Petek

Petek

Petek, arıların çiçek polenlerinden elde ettikleri balı depolama ve yumurtalarını barındırma yeri. Şekli en az malzemeyle en çok yer kullanmak için en iyi şekil olan altıgendir.

PETEK (türkçe) anlamı

1. 1 . Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı
2. düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu.
3. 2 . Bu yuvacıklar topluluğunun bal olmayanı.
4. 3 . Isıtma tesisatında ısı dağıtımını
5. içinden sıcak su geçerek sağlayan dilim
6. radyatör
7. Kalorifer peteği.-
8. 4 . mimarlikMinarelerde külah ile şerefe arasındaki bölüm.
9. 5 . halk ağzındaBalçıktan yapılan ve dikine duran sandık biçimindeki tahıl ambarı.
10. 6 . halk ağzındaArı kovanı.

PETEK (türkçe) anlamı

11. arıların yumuratalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı
12. düzgün altıgen ağızlı balmumu yuvacıklar topluluğu
13. minarelerde külah ile şerefe arasındaki bölüm.
14. bu yuvacıklar topluluğunun balsızı.
kimi bölgelerde balçıktan yapılan ve dikine duran sandık biçimindeki tahıl ambarı.

PETEK (türkçe) anlamı

15. (Türkçe) Kadın ismi 1. Kovanda arıların içine bal yaptıkları göz
16. mum tekerleği. Kovan. 2. Minarenin şerefe ile külah arasındaki kısmı. Bacalarda külahın altındaki çıkıntılı kısım.

PETEK (türkçe) ingilizcesi

1. n. honeycomb,

PETEK (türkçe) fransızcası

1. alvéole [le]
2. cellule d'abeille

PETEK (türkçe) almancası

1. n. Wabe
Önceki Paylaşımlar