Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, ülke ekonomisinin döviz girdilerinin en büyük kaynaklarından biri olan, turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere ilköğretim okulu üzerine dört yıl (Hazırlık+3) eğitim süreli meslek liseleridir. ...

Otelcilik Lisesi hakkında bilgiler

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, ülke ekonomisinin döviz girdilerinin en büyük kaynaklarından biri olan, turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere ilköğretim okulu üzerine dört yıl (Hazırlık+3) eğitim süreli meslek liseleridir.

Yabancı dil eğitiminin yanı sıra bu okulların diğer sınıflarında da yabancı dile ağırlık verilmekte ve bazı dersler yabancı dille okutulmaktadır. Öğrencilere genel bilgi dersleri ile birlikte; Resepsiyon Muhasebe Teknikleri ve Uygulaması, Servis Teknikleri ve Uygulaması, Yemek Pişirme Teknikleri ve Uygulaması, Kat Hizmetleri Teknikleri ve Uygulaması ve İnsan İlişkileri dersleri ile ortak olarak mesleğe geçiş ve mesleğe yönlendirme eğitimi verilmektedir.

Öğrenciler aşağıdaki bölümlerinden birinde ihtisaslaşarak eğitimlerini sürdürürler.:

Öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çok sayıda seçmeli dersleri de tercih edebilmektedirler.

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 3308 Sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri turizm mevsimi ile paralel olarak sürdürülmektedir. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler her yıl Ekim-Mart ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; Nisan-Eylül ayları arasında uygulamalı (beceri) eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren otellerde veya diğer turistik tesislerde yapmaktadırlar. Uygulamalı eğitim süresince öğrencilere işyerlerince asgari ücretin en az % 60`ı oranında ücret ödenmesinin yanı sıra, sigortaları da Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinden mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler.

Resepsiyon Bölümü

Otel ve diğer turistik tesislerin resepsiyon, ön büro, muhasebe bölümlerinde istihdam edilecek elemanların yetiştirilmesini amaçlayan bölümdür.

Bu bölümde, bir kısmı yabancı dille olmak üzere Resepsiyon Muhasebe Teknikleri ve Uygulaması, Servis Teknikleri ve Uygulaması, Kat Hizmetleri Teknikleri ve Uygulaması, Bilgisayar, Turizm, Otel İşletmeciliği, Turizm Hukuku, İnsan İlişkileri gibi dersler ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçecekleri dersler okutulmaktadır.

Öğrenciler aldıkları teorik eğitimle birlikte okulda ve işletmelerde uygulamalı eğitimin sonucunda, alanları ile ilgili iş ortamını tanır ve iyi ilişkiler kurabilme davranışlarına sahip olurlar.

Bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli eleman sayısı ile yetişen eleman sayısı arasında büyük açık bulunmaktadır. Türkiye`nin turizm potansiyeli de dikkate alınacak olursa bu açığın daha da büyüyeceği muhakkaktır.Servis Bölümü

Otel ve diğer turistik tesislerin restoran ve kat hizmetlerinde servis elemanı olarak istihdam edilecek personelin yetiştirilmesini amaçlayan bu bölümde, öğrencilere ilk yılda verilen genel bilgi ve bölüm derslerine ilave olarak, bir kısmı yabancı dille olmak üzere; Servis Teknikleri ve Uygulaması, Bilgisayar, Turizm, Otel İşletmeciliği, Turizm Hukuku, İnsan İlişkileri dersleri ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçecekleri dersler okutulmaktadır.

Öğrenciler aldıkları teorik eğitimle birlikte işletmelerde iki yıl uygulamalı eğitim alarak iş ortamını tanırlar. Bilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişirler.

Mutfak Bölümü

Otel ve diğer turistik tesislerin mutfaklarında istihdam edilecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini amaçlayan bölümdür.

Öğrencilere, ilk iki yılda verilen yabancı dil, genel bilgi ve bölüm derslerine ilave olarak, bir kısmı yabancı dille olmak üzere; Yemek Pişirme Teknikleri ve Uygulaması, Servis Teknikleri ve Uygulaması, Resepsiyon Muhasebe Teknikleri ve Uygulaması, Bilgisayar, Turizm, Otel İşletmeciliği, Turizm Hukuku, İnsan İlişkileri dersleri ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçecekleri diğer dersler okutulmaktadır.

Öğrenciler teorik eğitimle birlikte iki yıl işletmelerde uygulamalı eğitim görerek; bölümleri ile ilgili iş ortamını tanırlar ve beceri kazanırlar.

Yabancı dil bilen, bilgisayar kullanma becerisi kazanan, Türk ve dünya mutfağı konusunda nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler geniş iş imkanına sahiptirler.

Kat Hizmetleri Bölümü

Otel ve diğer turistik tesislerin kat hizmetlerinde istihdam edilecek vasıflı insan gücünün yetiştirilmesini amaçlayan bölümdür.

Öğrencilere ilk iki yıl verilen genel bilgi ve bölüm derslerine ilave olarak bir kısmı yabancı dille olmak üzere; Kat Hizmetleri Teknikleri ve Uygulaması, Resepsiyon- Muhasebe Teknikleri ve Uygulaması, Servis Teknikleri ve Uygulaması, Bilgisayar, Turizm, Otel İşletmeciliği, Turizm Hukuku, İnsan İlişkileri Dersleri ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçecekleri dersler okutulmaktadır.

Yabancı dil bilen, bilgisayar kullanma becerisi kazanan mezunlar alanlarında geniş iş imkanlarına sahiptirler.

Seyahat Acenteliği Bölümü

Gelişen turizm hareketleri ile önem kazanan seyahat acentelerinde istihdam edilecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini amaçlayan bölümdür.

Öğrencilere ilk iki yıl verilen genel bilgi ve bölüm derslerine ilave olarak bir kısmı yabancı dille olmak üzere; Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü Teknikleri ve Uygulaması, Acente Muhasebesi, Kat Hizmetleri Teknikleri ve Uygulaması, Daktilografi, Bilgisayar, Turizm, Ulaştırma, Animasyon, Otel İşletmeciliği, Turizm Pazarlaması ve Turizm Hukuku, İnsan İlişkileri dersleri ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçecekleri diğer dersler okutulmaktadır.

Öğrenciler teorik eğitimle birlikte iki yıl işletmelerde uygulamalı eğitim görerek; bölümleri ile ilgili iş ortamını tanırlar ve iyi ilişkiler kurabilme davranışlarına sahip olurlar.

Bilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler, geniş iş imkanına sahiptirler.

Kayıt-Kabul Esasları

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Turizm Alanı ile Anadolu İletişim Meslek Liselerine; ilköğretim okulu mezunu öğrenciler merkezi sınav sistemi ile kabul edilmektedirler. Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olan öğrenciler ayrıca mülakata tabi tutulurlar. Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alan Anadolu Ticaret Meslek Liseleri, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin pansiyonu bulunması halinde bu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı ve burslu okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunması halinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilgili yönetmelik hükümleri gereğince bu sınavda aldıkları puana göre yapılacak seçme ve sıralama ile parasız yatılı okuma hakkı sağlanır. Cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunmaması halinde bu haktan yararlanamazlar. Bu öğrencilerde ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanmış olmak şartı aranmaz. Burslu okumak isteyenlerin ise ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavına girip başarılı olmaları gerekir.

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Turizm Alanı İle Anadolu İletişim Meslek Liselerine alınacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • İlköğretim okulu mezunu olmak.
  • Sağlığı ve fiziki durumu otelcilik ve turizm eğitimine veya iletişim eğitimine, turistik tesislerde veya iletişim sektöründe görev yapmaya uygun olmak
  • Okul müdürlüğünce yapılacak mülakatta başarılı olmak.
  • İlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiş olmak.
  • Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula devam etmemiş olmak.
Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Otelcilik lisesi maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kırklareli Fen Lisesi

Kırklareli Fen Lisesi, Kırklareli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 31.07.2002 tarih ve 12593 sayılı teklif yazıları ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12.08.2002 tarih ve 08424 sayılı yazı onayı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek ...

Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi

Afyon Süleyman Demirel Fen Lisesi, Ege Bölgesi`nin iç kesimindeki Afyon şehrinde, 1993 yılında eğitim - öğretime açılmış olan okuldur. Eğitimine o yıllarda ``Anadolu Öğretmen Lisesi`` binasında başlayan okulun, 1997 yılında derslik sıkıntısından dolayı öğrencilerinin bir ...

Ahmet Hamdi Gökbayrak Anadolu Öğretmen Lisesi

Ahmet Hamdi Gökbayrak Anadolu Öğretmen Lisesi, Bursalı hayırsever iş adamı Ahmet Hamdi Gökbayrak tarafından yaptırıldığı için kendisinin ismini taşıyan, Yerleşgesi Bursa - Uludağ Soğukpınar Köyü`nde bulunan karma yatılı bir Anadolu Öğretmen Lisesidir.

Vefa Zat

Vefa Zat (d. 1941, İzmir), barmen, yazar. 15 yaşındayken “barboy” olarak çalışmaya başladığı İstanbul Hilton Oteli`nden “bar supervisor” unvanıyla emekli oldu. THY`de iki yıl eğitmenlik yaptı, Özel Turizm ve Otelcilik Lisesi`nde “Servis-Bar” ve “İçki Yapımı ...

Lise

Lise, İlköğrenimden sonra bir yılı hazırlık olmak üzere toplam dört yıllık öğretim yapan ve üniversiteye hazırlayan ortaöğretim kurumu. Eski adı “idadi”dir. Sultani de dendiği olmuştur. Türkiye'de lise, bu adla 1924 tarihinde kurulmuştur. Liseye eşdeğer okulların ...

Niksar

Tokat il merkezine 60 km mesafede yer alan Niksar ilçesinin güneydoğusunda Reşadiye, kuzeybatısında Erbaa, güneyinde Almus, güneybatısında Tokat, kuzeyinde Ordu il sınırları bulunmaktadır.

Fatih

Fatih İstanbul'un ilçelerinden biri. İstanbul'un ilk büyük cami ve imaretinin çevresinde oluşan ve şehri 'fetheden sultanın lakabını taşıyan semt, Türk döneminin en ünlü ve simgesel nitelikli yerleşim alanlarından biridir.

Otel

Otel Oda veya daireleri geçici bir süre için kiraya verilen, müşteri hizmetleri, görevli personel tarafından yapılan ve ticari gaye ile işletilen yer. Eskiden misafirhane denilen yerler, zamanla otel ismini almıştır. Selçuklularla başlayıp Osmanlılar zamanında da devam eden hanlar ...

Zile

Zile, Orta Karadeniz Bölgesi'nde Tokat il merkezine 70 km. uzaklıkta olup, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden birisidir. M.Ö. 50 yıllarında yaşayan ve coğrafyanın piri sayılan Amasya'lı Strabon, bu şehrin Ninova Melikesi meşhur Semiramis tarafından M.Ö. 1600 yıllarında ...

Inebolu

Kastamonu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 563 kilometrekare, nüfusu 40 bin 403 dür. İlçenin kuzeyini Karadeniz kıyıları meydana getirmektedir. Yüzeyi Karadeniz kıyılarına bakan dik meyilli yer yer...

çamaşır Suyu

== Çamaşır suyu nedir? ==Beyazlatma (Ağartma):Çamaşırlarımızı, saçımızı, dişlerimizi, derimizi ve yiyeceklerimizi beyazlatırız. Bir maddeyi beyazlatmak veya ağartmak, onun rengini çıkarmak veya açmaktır. Çamaşır suyu, oksidizasyon yoluyla bu etkileri yapan bir kimyasal ...

Tokat Nüfus Ve Sosyal Hayat

1990 sayımına göre toplam nüfûsu 719.251 olup, 308.304’ü ilçe merkezinde, 410.