petek

Petek, arıların çiçek polenlerinden elde ettikleri balı depolama ve yumurtalarını barındırma yeri. Şekli en az malzemeyle en çok yer kullanmak için en iyi şekil olan altıgendir.

PETEK (türkçe) anlamı
1. 1 . Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı
2. düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu.
3. 2 . Bu yuvacıklar topluluğunun bal olmayanı.
4. 3 . Isıtma tesisatında ısı dağıtımını
5. içinden sıcak su geçerek sağlayan dilim
6. radyatör
7. Kalorifer peteği.-
8. 4 . mimarlikMinarelerde külah ile şerefe arasındaki bölüm.
9. 5 . halk ağzındaBalçıktan yapılan ve dikine duran sandık biçimindeki tahıl ambarı.
10. 6 . halk ağzındaArı kovanı.
PETEK (türkçe) anlamı
11. arıların yumuratalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı
12. düzgün altıgen ağızlı balmumu yuvacıklar topluluğu
13. minarelerde külah ile şerefe arasındaki bölüm.
14. bu yuvacıklar topluluğunun balsızı.
kimi bölgelerde balçıktan yapılan ve dikine duran sandık biçimindeki tahıl ambarı.
PETEK (türkçe) anlamı
15. (Türkçe) Kadın ismi 1. Kovanda arıların içine bal yaptıkları göz
16. mum tekerleği. Kovan. 2. Minarenin şerefe ile külah arasındaki kısmı. Bacalarda külahın altındaki çıkıntılı kısım.
PETEK (türkçe) ingilizcesi
1. n. honeycomb,
PETEK (türkçe) fransızcası
1. alvéole [le]
2. cellule d'abeille
PETEK (türkçe) almancası
1. n. Wabe
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Lysis

''Lysis'', (Antik Yunanca: Λύσις) Yunan filozof Platon'un gençlik dönemi diyaloglarından biridir. Diyalog dostluk (philia) kavramının doğasını felsefi yönden işlemesi bakımından önemlidir.

Arı

Arı Familyası: Arıgiller (Apidae). Yaşadığı yerler: Dünyanın çiçekli alanları. Özellikleri: 15-25 mm boyunda. Vücut genellikle çok tüylü. Çoğu soliter(yalnız), az bir kısmı cemiyet hayatı yaşar. Ömrü: Bal arısının faal işçileri 6 hafta, erkekler 5-6 ay, bey arı 4-5 ...

Altıgen

Bir altıgen, altı kenarı ve altı köşesi olan çokgendir. Ayrıca kenarları ve iç açıları eşitse düzgün altıgen olarak adlandırılır.

Cami

Müslümanların ibadet yeri. İbadet yapmak için toplanılan yerlere "mabed" veya "ibadethane" denir. Müslümanların mabedine "mescit" ve "cami"; Yahûdilerinkine "sinagog" ve "havra"; Hıristiyanların mabedine de "kilise" denir. Lügatta cami; toplayan, toplayıcı demektir. Müslümanların ...

Ordu

Ordu ili, Türkiye'nin Orta Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, doğusunda Giresun, batısında Samsun, güneyinde Sivas ve Tokat illeri ile komşu bir şehirdir.Bu sınırlar içinde Karadeniz Bölgesi'nin 3. büyük şehri olan Ordu ilinin yüzölçümü yaklaşık 5.963 kilometre kare, merkez ...

Kilis

Kilis İ.Ö. 1460 yıllarında Halep krallığına bağlıydı. Hitit imparatorluk döneminin başlamasıyla Hitit etkisine girdi. M. Ö 356 da Makedonya'dan yola çıkan büyük İskender kuzey batıdan güney doğuya doğru bütün Anadolu topraklarını işgal ederek İskenderun körfezine ...