PARA (fransızca) türkçe anlamı

1. [le] paraşütçü

PARA (inglizce) türkçe anlamı

2. i. paraşütçü asker
3. paragraf

PARA (türkçe) anlamı

4.
5. 1 . Devletçe bastırılan
6. üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı
7. nakit
8. 2 . Kazanç:
Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir.- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

PARA (türkçe) anlamı

9. devletçe bastırılan
10. üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt ya da metalden ödeme aracı
11. nakit: para çok şeydir ama herşey değildir .kuruşun kırkta biri.
1. n. coin of low value
2. pennyprep. parav. adorn
3. deck out
4. decorate
5. robe
6. garnish
7. dress
trick,

PARA (türkçe) ingilizcesi

8. n. coin of low value
9. pennyprep. parav. adorn
10. deck out
11. decorate
12. robe
13. garnish
14. dress
trick,

para (almanca) ingilizcesi

15. n. coin of low value
penny,

para (fransızca) ingilizcesi

16. prep. para,

PARA (türkçe) fransızcası

1. [le] paraşütçü

PARA (türkçe) almancası

1. n. Draht
2. Eingang
3. Floh: Flöhe
4. Geld
5. Groschen
6. Heller
7. Kies
8. Mammon
9. Mittel
10. Pinke
11. Wechsel

para (ingilizce) italyancası

1. s. moneta turca
2. prefisso indicante relazione
3. vicinanza
4. sostituzione
5. somiglianza
6. paracadute
7. paracadutista

para (ingilizce) ispanyolcası

1. s. Abreviatura de párrafo
2. céntimo
3. tabaco paraguayo

para (ingilizce) portekizcesi

1. s. pouca coisa

para (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. para
2. parachutist

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Para Politikası

  Para politikası, hükümetin, merkez bankasının ya da para otoritesinin, ekonomiye, para arzı yönetimi ya da döviz piyasası işlemlerini kullanmak yoluyla yön vermesidir. Para teorisi, ekonomi için en uygun (optimal) para politikasının belirlenmesini sağlar.

  Para Birimi

  Döviz, dar anlamda (çek, poliçe gibi) yabancı parayı temsil eden belgeler. Türkçede yabancı ülkelerin paralarına döviz denmektedir.

  Bozuk Para

  Madenî para veya eski dilde sikke; altın, gümüş, bakır, bronz, alüminyum vb. madenlerin alaşımından yapılan para.

  Avrupa Para Birimi

  AVRUPA PARA BİRİMİ ECU Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) üye ülkelerin ortak olarak kullandıkları para birimi. Buna ECU denilmektedir. İngilizce Europeon Cuurrency Uinit'in kısaltılmış şeklidir. 13 Mart 1979'da yürürlüğe giren Avrupa Para Sisteminin temel unsuru ECU'dur. 1 ...

  Itibari Para

  İtibari para, hükümet kararına dayalı çıkartılan, altın, gümüş vs. karşılığı olmayan, altında imzası olan yere ve düzenlediği kağıdın taklit edilemeyeceğine güven üzerine kurulmuş, mal ve hizmet alışverişi için kullanılan banka kağıdı veya kağıt para demektir.

  Kara Para

  Kara para, yasa dışı yollardan elde edilen her türlü kazanç.

  Madeni Para

  Madenî para veya eski dilde sikke; altın, gümüş, bakır, bronz, alüminyum vb. madenlerin alaşımından yapılan para.

  Para

  Para genel kabul gören değişim aracına verilen isimdir. Para, malların birbiriyle değiştirilebilmesini sağlar. Para: karşılığında Mal ve Hizmet almaya ve vermeye ; ve bunların ekonomik değerlerini takas etmeye yarayan üzerinde rakamsal değerler taşıyan kâğıt ( kâğıt olarak ...

  Para Birimi Simgesi

  Para birimi simgesi, genellikle paranın miktarını belirtirken para birimi isminin yerine kullanılan görsel simgedir.

  Para Cezası

  Para cezası, yasa uyarınca yetkili merci tarafından belirlenen bir para tutarının devlet hazinesine ya da idareye ödenmesi sonucunu doğuran ceza.

  Sıcak Para

  Sıcak paranın “iktisat yazınında genel kabul gören kesin bir tanımı olmamasına rağmen, “spekülatif”, “kısa-dönemci” ve “aşırı dalgalanma ve akışkanlık “ gibi unsurlar içerdiği; ve yol açtığı iktisadi istikrarsızlıkların da özü itibariyle bu öğelerden ...

  Uluslararası Para Fonu

  1944 yılında Amerika’nın New Hampshire eyaletindeki “Bretton Woods”da kurulan ve 1947’de fiilen çalışmaya başlayan milletlerarası ekonomik meselelerle uğraşan bir teşkilat. IMF, İngilizce “International Monetary Fund”(Milletlerarası Para Fonu) kelimelerinin baş harflerinin ...

  Ödünç Para İşleri Kanunu

  Faizden para kazanmak için ödünç para verme işleriyle uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini denetlemek ve tefeciliği önlemek amacıyla 8.6.1938 tarihinde kabul edilerek 18.6.1938 tarihli Resmi Gazete’de 2279 numara ile yayımlanmış 22 maddelik bir yasadır. 1983 ...