Osmanlı devletinde padişahların görev ve yetkileri nelerdir?