Porselen

Porselen

Porselen, esası kaolin olan, genellikle beyaz ve yarısaydam, renksiz ve saydam bir emayla kaplı ince ve sıkı bir hamurdan yapılır. Yumuşak porselenler l 250 derecede bir defa pişirilir ve yarısaydam kalır. Sert porselenler l 000 derecede ilk pişirmeye tabi tutulur; üzerlerine renkli veya renksiz bir sır geçirilir; sonra yeniden, l 400 derecelik fırına verilir, sonra da süslenir (sır altında süsleme) ve üçüncü defa fırınlanır.

PORSELEN (türkçe) anlamı

1. kaolinden yapılma
2. beyaz
3. sert ve yarı saydam çömlek hamuru.
4. bu hamurdan yapılmış (çanak
çömlek).

PORSELEN (türkçe) anlamı

5. 1 . Kaolinden yapılma
6. beyaz
7. sert ve yarı saydam çömlek hamuru.
8. 2 . sıfatBu hamurdan yapılmış (tabak vb.):
9. Maroken bir koltuğa uzanmış
10. beyaz porselenden bir pipoyu içiyordu.- Ö. Seyfettin.
11.

PORSELEN (türkçe) ingilizcesi

1. adj. China
2. ceramic
3. n. China
4. porcelain

PORSELEN (türkçe) fransızcası

1. porcelaine [la]

PORSELEN (türkçe) almancası

1. n. Porzellan
2. adj. porzellanen
Porselen, esası kaolin olan, genellikle beyaz ve yarısaydam, renksiz ve saydam bir emayla kaplı ince ve sıkı bir hamurdan yapılır. Yumuşak porselenler l 250 derecede bir defa pişirilir ve yarısaydam kalır. Sert porselenler l 000 derecede ilk pişirmeye tabi tutulur; üzerlerine renkli veya renksiz bir sır geçirilir; sonra yeniden, l 400 derecelik fırına verilir, sonra da süslenir (sır altında süsleme) ve üçüncü defa fırınlanır.

Fırından çıkartılmadan önce (açık ateşli ilkel fırın, raflı fırın) pişmiş toprağın çatlamaması için, yavaş yavaş soğutulmalıdır.

Bugün çömlekçi ustaları, Çin veya Japon pişirme yöntemlerinden, kabartma süsleme yöntemlerine veya Bernard Palissy'nin ün kazandırdığı alacalı emay yöntemine kadar çok çeşitli tekniklere başvururlar. Ayrıca, sanayi yöntemleri de (kalıplama ve dökme) tek bir kalıptan pek çok örnek çıkartılmasına imkân verir.
Önceki Paylaşımlar