Park

Park

Park Halkın dinlenmesi, çocukların oynaması, boş zamanların değerlendirilmesi için kurulmuş, düzenli yerler. Bazı bölgeleri tahribattan korumak, içindekileri aynen muhafaza etmek ve turistik merkezler haline getirmek için kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla koruma altına alınan yerlere Milli Park adı verilmiştir. İstanbul'daki Gülhane Parkı, Türkiye'nin en eski parkıdır. Bin dönümlük arazi üzerindeki park, Topkapı Sarayının bahçesiydi. Anadolu'nun pekçok vilayetinde bulunan parklara her sene

PARK (almanca) türkçe anlamı

1. i. park (m)

PARK (inglizce) türkçe anlamı

2. f. parketmek
3. koymaki. park
4. futbol sahası [brit.]
5. koruma altına alınmış arazi
6. otopark
7. spor alanı

PARK (türkçe) anlamı

8. Bir yerleşme merkezinde halkın gezip hava alması için düzenlenmiş ağaçlık ve çiçekli büyük bahçe
9. millet bahçesi:Park ismi de güzel ya
10. millet bahçesi uzunca ama daha güzel.- S. F. Abasıyanık. Otopark. Trafik zorunlulukları dışında durma biçimi. Cephane
11. makine veya otomobillerin bulunduğu yer.
12. 2. anlamı i.
13. f. park
14. umumi bahçe
15. ask. ordu mühimmatının biriktirildiği yer
16. lunapark
17. vahşi hayvanlar için çitle ayrılmış geniş saha
18. f. arabayı park etmek: A.B.D.
19. (argo) koymak
20. bir araya biriktirmek
21. park içine koymak. parking lot araba park yeri. p.
22. 3. anlamı park. yeşil alan. park etmek. koymak. bırakmak.
23. 4. park.

PARK (türkçe) anlamı

24. bir yerleşme merkezinde halkın gezip hava alması için düzenlenmiş ağaçlıklı ve çiçekli büyük bahçe
25. cephane
26. makine ya da otomobillerin bulunduğu yer.otopark.trafik zorunlukları dışında durma biçimi.

Park (almanca) ingilizcesi

1. v. place a vehicle in a location for an extended period of time,n. public garden
2. area of preserved land
3. parking lot (for cars)
4. moving of drive heads to a certain location in order that they will not damage the magnetic media when the heads shake (Computers)v. place a vehicle in a location for an extended period of timen. garden
5. public park
6. plot of ground for growing plants
7. area of preserved land
8. (Computers) moving of drive heads to a certain location in order that they will not damage the magnetic media when the heads shake
9. depot,

Park İngilizce anlamı ve tanımı

Park anlamları
    (noun) Any place where vehicles are assembled according to a definite arrangement
10. also
11. the vehicles.(v. t.) To bring together in a park
12. or compact body
13. as
14. to park artillery
15. wagons
16. automobiles
17. etc.(v. i.) To promenade or drive in a park
18. also
19. of horses
20. to display style or gait on a park drive.(v. t.) In oyster culture
21. to inclose in a park.(noun) A partially inclosed basin in which oysters are grown.(noun) A piece of ground inclosed
22. and stored with beasts of the chase
23. which a man may have by prescription
24. or the king's grant.(v. t.) To bring together in a park
25. or compact body
26. as
27. to park the artillery
28. the wagons
29. etc.(v. t.) To inclose in a park
30. or as in a park.(noun) A piece of ground
31. in or near a city or town
32. inclosed and kept for ornament and recreation
33. as
34. Hyde Park in London
35. Central Park in New York.(noun) A tract of ground kept in its natural state
36. about or adjacent to a residence
37. as for the preservation of game
38. for walking
39. riding
40. or the like.(noun) A space occupied by the animals
41. wagons
42. pontoons
43. and materials of all kinds
44. as ammunition
45. ordnance stores
46. hospital stores
47. provisions
48. etc
49. when brought together
50. also
51. the objects themselves
52. as
53. a park of wagons
54. a park of artillery.
Park tanım:
Kelime: park
55. Söyleniş: 'pä
56. rk
57. İşlev: noun
58. Kökeni: Middle English
59. from Old French parc enclosure
60. from Medieval Latin parricus
61. 1 a : an enclosed piece of ground stocked with game and held by royal prescription or grant b : a tract of land that often includes lawns
62. woodland
63. and pasture attached to a country house and is used as a game preserve and for recreation
64. 2 a : a piece of ground in or near a city or town kept for ornament and recreation b : an area maintained in its natural state as a public property
65. 3 a West : a level valley between mountain ranges b : an open space and especially a grassland that is often all or partly surrounded by woodland and is suitable for cultivation or grazing
66. 4 a : a space occupied by military animals
67. vehicles
68. or materials b : PARKING LOT
69. 5 : an enclosed arena or stadium used especially for ball games
70. 6 : an area designed for a specified industrial
71. commercial
72. or residential use park> park> park>
73. - park·like /'pä
74. rk-lIk/ adjective
75.
Park ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Common
76. Commons
77. Green
,

