Pilot Pilot bir hava vasıtasını kullanmak ve idare etmekle vazifeli kimse. Pilot kelimesi genellikle havacılıkla ilgili bir terim olmakla birlikte; uzman deniz kaptanlarına, bazı yöneticilere de pilot ismi verilmekte; deneme mahiyetinde yapılan işler ve bu işlerin yapıldığı yerler de“pilot iş”, “pilot bölge” olarak adlandırılmaktadır. Tarihi: İnsanlar yaratıldıklarından beri uçmaya çalışmışlar, birçok kişi de başarılı veya başarısız neticelenen uçuş denemeleri yapmıştır: Bizde H

PILOT (almanca) türkçe anlamı

1. i. pilot (m)

PILOT (fransızca) türkçe anlamı

2. pilote [le]
3. aviateur/trice [le][la]
4. navigateur [le]

PILOT (inglizce) türkçe anlamı

5. f. kullanmak
6. pilotluk yapmak
7. uçak kullanmak
8. yol göstermek
9. kılavuzluk etmek
10. i. pilot
11. kılavuz
12. rehber
13. öncü
14. kumanda düzeni
15. s. pilot
16. kılavuz
17. yedek
18. deneme
19. deney
20. kontrol
21. ayarlayıcı

PILOT (türkçe) anlamı

22. Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse. Oto yarışlarında veya otobüslerde aracı kullanan kimse. Deneme niteliğinde olan.
23. 2. anlamı i.
24. f
25. den. kılavuz: dümenci
26. pilot
27. rehber
28. A.B.D. lokomotif mahmuzu
29. f. kılavuzluk etmek
30. rehber olmak
31. yol göstermek
32. (uçak) kullanmak. pilot engine kılavuz lokomotif. pilot fish Malta palamudu
33. zool. Naucrates ductor. pilot light şofbende dev.
34. 3. anlamı pilot. kılavuz. pilotluk yapmak. kılavuzluk yapmak. yol göstermek.
35. 4. pilot.
1. n. one who flies an aircraft
2. navigator
3. person who guides a vessel into or out of a harbor through difficult waters
4. trial episode on T.V.
5. something produced as an experiment before broader introduction
6. guide
7. leader
8. v. fly a plane
9. navigate
10. steer
11. lead
12. guide
13. direct
14. adj. experimental
15. comprising a test
16. tentative
empirical,

PILOT (türkçe) ingilizcesi

17. n. one who flies an aircraft
18. navigator
19. person who guides a vessel into or out of a harbor through difficult waters
20. trial episode on T.V.
21. something produced as an experiment before broader introduction
22. guide
23. leader
24. v. fly a plane
25. navigate
26. steer
27. lead
28. guide
29. direct
30. adj. experimental
31. comprising a test
32. tentative
empirical,

Pilot (almanca) ingilizcesi

33. adj. experimental
34. comprising a test
35. tentative
empirical,

Pilot (fransızca) ingilizcesi

36. (m) n. stilt
37. high post used to support a structure above the surface of the ground or water,

Pilot İngilizce anlamı ve tanımı

Pilot anlamları
  (noun) A short plug at the end of a counterbore to guide the tool. Pilots are sometimes made interchangeable.(v. t.) To fly
38. or act as pilot of (an aircraft).(noun) The heading or excavation of relatively small dimensions
39. first made in the driving of a larger tunnel.(noun) One who flies
40. or is qualified to fly
41. a balloon
42. an airship
43. or a flying machine.(noun) One employed to steer a vessel
44. a helmsman
45. a steersman.(noun) An instrument for detecting the compass error.(v. t.) Figuratively: To guide
46. as through dangers or difficulties.(noun) Specifically
47. a person duly qualified
48. and licensed by authority
49. to conduct vessels into and out of a port
50. or in certain waters
51. for a fixed rate of fees.(noun) Figuratively: A guide
52. a director of another through a difficult or unknown course.(noun) The cowcatcher of a locomotive.(v. t.) To direct the course of
53. as of a ship
54. where navigation is dangerous.
Pilot tanım:
Kelime: pi·lot
55. Söyleniş: 'pI-l&
56. t
57. İşlev: noun
58. Kökeni: Middle French pilote
59. from Italian pilota
60. alteration of pedota
61. from (assumed) Middle Greek pEdOtEs
62. from Greek pEda steering oars
63. plural of pEdon oar
64. probably akin to Greek pod-
65. pous foot -- more at FOOT
66. 1 a : one employed to steer a ship : HELMSMAN b : a person who is qualified and usually licensed to conduct a ship into and out of a port or in specified waters c : a person who flies or is qualified to fly an aircraft or spacecraft
67. 2 : GUIDE
68. LEADER
69. 3 : COWCATCHER
70. 4 : a piece that guides a tool or machine part
71. 5 : a television show produced and filmed or taped as a sample of a proposed series
72. 6 : PILOT LIGHT 2
73. - pi·lot·less /-l&
74. s/ adjective
75.
Pilot ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Archetype
76. Aviate
77. Buffer
78. Experimental
79. Fender
80. Fly
81. Model
82. Navigate
83. Original
84. Test
85. Trial
86.

