Portal

Portal sözcüğü, İngilizce olup Türkçesi Ana kapı'dır. Pek çok içeriği bir arada bulunduran internet siteleri için kullanılır. İnternet ana kapılarında canlı haberler, söyleşi odaları, elektronik posta, alışveriş, çeşitli rehberler vb. gibi birçok bölüm aynı anda yer alabilmektedir.

PORTAL (almanca) türkçe anlamı

1. i. ana kapı (n)

PORTAL (inglizce) türkçe anlamı

2. i. kapı
3. büyük kapı

PORTAL (türkçe) anlamı

4. Ana kapı. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası.
5. 2. anlamı i. kapı
6. süslü ve büyük kapı
7 medhal
8. girilecek yer. portal-to-portal pay (maden ocağı veya fabrikada) işçinin işyerinde harcadığı zamana göre ödenen para.
9. büyük kapı.
10. 3. anlamı büyük kapı. ana kapı. giriş kapısı.

Portal (almanca) ingilizcesi

1. n. gateway
2entrance
3arch
4doorway
5. (Internet) web site that serves as gateway to the Internet
6. anchor site (e.g.
7Yahoo
8Excite
9HotBot
10. etc.),n. gateway
11entrance
12arch
13doorway
14. (Internet) web site that serves as gateway to the Internet
15. anchor site (e.g.
16Yahoo
17Excite
18HotBot
19etc)
20. n. portal
21gate
22door
23. grand entryway
24. elegant entrance
25opening
26entrance
27. adj. portal
28. portal vein
29. large vein that carries blood from the intestines and stomach to the liver (Anatomy),

Portal İngilizce anlamı ve tanımı

Portal anlamları
    (noun) The space
30. at one end
31. between opposite trusses when these are terminated by inclined braces.(a.) Of or pertaining to a porta
32. especially the porta of the liver
33as
34. the portal vein
35. which enters the liver at the porta
36. and divides into capillaries after the manner of an artery.(noun) Formerly
37. a small square corner in a room separated from the rest of the apartment by wainscoting
38. forming a short passage to another apartment.(noun) A prayer book or breviary
39. a portass.(noun) The lesser gate
40. where there are two of different dimensions.(noun) A door or gate
41hence
42. a way of entrance or exit
43. especially one that is grand and imposing.(noun) By analogy with the French portail
44. used by recent writers for the whole architectural composition which surrounds and includes the doorways and porches of a church.
Portal tanım:
Kelime: por·tal
45. Söyleniş: 'pOr-t&
46l
47'por-
48. İşlev: noun
49. Kökeni: Middle English
50. from Middle French
51. from Medieval Latin portale city gate
52porch
53. from neuter of portalis of a gate
54. from Latin porta gate -- more at PORT
55. 1 : DOOR
56. ENTRANCE
57. especially : a grand or imposing one
58. 2 : the whole architectural composition surrounding and including the doorways and porches of a church
59. 3 : the approach or entrance to a bridge or tunnel
60. 4 : a communicating part or area of an organism
61. specifically : the point at which something (as a pathogen) enters the body
,

PORTAL (türkçe) ingilizcesi

62. n. gateway
63entrance
64arch
65doorway
66. (Internet) web site that serves as gateway to the Internet
67. anchor site (e.g.
68Yahoo
69Excite
70HotBot
71etc)
72. n. portal
73gate
74door
75. grand entryway
76. elegant entrance
77opening
78entrance
79. adj. portal
80. portal vein
81. large vein that carries blood from the intestines and stomach to the liver (Anatomy),

Portal (almanca) fransızcası

1. n. portail (m)

Portal (ingilizce) almancası

1. n. Tor
2. prächtiger Eingang
3. Portal
4. (Internet) Webseite die als Zugang zum Internet dient (z.B. Yahoo
5. Excite
6. HotBot
7. usw.)

Portal (ingilizce) italyancası

1. s. portale
2. sito di accesso a Internet
3. (fig) ingresso
4. entrata

Portal (ingilizce) ispanyolcası

1. s. portal
2. pórtico
3. vena porta
4. entrada bombástica
5. (internet) site-portada
6. site que sirve como hoja de portada a la red
7. site básico (como por ejemplo: Yahoo
8. Netscape y otros)

Portal (ingilizce) portekizcesi

1. s. portão
2. entrada
3. arco
4. portal
5. Web site que serve de entrada à Internet (por exemplo: Yahoo
6. Excite
7. HotBot
8. etc.)

Portal (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. poort
2. deur
3. ingang
4. toegang
5. portaal
6. entree
Portal sözcüğü, İngilizce olup Türkçesi Ana kapı`dır. Pek çok içeriği bir arada bulunduran internet siteleri için kullanılır. İnternet ana kapılarında canlı haberler, söyleşi odaları, elektronik posta, alışveriş, çeşitli rehberler vb. gibi birçok bölüm aynı anda yer alabilmektedir.

Ana kapı kavramı ilk kez, 15 Temmuz 1996 tarihinde MyYahoo! kişiselleştirilmiş ana kapı hizmetinin devreye girmesi ile hayatımıza girmiştir. Bu sitede, kullanıcılar kendi ilgi alanlarına göre profil oluşturmakta ve bu profil doğrultusunda kendisine en güncel bilgiler aramaya gerek kalmadan ulaştırılmaktadır.

Günümüzde yerli yabancı birçok örneği olan ana kapı siteler, Web 2.0. standartları dahilinde gelişmeye devam etmektedir.Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Portal maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Portal Portal
2008-09-09T00:00:00+03:00 · Portal
Portal haritadaki konumu.
Portal haritası
Portal
Bu haritaya tıklayrak dinamik hale getirebilirsiniz. Detaylı Portal haritası için tıklayınız
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar