Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Titreşim

    Titreşim bir denge noktası etrafındaki mekanik salınımdır. Bu salınımlar bir sarkaçın hareketi gibi periyodik olabileceği gibi çakıllı bir yolda tekerleğin hareketi gibi rastgele de olabilir.

    Risale Fi'l Muhammediye

    Ali Kuşçu'nun (ö. 1474), Bahauddin Amilî'nin (ö. 1030/1621) Hulasat el-hisab'ına kadar Osmanlı medreselerinde orta seviyeli matematik ders kitabı olarak okutulan er-Risaletu'l-Muhammediyye fî'l-fisab adlı Arapça matematik eseri.