PILOT (türkçe) fransızcası

1. pilote [le]
2. aviateur/trice [le][la]
3. navigateur [le]

PILOT (türkçe) almancası

1. n. Flieger
2. Flugkapitän
3. Lenker
4. Pilot

Pilot (ingilizce) italyancası

1. s. (Mar) pilota
2. timoniere
3. (estens) guida
4. maestro
5. (tecn) meccanismo ausiliario
6. appoggio guidato
7. (Mar) portolano
8. v. (Mar
9. Aer) pilotare
10. (estens) guidare
11. accompagnare
12. condurre
13. portare
14. (am
15. Parl) far passare
16. agg. pilota

Pilot (ingilizce) ispanyolcası

1. s. piloto
2. aviador
3. aviadora
4. práctico
5. quitapiedras
6. v. pilotear
7. dirigir
8. volar
9. pilotar
10. asegurar con pilotes
11. adj. piloto
12. modelo

Pilot (ingilizce) portekizcesi

1. s. piloto
2. navegador
3. v. pilotar
4. orientar
5. navegar
6. adj. experimental
7. piloto

Pilot (ingilizce) flemenkcesi

1. bn. proef-
2. zn. leidsman
3. loods
4. gids
5. bestuurder
6. piloot
7. controlelampje
8. ww. loodsen
9. besturen
10. sturen
11. geleiden
12. binnenbrengen
Pilot Pilot bir hava vasıtasını kullanmak ve idare etmekle vazifeli kimse. Pilot kelimesi genellikle havacılıkla ilgili bir terim olmakla birlikte; uzman deniz kaptanlarına, bazı yöneticilere de pilot ismi verilmekte; deneme mahiyetinde yapılan işler ve bu işlerin yapıldığı yerler de“pilot iş”, “pilot bölge” olarak adlandırılmaktadır.

Tarihi: İnsanlar yaratıldıklarından beri uçmaya çalışmışlar, birçok kişi de başarılı veya başarısız neticelenen uçuş denemeleri yapmıştır: Bizde Hezarfen Ahmed Çelebi, BatıdaLeonardo da Vinci gibi. Ancak bunların uçmayı denedikleri araçlar kendi kontrollerinde olmadığı, hatta kontrolü mümkün olmadığından bu gibi kimselere pilot demek mümkün değildir.

Havacılık tarihinin ilk pilotu sayılabilecek kişi 1895'te çift kanatlı planörüyle birçok uçuş denemeleri yapan Alman teknisyen Otta Lilienthal'dir. 1896'da Amerikalı Samuel Pierpont Longley ilk defa motorlu bir uçak kullandı. Ancak kısa bir müddet sonra buharlı uçağı ile birlikte Washington yakınlarındaki Potamac Nehrine düştü. 1899'da Orwille ve Weilbur Wright Kardeşler ilk petrol yakıtlı uçağı kullanan pilotlar oldular. 1909'da Louis Blériot, Manş'ı ilk defa uçakla geçti. 1910'da Walter R. Brookings, 1852 m'ye çıkarak yükseklik rekorunu kıran ilk pilot oldu.

Osmanlıların ilk pilotları ise 1911'de Fransa Blério Tayyare Mektebinde talim gören Yüzbaşı Fesa Evrensev ve Teğmen Yusuf Kenan beylerdi.

1912 senesinde İstanbul Sefaköy'de kurulan Hava Mektebinin yetiştirdiği pilotlar, BalkanSavaşlarında büyük yararlık gösterdiler. Teğmen Nuri Bey bu tarihlerde Edirne-İstanbul arası (200 km) uçarak ilk uzun mesafe uçuşunu yaptı. 1914'te İslam Birliğini temin etmek gayesiyle İstanbul'dan Kahire'ye (2500 km) uçan pilotlardan Teğmen Fethi Bey, Taberiye Gölü civarında; Teğmen Nuri Bey de Yafa'da kaza yaparak havacılık tarihimize ilk şehit pilotlar olarak geçtiler.

Birinci Dünya Savaşı başında ABD'de sadece 16 pilot vardı. 1915'te 250'ye çıkan bu miktar savaş sonunda 1500'ü çok aştı. Savaş esnasında Fransa'nın 3000, Almanya'nın da 2500 pilotu vardı. 1924'teAmerikan ordusuna bağlı uçak pilotları iniş kalkışlarla 175 günde ilk defa dünya etrafında dolaştılar. 1927'de Charles Lindberg ilk defa New York-Paris arasını uçakla geçen pilot oldu.

