Otobiyografi

İlim ve sanat gibi sahalarda tanınmış bir kimsenin kendi hayatını, kendisinin kaleme alarak anlatmasına ve bu şekilde meydana getirilen esere denir. Ancak bu eserler şahsi görüşlere dayandığı için objektiflikten ayrılabilirler. O bakımdan Otobiyografileri okurken veya herhangi bir sebeple onlardan faydalanırken çok dikkatli olmak gerekir. Şöyle ki, otobiyografi yazan eserindeki tercihlerini kendi duygu ve düşüncelerine göre yapabilir, yaşadığı hayatın kendince beğenilmeyen yönleri anlatılmamı

OTOBIYOGRAFI (türkçe) anlamı

1. Öz yaşam öyküsü.

OTOBIYOGRAFI (türkçe) anlamı

2. özyaşamöyküsü.

OTOBIYOGRAFI (türkçe) ingilizcesi

1. n. autobiography,

OTOBIYOGRAFI (türkçe) fransızcası

1. autobiographie [la]

OTOBIYOGRAFI (türkçe) almancası

1. n. Lebenserinnerungen
2. Selbstbiografie
3. Selbstbiographie
İlim ve sanat gibi sahalarda tanınmış bir kimsenin kendi hayatını, kendisinin kaleme alarak anlatmasına ve bu şekilde meydana getirilen esere denir. Ancak bu eserler şahsi görüşlere dayandığı için objektiflikten ayrılabilirler. O bakımdan Otobiyografileri okurken veya herhangi bir sebeple onlardan faydalanırken çok dikkatli olmak gerekir.

Şöyle ki, otobiyografi yazan eserindeki tercihlerini kendi duygu ve düşüncelerine göre yapabilir, yaşadığı hayatın kendince beğenilmeyen yönleri anlatılmamış olabilir, çevresini anlatırken şahsi sebeplerle sevmediği kişiler hakkında haksız yargılarda bulunabilir. Bu sebepler dolayısıyla yazılmış otobiyografiler değerlendirilirken, belirtilen hususlara dikkat etmek, araştırmacıları yanılgılara düşmekten kurtarır.

Örnek:

Halit Ziya Uşaklıgil: Kırk Yıl Ahmet Rasim: Falaka J. J. Rousseau: İtiraflar Muallim Naci: Ömer'in Çocukluğu
Önceki Paylaşımlar