Plan

Plan Bir düşünceyi, bir işi ve tasarıyı sonuçlandırmak için önceden belirtilen hususların çizgi, resim veya yazı ile gösterilmesi. Plan çok çeşitli anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Plan genel anlamda yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. İşin cinsine göre plan değişik isimler alır. Şehircilikteki ismi nazım planı; iktisatta kalkınma planı; gemi, uçak, bina yapılmasında ölçü, yerleştirme, malzeme özelliklerini gösteren plan. Plan daha birçok sahada yapılmaktadır. Mesela; muhaseb

PLAN (almanca) türkçe anlamı

1. i. amaç (m)
2. plan (m)
3. harita (m)
4. düzen (m)

PLAN (inglizce) türkçe anlamı

5. f. planlamak
6. tasarlamak
7. plan yapmak
8. planını çizmek
9. i. plan
10. proje
11. tasarı
12. niyet
13. taslak
14. kroki

PLAN (türkçe) anlamı

15. Bir işin
16. bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen:Turist akınını karşılamak için şimdiden bir plan yapmışlar.- H. Taner. Bir şehrin
17. bir yapının
18. bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim:O tarihte aramızda kasaba planını yapmaya gelmiş bir iki mühendis ve mimar bulunuyordu.- R. N. Güntekin. Çekimya Düşünce
19. niyet
20. maksat
21. tasavvur:Aşağıda kaynaşan kalabalığa bakarak planını zihninden geçirdi.- Ö. Seyfettin.
22. 2. anlamı i.
23. f. (-ned,- ning) plan
24. kroki
25. taslak
26. tertip
27. niyet maksat
28. fikir
29. yol
30. usul
31. tarz
32. f. planını çizmek
33. plan kurmak
34. tasarlamak
35. tertiplemek düzenlemek
36. düşünmek
37. niyetlenmek
38. working plan ilk tasarı
39. ge- çici. plan planner i. plan yapan kimse.
40. 3. anlamı kroki. taslak. tasar. niyet. proje. kasarı. planlamak. tasarlamak. planını çizmek. düzenlemek.

PLAN (türkçe) anlamı

41. bir işin
42. bir yapıtın gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
43. düşünce
44. niyet
45. maksat
46. tasavvur
47. bir kentin
48. bir yapının
49. bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim.
50. çekim

Plan (almanca) ingilizcesi

1. v. make a scheme
2. plot
3. design
contrive,

Plan (fransızca) ingilizcesi

4. adj. flat
5. plane,n. program
6. scheme
7. v. make a scheme
8. plot
9. design
10. contrive
11. n. blueprint
12. draft
13. plan
14. rough outline
15. sketch
16. layout
17. program
18. scheme
19. project,

Plan İngilizce anlamı ve tanımı

Plan anlamları
    (a.) A scheme devised
20. a method of action or procedure expressed or described in language
21. a project
22. as
23. the plan of a constitution
24. the plan of an expedition.(a.) A draught or form
25. properly
26. a representation drawn on a plane
27. as a map or a chart
28. especially
29. a top view
30. as of a machine
31. or the representation or delineation of a horizontal section of anything
32. as of a building
33. a graphic representation
34. a diagram.(a.) A method
35. a way of procedure
36. a custom.(v. t.) To scheme
37. to devise
38. to contrive
39. to form in design
40. as
41. to plan the conquest of a country.(v. t.) To form a delineation of
42. to draught
43. to represent
44. as by a diagram.
Plan tanım:
Kelime: plan
45. Söyleniş: 'plan
46. İşlev: noun
47. Kökeni: French
48. plane
49. foundation
50. ground plan
51. partly from Latin planum level ground
52. from neuter of planus level
53. partly from French planter to plant
54. fix in place
55. from Late Latin plantare -- more at FLOOR
56. PLANT
57. 1 : a drawing or diagram drawn on a plane: as a : a top or horizontal view of an object b : a large-scale map of a small area
58. 2 a : a method for achieving an end b : an often customary method of doing something : PROCEDURE c : a detailed formulation of a program of action d : GOAL
59. AIM
60. 3 : an orderly arrangement of parts of an overall design or objective
61. 4 : a detailed program (as for payment or the provision of some service) plan>
62. - plan·less /-l&
63. s/ adjective
64. - plan·less·ly adverb
65. - plan·less·ness noun
66. synonyms PLAN
67. DESIGN
68. PLOT
69. SCHEME
70. PROJECT mean a method devised for making or doing something or achieving an end. PLAN always implies mental formulation and sometimes graphic representation <plans for a house>. DESIGN often suggests a particular pattern and some degree of achieved order or harmony design for a new dress>. PLOT implies a laying out in clearly distinguished sections with attention to their relations and proportions plot of the play>. SCHEME stresses calculation of the end in view and may apply to a plan motivated by craftiness and self-interest scheme to defraud the government>. PROJECT often stresses imaginative scope and vision project to develop the waterfront>.
71.
Plan ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Contrive
72. Design
73. Program
74. Programme
75. Project
,

PLAN (türkçe) ingilizcesi

76. n. program
77. scheme
78. v. make a scheme
79. plot
80. design
81. contrive
82. n. blueprint
83. draft
84. plan
85. rough outline
86. sketch
87. layout
88. program
89. scheme
90. project

Plan (almanca) fransızcası

1. n. plan (m)
2. projet (m)
3. dessein (m)