PARK (türkçe) ingilizcesi

78. n. public garden
79. area of preserved land
80. parking lot (for cars)
81. moving of drive heads to a certain location in order that they will not damage the magnetic media when the heads shake (Computers)v. place a vehicle in a location for an extended period of timen. garden
82. public park
83. plot of ground for growing plants
84. area of preserved land
85. (Computers) moving of drive heads to a certain location in order that they will not damage the magnetic media when the heads shake
86. depot

Park (almanca) fransızcası

1. n. parc (m)

Park (ingilizce) almancası

1. n. Park
2. Parkplatz
3. Sportplatz
4. (Comput) parken
5. das Wegrücken der Festplattenköpfe an eine Stelle an der sie nicht beschädigt werden wenn das Laufwerk geschüttelt wirdv. parken
6. abstellen

Park (ingilizce) italyancası

1. s. parco pubblico
2. parco
3. riserva
4. parcheggio
5. (inform.) spostamento delle testine dell'unità disco ad un luogo preciso in modo da non ledere i dati magnetici nel rimuovere l'unità stessav. parcheggiare
6. (fam) mettere giù
7. posare
8. lasciare
9. (rifl) sedersi
10. prendere posto
11. racchiudere in un parco
12. (Artigl) parcare
13. sistemare in un parco

Park (ingilizce) ispanyolcası

1. s. parque
2. (inform.) cerramiento principal de la disquetera del disco rígido en una posición más segura para no dañarlo mientras se lo muevev. estacionar
3. aparcar
4. orillar
5. parquear
6. estacionarse
7. parquearse

Park (ingilizce) portekizcesi

1. s. praça pública
2. parque
3. reserva ecológica
4. estacionamentov. estacionar

Park (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. park
2. artilleriepark
3. oesterpark
4. parkeerterrein
5. stallenww. park aanleggen
6. park : aanleggen als park
7. parkeren
8. opbergen
Park Halkın dinlenmesi, çocukların oynaması, boş zamanların değerlendirilmesi için kurulmuş, düzenli yerler. Bazı bölgeleri tahribattan korumak, içindekileri aynen muhafaza etmek ve turistik merkezler haline getirmek için kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla koruma altına alınan yerlere Milli Park adı verilmiştir. İstanbul'daki Gülhane Parkı, Türkiye'nin en eski parkıdır. Bin dönümlük arazi üzerindeki park, Topkapı Sarayının bahçesiydi. Anadolu'nun pekçok vilayetinde bulunan parklara her sene yenileri ilave edilmeye çalışılmaktadır.

Parklar belli gayeler için düzenlendiklerinden verecekleri hizmete göre genelde; çocuk parkları, umumi parklar, orman parkları isimlerini alırlar. Parkların hepsinde ana gaye, şehrin çeşitli sıkıntılarından bunalan çocuk ve yetişkinleri dinlendirmek, boş vakitlerini değerlendirmek, buradaki çeşitli araç ve gereçlerden istifade etmelerini temin etmektir.

Çocuk parkları: İlkokul çağlarındaki çocukların oynamaları için düzenlenir. Buralarda çeşitli oyun araçları bulunur. Salıncaklar, kum havuzları, basit oyun araçları vs. gibi. Bu çeşit parklar genelde şehrin içinde veya oldukça yakınında bulunur.

Umumi parklar: Halkın dinlenmesi için düzenlenirler. Burada gaye, çocukların haricindekilerin hava alıp dinlenmesi ve boş zamanlarını değerlendirmesidir. Bu çeşit parkların bir köşesine çocukların istifadesi için de gerekli oyuncaklar konularak, onların da istifade etmeleri sağlanır.

Orman parkları: Koruluk ve ormanlık bölgelerde 100-300 dönümlük sahada düzenlenen parklardır. Buralarda tabiat zenginliği, sessizlik, bol yeşillik saha, insanların dinlenmesine ayrılmıştır. Şehir ve kasabalara yakın park niteliğindeki yerler bu maksat için ayrılarak park statüsü içine alınır. Dolayısıyla, böyle yerler devletin denetimine verilerek insanlara daha faydalı olur. Türkiye'de parklar, çevre ve merkez belediyeler tarafından düzenlenir. Mahalli idareler şehirlerde uygun olan yerlerde yeşil sahalar ve parklar düzenlemekten sorumludur. Şehir yakınındaki orman ve koruların bakımı ise Orman Bakanlığına aittir.

Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük belediyesi olan İstanbul'da, ikibuçuk milyon metrekare alanı kaplayan sekiz orman parkı vardır. Bunlar; Yıldız korusu, Çubuklu korusu, Emirgan korusu, Abrahampaşa korusu, Büyük Çamlıca korusu, Süreyyabey korusu, Fethi Paşa korusu, Florya ormanıdır. Başta İstanbul olmak üzere nüfusu her geçen gün artan büyük şehirlerimizde, Özellikle çocuklar için parklara daha büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

Milli Park: Belli bir bölgenin sahip olduğu eşsiz güzellik ve değişik özellikler sebebiyle bir statü ve prensiplere dayalı olarak korunmaya alınması. Milli parklar, halkın boş zamanlarını değerlendirmesi, ilmi araştırmalara imkan sağlaması, yer yer açık hava müze özelliğini taşıması gibi sebeplerle toplumun sosyal ve kültürel sahalarda gelişmesini sağladığı gibi turizm faaliyetlerinin de artmasında önemli rol oynamaktadır.

Milli Park fikri ilk defa, Amerika'da ortaya çıktı. 1872 yılında Yellowstone yöresinde av yapan bir grubun burasının güzelliklerine hayran kalarak, bozulmadan gelecek nesillere kalması için gerekli tedbirlerin alınması teklifiyle ilk milli park fikri doğdu. Bölgenin otlatma ve avlanma gibi kullanma şekillerini terk ederek, iyi bir korunma ile ilmi tetkiklerin ve sporun yapıldığı bir yer olmasına dair kanun hazırlandı. Böylece ilk milli park kurulmuş oldu. Bugün ABD'de 300'ün üzerinde Milli Park tesis edilmiş ve toplumda yirmi milyonu aşkın insanın sağlık, moral, eğitim ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak duruma ulaşmıştır. Avrupa'da ise milli park düşüncesi ancak 1960'tan sonraki yıllarda önem kazanmıştır.

Memleketimizde ilk defa Yozgat şehrine iki km mesafedeki 264 hektarlık alana yayılan Yozgat Çamlığı, 1958 yılında milli park olarak ayrılmıştır. Bundan sonra bugüne kadar yurdumuzun milli veya milletlerarası seviyede milli park kaynak değerlerine sahip olduğu tespit edilen on yedi yöresi, Milli Park statüsüne alınmıştır. Bunlar:

Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Karatepe-Aslantaş Milli Parkı, Soğuksu Milli Parkı, Kuşcenneti Milli Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Dilek Yarımadası Milli Parkı, Manisadağı Milli Parkı, Kızıldağ Milli Parkı, Güllükdağı Milli Parkı, Kovada Gölü Milli Parkı, Munzur Vadisi Milli Parkı, Beydağları Sahil Milli Parkı, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Köprülü Kanyon Milli Parkı, Ilgaz Dağı Milli Parkı, Başkomutan Tarihi Milli Parkı olup, bunlardan başka, eşine az rastlanır kaynak değerlere sahip olan; Göreme, Pamukkale, Truva, Efes, Bergama, Halikarnas, Alacahöyük, Cilo Sad Dağları, Yalova-Termal, Uzuncaburç, Aladağlar, Nemrut Krateri yöreleri tasarı Milli Parklar listesinde yer almaktadır. Ayrıca 56 yer hakkında etüd çalışmaları yapılmaktadır.

Milli Park çalışmaları Orman Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Mevcud olan milli parklardan binlerce yerli ve yabancı turist, dinlenme, spor eğitim, sağlık bakımlarından istifade etmektedir.

Sanayileşmenin getirdiği çevre problemleri, muntazam olmayan bir şehirleşme, kalabalık ve gürültünün insanlar üzerindeki tesiri, şehirlerdeki yeşil sahaların azlığı, gelişen ulaşım imkanları ormanlardan ve belli yörelerden dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarını karşılama arzularını en yüksek seviyelere ulaştırmıştır. Bu durum, sosyal ve kültürel hizmet karakteri taşıyan milli parkların önem kazanmasına ve halk tarafından isteğin artmasına sebep olmuştur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Park Park
2008-09-09T00:00:00+03:00 · Park
Park haritadaki konumu.
Park haritası
Park
Bu haritaya tıklayrak dinamik hale getirebilirsiniz. Detaylı Park haritası için tıklayınız
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar