Paris

Paris Fransa'nın başkenti ve Île-de-France bölgesinin merkezidir ve Seine nehri'nin üzerine kurulmuştur. Tüm dünyada anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile tanınmış olan Paris aynı zamanda dünya tarihinde önemli bir şehir olmakla birlikte, başlıca ekonomik ve politik merkezler arasında yeralmakta ve uluslarası taşımacılığın geçiş noktalarından birini oluşturmaktadır. Moda ve lüksün dünya başkentidir ve "Işık Şehir" (Ville de Lumière) diye de anılmaktadır.

PARIS (almanca) türkçe anlamı

1. npr. Paris (n)

PARIS (fransızca) türkçe anlamı

2. Paris

PARIS (inglizce) türkçe anlamı

3. i. Paris

PARIS (türkçe) anlamı

4. paris.
1. n. capital city of France
2. city in Texas (USA)
3. Trojan prince who abducted Helen of Troy which started the Trojan War
4. also known as Alexandros or Alexander (Greek Mythology)
5. n. Paris
6. capital city of France
7. n. Paris
8. capital city of France
city in Texas (USA),

PARIS (türkçe) ingilizcesi

9. n. capital city of France
10. city in Texas (USA)
11. Trojan prince who abducted Helen of Troy which started the Trojan War
12. also known as Alexandros or Alexander (Greek Mythology)
13. n. Paris
14. capital city of France
15. n. Paris
16. capital city of France
city in Texas (USA),

Paris (almanca) ingilizcesi

npr. paris,

Paris (fransızca) ingilizcesi

17. (m) n. Paris
18. capital city of France
19. city in Texas (USA),

Paris İngilizce anlamı ve tanımı

Paris anlamları
  (noun) A plant common in Europe (Paris quadrifolia)
20. herb Paris
21. truelove. It has been used as a narcotic.(noun) The chief city of France.
Paris tanım:
Kelime: Par·is
22. Söyleniş: 'par-&
23. s
24. İşlev: noun
25. Kökeni: Latin
26. from Greek
27. : a son of Priam whose abduction of Helen leads to the Trojan War
28.

PARIS (türkçe) fransızcası

1. Paris

PARIS (türkçe) almancası

1. npr. Paris

Paris (fransızca) italyancası

1. (géographie) Parigi (f)

Paris (fransızca) ispanyolcası

1. (géographie) París (m)

Paris (fransızca) portekizcesi

1. (géographie) Paris (f)

Paris (fransızca) flemenkcesi

1. (géographie) Parijs (n)
Paris Fransa'nın başkenti ve Île-de-France bölgesinin merkezidir ve Seine nehri'nin üzerine kurulmuştur. Tüm dünyada anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile tanınmış olan Paris aynı zamanda dünya tarihinde önemli bir şehir olmakla birlikte, başlıca ekonomik ve politik merkezler arasında yeralmakta ve uluslarası taşımacılığın geçiş noktalarından birini oluşturmaktadır. Moda ve lüksün dünya başkentidir ve "Işık Şehir" (Ville de Lumière) diye de anılmaktadır.

2004 yılında Paris şehir sınırları içindeki nüfusun 2.144.700 kişi olduğu INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques - Ulusal istatistik ve ekonomik çalışmalar enstitüsü) tarafından tahmin edilmektedir. 20. yy.'da şehir sınırlarının dışına taşarak büyümüş ve banliyöleriyle birlikte 1999'da 11,1 milyonluk nüfusa ulaşmıştır.

Paris şehrinin özlü sözü Latince "Fluctuat nec mergitur" yani "Sallanır ama batmaz" (Fransızca:« Il est battu par les flots sans être submergé »). Şehrin armasındaki "Scilicet" yani gemiyi anlatmak için kullanılır. Bu gemi Ortaçağ'da şehri yöneten güçlü "Gemiciler" (Nautes) ya da "Su tüccarları"nın kurduğu birliği sembolize eder. Şehrin koruyucusu, 5. yy.'da Attila'yı şehri yıkmaması için ikna ettiğine inanılan Azize Geneviève'dir.

Tarihçe

Ayrıca bakınız: Paris'in tarihçesi, Paris şehirciliğinin tarihi.

Paris adının kaynağı

Paris adını Galya halklarından Parisiilerden almaktadır. "Paris" aslında Romalıların "Lutetia" yerine kullandıkları "Civitas Parisiorum" (Parisiilerin şehri) adının zamanla değişmesi sonucu oluşmuştur. Paris aynı zamanda şehrin etrafındaki yöreye de ("Parisis") verilen isim olmuştur. Cormeilles-en-Parisis ve Fontenay-en-Parisis gibi şehirlerin isimlerinde buna rastlanır.