Uzay çalışmaları başlayana kadar pilotluk alanında mühim bir ilerleme kaydedilmedi. 1962'de Sovyet Hava Kuvvetlerinde Albay olan Yuri Alekseyeviç Gagarin dünyanın ilk feza pilotu sıfatını kazandı. 14 Nisan 1981'de Uzay Mekiği Columbia'nın pilotları John Yougn ve Robert Crippen bir feza aracını dünya yüzüne uçak gibi indirmeye muvaffak olarak, pilotluk tarihine son başarıyı kazandırdılar.

Pilotlar askeri, ticari, amatör veya sportif diye tasnif edilir. Kullandıkları hava vasıtasına göre ise:

1. Sabit kanatlı araç (uçak) pilotu,

2. Döner kanatlı araç(helikopter) pilotu,

3. Jet pilotu,

4. Feza pilotu (astronot-kozmonot) olarak gruplandırılmaktadırlar.

Yaptığı görevler düşünüldüğünde: Bir askeri pilot, keşif yapmak, verilen bir hedefi tahrip etmek, yaklaşan bir düşman uçağını havada düşürmek veya hareketinden caydırmak, havadan ikmal yapmak gibi vazifeler yapar. Ticari uçak pilotlarının en önde gelen vazifeleriyse uçaklarında taşıdıkları yolcu veya yükü salimen götürülmesi icab eden yere iletmek, tehlike anında da en az hasarla karaya indirmektir.

Amatör pilotlar da ya zevk için veya ilaçlama, spor, seyahat gibi gayeler için uçarlar. Bütün pilotlar bu gibi vazifeleri yaparken hem kokpitte (pilot kabininde) bulunan göstergeleri kontrol etmek, hem etrafı gözlemek, hem de yer istasyonları ile irtibat kurarak etrafındaki uçan vasıtalardan haberdar olmak mecburiyetindedir. Bu da çok büyük bir dikkat sarfı ile mümkün olabilir. Savaş uçaklarının hızları diğerlerinden daha fazla olduğundan, böyle uçaklarda pilotun yapacağı küçük bir hata, istenmeyen neticeler doğmasına sebep olabilir. Pilotun herhangi bir arıza vukuunda en kısa müddet zarfında, en münasip kararı verebilmesi için; meydana gelebilecek bozuklukları, bunları gidermek için yapılacak işlemleri ezbere bilmesi, bunları adeta bir refleks hareketi kadar çabuk yerine getirebilmesi icab eder.

Ortaya çıkan problemleri halletmek ve pilotun rahat bir zeminde uçağı kullanması için yardımcı sistemler ve teçhizat geliştirilmiştir. Bunlar; oksijen azaldığında otomatik olarak dışardan gaz temin eden oksijen sistemi, iç basıncı münasip bir seviyede tutan basınçlandırma sistemi, uçak aşırı alçaldığında pilotun dikkatini çeken ikaz sistemi gibi mekanizmalardır. Son senelerde, Özellikle rotası belli olan yolcu uçaklarında kullanılan otomatik pilotlar sayesinde, uçağı kullanana sadece indirme-kaldırma işi kalmıştır.

Uçuş esnasında da pilot; kask, oksijen maskesi, akselerasyonun (ani basınç değişiklikleri) meydana getirdiği rahatsızlıklara mani olucu basınç elbisesi, kaza veya arıza vukuunda kullanılan otomatik fırlatıcılı paraşüt, deniz üzerinde yapılacak atlamalar için can yeleği, göz kamaşmasına mani olucu gözlük (kaska bağlı da olabilir), kağıt kalem, meskun olmayan bölgelere yapılan mecburi iniş veya atlama sonrasında hayatını devam ettirebilmesi için, lüzumlu malzeme gibi teçhizatı üzerinde veya yanında bulundurur.

Pilot yetiştirme: Uçuş işinin hayli tehlikeli olması, pilot yetiştirilmesine de büyük ehemmiyet verilmesini mecbur kılmaktadır. Böyle olmasına rağmen ilmi manada pilot eğitimi uzun müddet ne Türkiye'de ne de Batıda yapılamamış, bu tür çalışmaların başlaması ancak 1960'lardan sonra gerçekleşebilmiştir. Günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerinde değişik metodlarla pilot eğitimi yapılmaktadır. Milli Havacılık ve Uzay Teşkilatı NASA- astronot adaylarını binlerce saat uçuş yapmış pilotlar arasından seçmektedir. Dünyada en mükemmel şekilde pilot yetiştiren kuruluş ise Alman Lufthansa Havayolu Şirketidir.

Türkiye'de ise hali hazırda üç kaynaktan pilot yetiştirilmektedir. Bunlardan:

1. Hava Kuvvetleri Uçuş Okulu: Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı olan pilotların temel ve tekamül jet eğitim öğretimini yaptırır.

2. Kara Kuvvetleri Uçuş Okulu: Kara Kuvvetlerinin, Jandarma'nın, Harita ve Emniyet Genel Müdürlüklerinin ihtiyaçları olan uçak ve helikopter pilotlarını yetiştirir.

3. Türkkuşu: Türk Hava Kurumunun ihtiyacını karşılar ve kendi adlarına pilot olmak isteyenleri eğitir. Türk Hava Yolları da pilotlarını genellikle Hava Kuvvetlerinin tecrübeli mensupları arasından seçmektedir.

Değişik, dar bir kabin içerisinde zor bir vazife yapan pilot, zaman zaman fizyolojik olarak çeşitli problemlerle karşılaşabilir. Bunlar oksijen azalması(hipoksi), heyecana bağlı olarak nefes alma sayısı ve derinliğinin artması (hipervantilasyon), ani yükseliş, düşüşler neticesi göz kararması ve şuur kaybı, gece ve bulut içi uçuşlarında mekana zuhur eden denge cihazının (vestibül) yanılması ve buna bağlı olarak intibaksızlık hissedilmesi (vertigo) gibi rahatsızlıklardır. Bunlar istenmeyen fakat ekseriyette ortaya çıkmasına mani olunamayan durumlar olduğundan, pilotun kendisini böyle durumlara ruhi olarak hazırlaması icab eder.

Pilotun tahminen 1 saat 15 dakikalık (1 sortilik) uçuşta kaybettiği enerji, maden işçisinin bir günde kaybettiği enerjiye eşittir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Pilot haritası

Pilot haritadaki konumu

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Ikinci Pilot

  Sorumlu pilot (PIC), uçuş esnasında herhangi bir hava taşıtının (kokpit içinden) idaresinden ve emniyetinden öncelikli olarak sorumlu pilot. PIC kısaltması İngilizce pilot in command kavramının akronimidir.

  Kaptan Pilot

  Sorumlu pilot (PIC), uçuş esnasında herhangi bir hava taşıtının (kokpit içinden) idaresinden ve emniyetinden öncelikli olarak sorumlu pilot. PIC kısaltması İngilizce pilot in command kavramının akronimidir.

  Otomatik Pilot

  Otomatik pilot (ya da otopilot; İng. ''autopilot'') mekanik, elektrik ve hidrolik sistemleri kullanarak, herhangi bir insan komutu gerekmeden aracın kumanda edilmesini sağlayan alettir. Oto-pilot terimi genellikle hava araçları için kullanılsa da, tekneler ve uzay araçları için de ...

  Pilot Bölge

  Pilot bölge Bir ülkenin iktisadi kalkınmasında, öncelik taşıyan coğrafi bölgeler. Kalkınmada öncelikli yöreler adı verilen bu bölgelerde, kamu ve özel yatırım projelerinin teksifi ve böylece o bölge gelirinin arttırılması istenir. Kalkınmada öncelikli yörelere yapılacak ...

  Pilot (Lost)

  Lost bölümü

  Pilot (Prison Break)

  Prison Break bölümü

  The Pilot

  bilgikutusu televizyon

  As Pilot

  As Pilot; Yada şampiyon avcı. Havacılık tarihinde kayda değer sayıda uçak düşüren pilotlara As pilot denir. As iskambil destesinde ki en büyük kağıttır. As pilotlar bugün bir fenomen olarak yerini korumaktadır. En ünlü As pliot Erich Hartmann dır. As listesinin bir numarası ...

  Pilot Balina

  Taksonomi

  Honda Pilot

  Honda Pilot, Honda'nın 2002 yılından beri ürettiği 4 kapı SUV modelidir. Honda Pilot modelinde, 3.5 l motor, 5 ileri otomatik vites bulunmaktadır. Honda Pilot, Lincoln, Alabama ve ABD ülkelerinde üretilmektedir.

  Pilot (Kalem üreticisi)

  Pilot Corporation (株式会社パイロットコーポレーション, Kabushiki Kaisha Pairotto Kōporēshon, TYO: 7846) Tokyo, Japonya merkezli kalem üreticisidir. Şirket çeşitli kâğıtlar ve mücevherler de üretmektedir fakat en ünlü ürünü pilot kalemdir.

  Pilot ACE

  Automated Computing Engine ) bilgisayarının ilk versiyonuydu. Turing'in NPL'den ayrılmasından sonra James H. Wilkinson projeyi devralmıştı. Pilot ACE ilk programını 10 Mayıs 1950'de çalıştırmıştı , kamuoyuna takdim ise Aralık 1950'de yapılmıştı.