En kısa haliyle Pi sabiti 3,14'dür.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.