Bu adın kaynağı tam olarak bilinememektadir. Paris bölgesinde çokça bulunan taş ocaklarına istinaden Galce "kwar" (taş ocağı) kelimesinden geliyor olabilir. Başka etimolojilerde önerilmiştir. Pierre Hubac ve Cheikh Anta Diop'a göre, Parisiilerin adı Mısır tanrıçası İsis'ten gelmektedir çünkü Paris bölgesinde İsis'e adanmış bir çok tapınak ya da Eski Mısır dilinde "per Isis" bulunmaktaydı. Bir efsane de Paris adını dalgalar altında kalıp denize batan efsanevi Ys şehriyle birlikte anar. Maurice Druon "Paris de César à Saint Louis" (Sezar'dan St.Louis'ye kadar Paris) adlı kitabında Paris adının Galce "par" (gemi) sözcüğünden geldiğini iddia eder. Şekli gemiye benzeyen, su üzerine kurulmuş, geçimini suya borçlu olan ve ismini de belki sudan almış olan bir şehir. Bir ada olan Lutèce'in refahı "gemiciler" tarafından sağlanıyordu ve bu gemicilerin sembolü olan gemi de şehir armasını oluşturmuştur.

Tarihöncesi

Seine nehri kıyılarında yapılan teraslama çalışmaları sırasında bulunan oymataş el aletlerinin gösterdiği gibi Paris kent alanı yaklaşık 40.000 yıldır insanlar tarafından yerleşim alanı olarak kullanılmaktadır.

En önemli arkeolojik bulgular 12nci bölge'de 1991 yılında ortaya çıkartılan Paris bölgesindeki en eski kalıcı insan yerleşimine ait kalıntılardır. Bercy'de yapılan altyapı çalışmaları sırasında MÖ 4.000 ile 3.800 yılları arasında avcılık dönemine ait Seine nehrinin eski kıyısında yerleşik bir köyün izlerine rastlanmıştır. Bu kalıntılar çok önemli arkeolojik değere sahip olan bir çok tahtadan oyma kayık, topraktan çanak çömlek, ok ve yaylar, kemşk ve taştan aletlerdi.

Diğer buluşlar da 14ncü bölge ile 13ncü bölge arasındaki sukemerleridir.

Antik Çağ

Tarihöncesi yerleşimlerle Galya-Roma dönemi arasında olup bitenler hakkında pek bir şey bilinememektedir. Tek emin olunan nokta Sezar'ın birlikleri ülkede dolaşırken bölgenin hâkimlerinin hala Parisiiler olduğudur. Bazıları Parisiilerin Paris'i kurmasının tarihi olarak MÖ 250 ile 200 yılları arasını göstermektedir ancak önemli kanıtları yoktur. MÖ 52 yılında Jül Sezar'ın teğmeni Labienus Paris şehrini ele geçirdiğinde Romalılar tarafından "Lutetia" (Fransızcası: Lutèce) diye adlandırılmıştır. Galya'nın başkenti görevini Lugdunum (Lyon) şehri yapmaktaydı. O zamanki Galya şehrinin tam olarak nerede yerleştiği konusunda kesin bilgi yoktur. Uzun süre buranın île de la Cité'de olduğu düşünülmüştür ancak metro çalışmaları nedeniyle baştan aşağı bu adada kazı çalışmalrı yapılmış ve hiç bir ize rastlanmamıştır. Galya şehri île Saint-Louis'de ya da bugün artık karşı kıyı ile birleşmiş olan ve Bièvre nehri'nin yarattığı delta üzerinde bulunmuş olan bir adada da bulunmuş olabilir. Çok tartışılan başka bir varsayıma göre ise ilk kurulan Galya köyünün Nanterre'deki Valérien tepesi'nden çok uzak olmadığı yönündedir.

Roma şehri 1. yy.'da nehrin sol kıyısına kurulmuştur. Şehrin Saint-Germain Bulvarı'ndan Val-de-Grâce'a ve rue Descartes 'tan jardins du Luxembourg'a kadar uzandığı düşünülmektedir. Lutèce şehri bir cardo (Roma şehirlerinde kuzey-güney doğrultusundaki ana cadde) olan rue Saint-Jacques çevresinde dik kesen sokaklardan oluşan bir şehir yapısıyla yerleşmişti. Roma şehirlerinde olduğu gibi forum, hamamlar, tiyatro, arena ve nekropol bu şehirde bulunmaktaydı.

Orta Çağ

Paris şu andaki adını 5. yy.'da alır ve Romalılar'a karşı elde ettiği zaferin ardından Frankların kralı Merovenj hanedanından I. Clovis 508 yılında Paris'e yerleşerek burayı başkenti yapar. Nehrin sağ kıyısına 6. yy.'dan itibaren bir kilisenin kurulduğu dikkat çeker: Saint-Gervais kilisesi (günümüzde Hôtel de ville 'in arkasında bulunmaktadır. 9. yy.'da Saint-Gervais ve Saint-Germain-l'Auxerrois kiliselerinin (günümüzde Louvre'un yakınında bulunmaktadır) çevresinde koruma amaçlı duvarlar inşa edilmiştir. Nehrin sol kıyısı 885 yılında Vikingler tarafından tamamen yokedilmiştir. Taht 987 yılında Capet hanedanına geçti. Paris, orleans şehri ile birlikte bu hanedanın kişisel serveti içinde yer alıyordu. Bu hanedanın atası I. Eudes şehri Vikingler'e karşı savunmasıyla ünlenmiştir.

Ayrıca bakınız

*Fransa * Eyfel Kulesi

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Paris maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Paris haritası

Paris haritadaki konumu

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Paris Barış Konferansı

  Paris Barış Konferansı, I. Dünya Savaşı'nı sona erdiren antlaşmaların hazırlandığı uluslararası bir konferanstır.

  Paris Kongresi Ve Antlaşması

  PARİS KONGRESİ VE ANTLAŞMASI (30 MART 1856) Paris Kongresi 25 Şubat’ta toplanır ve 30 Mart’ta imzalanır. Toplam 24 görüşme sonucunda imzalanmıştır. Müttefikler savaş meydanlarında ve Çar’a karşı göstermiş oldukları barış masası etrafında gösteremediler. ...

  Paris Barış Antlaşması

  Paris Barış Antlaşması, 1763 İngiltere ve Fransız arasında sömürge, ticaret ve deniz gücü için yapılan Yedi Yıl Savaşları sonunda imzalanan antlaşmadır. Bu antlaşma ile İngiltere ilk defa bir dünya gücü olarak tanındı ve yüz yıl süren Fransa-İngiltere mücadelesi, ...

  Paris Kongresi

  Paris Kongresi, 1856 Osmanlı Devleti, Fransa, İngiltere, Avusturya, Prusya, Sardunya-Piyemonte ve Rus çarlığı arasında, 25 Şubat-30 Mart 1856 tarihleri arasında düzenlenen Kongre. 1853 yılında Osmanlı-Rusya arasında Kırım Savaşı başlamıştı. 1854 yılında Rusya'nın ...

  Paris Antlaşması

  Kırım Savaşından sonra, 30 Mart 1856 tarihinde Osmanli Devleti ile Avusturya, Fransa, Ingiltere, Prusya, Rusya ve İtalya arasında Fransa'nin Başkenti Paris'te imzalanan barış antlasması. Bu natlaşma ile Kırım Savaşı sona ermiştir. Uzun müzâkerelerden sonra 34 madde olarak Paris ...

  Paris Komünü

  Paris Komünü terimi aslında Fransız Devrimi sırasındaki Paris hükümeti için kullanılır. Bununla birlikte terim Paris’te 18 Marttan (aslında resmen 26 Mart) 28 Mayıs 1871’e uzanan kısa sürede iktidarda olan sosyalist idare için kullanılır.

  Paris Konferansı

  Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren Ateşkes Antlaşmalarından sonra asıl konu, barış anlaşmalarının hazırlanmasıydı. İngiltere, Fransa, İtalya, A.B.

  Paris Üniversitesi

  Tarihi Paris Üniversitesi (Fransızca: Université de Paris) 12. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır, fakat 1970 yılında özerk üniversite olarak yeniden yapılandırılmıştır.

  1856 Islahat Fermanı Ve Paris Kongresi

  Kırım Savaşı'ndan sonra imzalanan Paris Barış Kongresi'nde (30 Mart 1856) Eflak ve Boğdan'ın özerkliği kararlaştırılmakla beraber; Avrupa devletleri, sözde Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü güvence altına alıyorlardı.

  Paris Sözleşmesi

  Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Sorumluluğa İlişkin Paris SözleşmesiÜlkemiz bu Sözleşmeyi 28 Ekim 1960 yılında imzalamış ve 16 Ekim 1961 yılında da gerekli hukuksal prosedürü tamamlayarak Sözleşmeye Taraf olmuştur. Hemen hepsi Batı Avrupa ...

  Paris Borsası

  Paris'in ilk borsası, bir sokakta kurulmuş bir curb marketti. Quincampoix Sokağı'nda toplanan kalabalık bir grup, 1720'de Banque Royale ve ona bağlı şirketlerin senetlerini alıp satmaya başladı. Banque Royale ile söz konusu şirketler, John Law'un yönetimindeydi. John Law Sistemi...

  1851 Paris Sağlık Konferansı

  19. yüzyılın karakteristik salgın hastalığı olarak baş gösteren koleradalgaları, çeşitli ülkelerde ve bu arada Osmanlı İmparatorluğu'nda sağlıkteşkilâtlarının kurulmasında ve salgınlara karşı uluslararası işbirliğinin başlamasındaetkili olmuştur. Sıhhî ...

  1947 Paris Antlaşması

  Paris Antlaşması 1946 yılında 29 Temmuz'dan 15 Ekim'e kadar süren Paris Barış Konferansının neticesinde 10 Şubat 1947'de imzalanmıştır. Muzaffer müttefik güçleri (başta ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Sovyetler Birliği) İtalya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve ...

  Paris'in Altındaki Güller

  ``Paris`in Altındaki Güller`` yazar Mehmet Murat İldan`ın bir romanıdır.