Osmanlı devletinde padişahların görev ve yetkileri nelerdir?

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.