Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı Sonrası, Itilaf Devletleri Ile Imzalanan Sözleşme

Osmanlı devleti'nin Birinci dünya savaşı sonrası, itilaf devletleri ile imzalanan sözleşme

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ittifak kuvvetleri ile imzalanan antlaşmalar ve mütarekeler; Bulgaristan ile 29 Eylül 1918 tarihinde Selanik Antlaşması, Osmanlı Devleti ile 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile 3 Kasım 1918 tarihinde Villa Giusti Antlaşması ve Almanya ile 11 Kasım 1918 günü Rethondes Antlaşması'dır. Savaş sonrasında Avrupa'da sınırların belirlenmesi için 18 Ocak 1919 tarihinde Paris Barış Konferansı toplanmış ve Almanya ile 28 Haziran 1919 tarihinde Versay Antlaşması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile 10 Eylül 1919 tarihinde St. Germain Antlaşması, Bulgaristan ile 27 Kasım 1919 tarihinde Neuilly Antlaşması, Macaristan ile 4 Haziran 1920 tarihinde Trianon Antlaşması ve Osmanlı Devleti'yle de 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması imzalanmıştır.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar