Zaman, yer ve kimlik olarak öz-bilinç anlamına gelir. Kişisel oryantasyon, ad, yaş, iş ve statü ender olarak tam kayba uğrar; ancak, demansta yahut serebral travmadan sonra kısa bir süre hasta bunları tamamen unutabilir; şiddetli akıl geriliğinden mustarip hastalarsa, bunları hiç öğrenemezler. Zaman, yer, ay, saat oryantasyonu da.

ORYANTASYON (türkçe) anlamı
1. 1 . Yönlendirme.
2. 2 . Belli bir konuda yetiştirme
3. eğitme
4. Fransızca oryantasyon (orientation) sözü 
5. “
6. Yönelme
7. çevre şartlarına uydurma veya uyma
8. alışma
9. yeni bir çevreye alıştırma programı.”
10. anlamlarında kullanılmaktadır. TDK
11. bu yabancı söz yerine yönlendirme
12. alıştırma
13. uyum gibi karşılıkların kullanılabileceği görüşündedir.
ORYANTASYON (türkçe) ingilizcesi
1. n. orientation,
ORYANTASYON (türkçe) almancası
1. n. Orientierung
oryantasyon ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Zaman, yer ve kimlik olarak öz-bilinç anlamına gelir. Kişisel oryantasyon, ad, yaş, iş ve statü ender olarak tam kayba uğrar; ancak, demansta yahut serebral travmadan sonra kısa bir süre hasta bunları tamamen unutabilir; şiddetli akıl geriliğinden mustarip hastalarsa, bunları hiç öğrenemezler. Zaman, yer, ay, saat oryantasyonu da. Delirium ve amnezik sendromlarda çok kere bozulur. Yaşlılar, özellikle ağır hastalık sırasında ve hastaneye ya da akrabalarının evlerine götürüldükleri zaman yer oryantasyonlarını kaybederler. Zaman ve yer oryantasyonu, konfabülasyon () nedeniyle de dalgalanma veya dengesizlik gösterebilir. Sol/sağ oryantasyon bozukluğu, yani bedenin hangi yanına işaret edildiğini yahut dokunulduğunu anlama güçlüğüyse, bazı serebral lezyonlara eşlik eder. Oryantasyon kaybı, fonksiyonel bozukluklardan çok organik bozuklukların varlığını gösterir. Şizofreniklerse, biri gerçek ve biri delüzyonel olmak üzere, çift oryantasyon geliştirirler. Ancak, yalnızca delüzyon, oryantasyon bozukluğu değildir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Delirium

  Zehirlenmeler, ateşli hastalıklar, epilepsi, histeri ve akıl hastalıklarında görülebilen, titreme, hallüsinasyonlar ve saldırganlıkla birlikte bilincin kaybolması tablosuna verilen isim.

  Orientation

  Lost dizisi 2. sezonunun 3. bölümüdür. 5 Ekim 2005'de yayınlanan bölümün yazarları Javier Grillo-Marxuach ve Craig Wright, yönetmeni Jack Bender'dır.

  Sensorium

  Gerçek oryantasyon bozukluğu yalnızca organik akıl bozukluklarında görülür; en yaygını zaman oryantasyonudur. Yakın geçmişteki olaylarla ilgili hafıza kaybı demansta tipik bir semptomdur ve basit testlerle doğrulanabilir. Ajitasyon durumlarında "hafıza zayıflaması" şikâyetine ...

  Karbondioksit

  Karbondioksit Bir karbon, iki oksijen atomunun kovalent bağlarla bağlanmasından meydana gelen bir bileşik. Renk ve kokusu yoktur. Karbon ihtiva eden besin vb. maddelerin metabolize edilmesi sonucu meydana gelen bir son üründür.

  Oryantasyon

  Zaman, yer ve kimlik olarak öz-bilinç anlamına gelir. Kişisel oryantasyon, ad, yaş, iş ve statü ender olarak tam kayba uğrar; ancak, demansta yahut serebral travmadan sonra kısa bir süre hasta bunları tamamen unutabilir; şiddetli akıl geriliğinden mustarip hastalarsa, bunları hiç ...

  Alkolizm

  ALKOLİZM Alm. Alkoholismus (m), Fr. Alcoolisme, İng. Alcoholism. Alkollü içkilere kişinin fiziki ve ruhi sıhhatine zarar verecek şekilde olan tutkunluk. Bu, insanın ekonomik ve sosyal hayatında da tesirli olur. Alkolik, alkolün kendisine zararlı olduğunu bildiği halde içmekten, ...

  Intranet

  İntranet, sadece belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan, çoğunlukla TCP/IP tabanlı bir ağdır. İntranet'ler Ağ geçitleri (İng: gateways) ile diğer ağlara bağlanabilir.

  Deja Vu

  Paramnezi (bkz.) veya hafıza sapıklıkları çeşitlerinden biri; bir yanlış hatırlama duygusudur. Olagelecek olaylarla ilgili bir önsezi ve bunun yanısıra bu olayların daha önce olduğu konusunda tuhaf bir duygudur.

  Delirium Tremens

  Alkole fizik bağımlılıkları olan kişilerde görülen geçici bir organik psikozdur. Bu durum genellikle uzun bir içki döneminden sonra görülür ve abstinansla presipite olabilir, ama bu şart değildir; şiddetli enfeksiyon da bu duruma yol açabilir. Otuz yaşından genç kimselerde az ...

  Beyin Tümörü

  Beyin tümörleri özellikle parazitik olan enfeksiyonlardan oluşabilir (sistikerkus, hidatid). Primer olarak ise bronchus'da, fakat muhtemelen göğüs, mide, prostat, pankreas veya böbrekte görülür.Tümörler beyni örten kısımda (meninjioma), beyin dokusunda (glioma), ventriküllerin ...

  Akut Konfüzyon Durumları

  Akut Konfüzyon Durumları (Akut beyin sendromu, akut delirium)Konfüzyon, bilincin tam bir uyanıklık haliyle organik stupor arasındaki bir noktaya devamlı olarak düşüşü anlamına gelir. En hafif derecesinde konsantrasyon ve dikkat azalır, hasta şaşkın görünebilir. Delirium halinde, ...

  Alkolik Hallüsinoz

  Uzun süreli alkol alışkanlığından sonra, bilinç bulutlanması, konfüzyon veya oryantasyon bozukluğu dışında beliren ve karakteristik özelliği işitmeyle ilgili hallüsinasyonlar olan bir durumdur. Görme, koku alma ve dokunmayla ilgili hallüsinasyonlar, titreme ve epileptik ...

  Alzheimer Hastalığı (alzheimer Presenil Demansı)

  Presenil demanslar (bkz.) arasında en çok rastlananı budur. Hiç değilse, bunun bazı şekilleri senil demansla (bkz.

  Asetilkolin

  Asetilkolin (ACh), parasempatik sinir sistemi sempatik ganglionlann ve nöromüsküler bağlantıların kimyasal ileticisidir. Ayrıca, beyinde geniş bir alana yayılmış olup, retiküler aktivasyon (uyarı) sisteminin iletme görevini yerine getirir. Ağrı duyarlığıyla ilgili olduğu da ...