Oryantasyon

Zaman, yer ve kimlik olarak öz-bilinç anlamına gelir. Kişisel oryantasyon, ad, yaş, iş ve statü ender olarak tam kayba uğrar; ancak, demansta yahut serebral travmadan sonra kısa bir süre hasta bunları tamamen unutabilir; şiddetli akıl geriliğinden mustarip hastalarsa, bunları hiç öğrenemezler. Zaman, yer, ay, saat oryantasyonu da.

ORYANTASYON (türkçe) anlamı

1. 1 . Yönlendirme.
2. 2 . Belli bir konuda yetiştirme
3. eğitme
4. Fransızca oryantasyon (orientation) sözü 
5. “
6. Yönelme
7. çevre şartlarına uydurma veya uyma
8. alışma
9. yeni bir çevreye alıştırma programı.”
10. anlamlarında kullanılmaktadır. TDK
11. bu yabancı söz yerine yönlendirme
12. alıştırma
13. uyum gibi karşılıkların kullanılabileceği görüşündedir.
14.

ORYANTASYON (türkçe) ingilizcesi

1. n. orientation,

ORYANTASYON (türkçe) almancası

1. n. Orientierung
Oryantasyon ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Zaman, yer ve kimlik olarak öz-bilinç anlamına gelir. Kişisel oryantasyon, ad, yaş, iş ve statü ender olarak tam kayba uğrar; ancak, demansta yahut serebral travmadan sonra kısa bir süre hasta bunları tamamen unutabilir; şiddetli akıl geriliğinden mustarip hastalarsa, bunları hiç öğrenemezler. Zaman, yer, ay, saat oryantasyonu da. Delirium ve amnezik sendromlarda çok kere bozulur. Yaşlılar, özellikle ağır hastalık sırasında ve hastaneye ya da akrabalarının evlerine götürüldükleri zaman yer oryantasyonlarını kaybederler. Zaman ve yer oryantasyonu, konfabülasyon () nedeniyle de dalgalanma veya dengesizlik gösterebilir. Sol/sağ oryantasyon bozukluğu, yani bedenin hangi yanına işaret edildiğini yahut dokunulduğunu anlama güçlüğüyse, bazı serebral lezyonlara eşlik eder. Oryantasyon kaybı, fonksiyonel bozukluklardan çok organik bozuklukların varlığını gösterir. Şizofreniklerse, biri gerçek ve biri delüzyonel olmak üzere, çift oryantasyon geliştirirler. Ancak, yalnızca delüzyon, oryantasyon bozukluğu değildir.
Önceki Paylaşımlar