Ozon Tabakasının Kalınlığı Ne Kadardır?

Ozon Tabakası'nın kalınlığı, normal atmosfer basınç ve sıcaklığına indirgenerek hesaplandığında 0.3 cm = 3 mm = 300 Dobson birimi (Dobson Unit) olarak bulunmuştur. 300 DU = 8.07 x 1022 molekül/m2 veya 6.42 x 10-3 kg/m2�ye eşittir.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar