Pirosfer

Pirosfer

Magma, herhangi bir köken bölgedeki kayaçların basınç düşmesi, sıcaklık yükselmesi, H2O ilavesi gibi etkenler altında bir kısmının ergimesi sonucu oluşan silikat hamuru durumundaki eriyiklerdir. Magma, içeriğindeki SiO2 oranına göre 4 gruba ayrılabilir.

PIROSFER (türkçe) anlamı

Ağır küre.

PIROSFER (türkçe) anlamı

1. barisfer

PIROSFER (türkçe) fransızcası

1. pyrosphère [la]
Önceki Paylaşımlar