dachrinne
2. Hohlkehle
3. Kannelierung
4. Riefe
5. Rinne
Önceki Paylaşımlar