Plan (fransızca) almancası

1. n. gliederung
2. planung
3. ebene
4. aufnahme
5. einstellung
6. anlage
7. plan
8. lageplan
9. abriss
10. grundriss
11. riss
12. entwurf
13. einfall
14. programm
15. adj. eben
16. platt
17. glatt
18. zweidimensional

Plan (fransızca) italyancası

1. 1. (plans) piano (m)
2. progetto (m)2. (cinématographie) inquadratura (f)
3. 3. (géométrie) piano (m)4. (architecture) progetto (m)
4. pianta (f)
5. disegno (m)
6. cianografia (f)
7. prospetto (m)
8. 5. (compagnie) piano (m)
9. programma (m)6. (géographie) pianta (f)
10. mappa (f)
11. cartina (f)

Plan (fransızca) ispanyolcası

1. 1. (plans) esquema (f)
2. plan (m)2. (cinématographie) toma (f)
3. 3. (géométrie) plano (m)4. (architecture) plano (m)
4. cianotipo (m)
5. copia azul
6. planta (f)
7. 5. (compagnie) plan (m)6. (géographie) plano (m)
8. mapa (m)

Plan (fransızca) portekizcesi

1. 1. (plans) esquema (m)
2. plano (m)2. (cinématographie) tomada (f)
3. 3. (géométrie) plano (m)4. (architecture) projeto (m)
4. planta (f)
5. cópia azul
6. plano (m)
7. planta baixa
8. 5. (compagnie) plano (m)6. (géographie) mapa (m)

Plan (fransızca) flemenkcesi

1. 1. (plans) plan (n)
2. opzet (n)2. (cinématographie) opname (m/f)
3. 3. (géométrie) vlak (n)4. (architecture) ontwerp (n)
4. plan (n)
5. blauwdruk (m)
6. cyanotypie (f)
7. plattegrond (m)
8. grondplan (n)
9. 5. (compagnie) plan (n)6. (géographie) kaart (m/f)
10. landkaart (m/f)
Plan ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Plan Bir düşünceyi, bir işi ve tasarıyı sonuçlandırmak için önceden belirtilen hususların çizgi, resim veya yazı ile gösterilmesi. Plan çok çeşitli anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Plan genel anlamda yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. İşin cinsine göre plan değişik isimler alır. Şehircilikteki ismi nazım planı; iktisatta kalkınma planı; gemi, uçak, bina yapılmasında ölçü, yerleştirme, malzeme özelliklerini gösteren plan.

Plan daha birçok sahada yapılmaktadır. Mesela; muhasebe planı, harekat planı, atış planı gibi ( Panlama). Şehircilikte kullanılan plan şehir ve mahallelerin düzenlenmesi, yolların ayrılması, okul, cami, park vs. gibi yerlerin her türlü incelikleri ve görünüşleri incelenip çizilmesi şeklindedir. Bu çiziş, şehrin düzenlenmesini bütün teferruatıyla değil de ana hatlarıyle gösterirse Nazım Planı, bölge bölge, mahalle mahalle şehrin en ince özelliklerini içine alan planlara da Teferruat Planı denilmektedir.

Plan; askerlik alanında da çok geçerlidir. Askerlerin eğitilmesi, vatan savunmasına hazırlanması, atışların düzenlenmesi, bir askeri harekatın nasıl gerçekleştirileceği gibi hususların hepsi bir plan ve program içinde yürütülür. Eğer hazırlanan planlara uyulmazsa istenilen sonuçlar alınamayabilir.

Denizcilik sektöründe, gemilerin nasıl yükleneceği, hangi limanlara uğrayacağı, uğradığı limanlarda hangi malları bırakacağı, belli bir plan içinde yürütülmektedir. Buna aynı zamanda İstif Planı ismi verilmektedir.

Bu plan ambarcılıkta ve buna benzer birçok yerlerde de geçerlidir. (Arabaların vapura bindirilmesi indirilmesi vs. gibi.)

Plan inşaat sektöründe kendini daha çok göstermektedir. Binaların yerlerinin belirlenmesi, yerleşime uygun olması, kullanımı ve insan sağlığına ve diğer hususlara rahatlıkla hizmet verebilir olması hep planlarla sağlanan hususlardır. Bunun için inşaat planları ile sanayi sektöründeki planların hepsinin mütehassıs kişiler tarafından yapılması ve takip edilmesi istenen bir durumdur.

Plan, ekonomi ve iktisat alanında; belli sonuçlar elde etmek için iktisadi hayatın hangi unsurlarına ne ölçüde müdahale etmek gerektiğini gösteren bir vasıtadır. Bir başka ifadeyle plan, belirli gayeleri gerçekleştirmek için, bir iktisadi karar merkezinin aldığı tedbirlerin bütünüdür. Burada varılması istenen gayelerle bunları gerçekleştirecek araçlar, plan tabirinin iki ana unsuru olarak kendisini göstermektir.

Modern iktisat ilminin kalkınma yolunda faydalandığı bir teknik olan plan, günümüz dünyasında hemen her ülkede az veya çok kullanılmaktadır. Ancak aynı ideolojiye sahip olan ülkelere ait planlar bile tek tip değildir. Bir ülkeden diğerine değişiklikler arz eder.

Plan çeşitleri iki ana grupta toplanabilir: 1) Emredici planlar, 2) Yol gösterici planlar, Emredici planlara dağılmadan önceki Sovyet Rusya ve Kıta Çininde rastlanır. Yol gösterici planlara ise, batı ekonomilerinde, özellikle demokratik rejimi benimsemiş ülkelerde rastlanır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar