potansiyel

Potansiyel enerji, cisimlerin bir alanda bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depoladığı kabul edilen enerjidir. Örneğin yükseğe kaldırılan bir cisim, barajlarda biriken su, sıkıştırılan veya gerilen yay potansiyel enerji depolar.

POTANSIYEL (türkçe) anlamı
1. 1 . Varlığı
2. gücü ortaya çıkmamış olan
3. gizil
4. 2 . isim
5. fizikGizil güç.
POTANSIYEL (türkçe) anlamı
6. gizil
7. gizilgüç
8. ortaya çıkmamış ancak ortaya çıkmaya hazır güç.
POTANSIYEL (türkçe) ingilizcesi
1. adj. potential
2. back demand
3. n. potential
4. potency
POTANSIYEL (türkçe) fransızcası
1. potentiel/le
POTANSIYEL (türkçe) almancası
1. n. Potential
2. Potenzial
potansiyel ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Potansiyel enerji

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Potansiyel

  Potansiyel enerji, cisimlerin bir alanda bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depoladığı kabul edilen enerjidir. Örneğin yükseğe kaldırılan bir cisim, barajlarda biriken su, sıkıştırılan veya gerilen yay potansiyel enerji depolar.

  Potansiyel Enerji

  Cisimlerin , bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depolandığı kabul edilen enerjidir. Ep ile gösterilir. Başlıca çeşitleri:

  Potansiyel Odaklama

  Yeni bir çok elektrotlu dizi kamyonu, similasyon çalışması ve arkeolojik prospeksiyon arazi testleri.ÖZET: Arkeoloji,pedoloji ve çevresel çalışmalar için uygulanan pek çok fiziksel araştırmalarda elektriksel metotlar uygulanmaktadır.Bu yöntemler, uygulaması kolay ,pek pahalı ...

  Elektrokimyasal Potansiyel Dizisi

  Belirli bir oksidasyon veya redüksiyon yarı-reaksiyonu için “redüksiyon potansiyeli” adıyla bilinen rakamsal bir değer mevcuttur. Sembolü E° olup standart termodinamik şartlar altında (tüm gazların 25°C, 1 atm de ve tüm sulu çözeltilerin 1M konsantrasyonda olduğu) anlamına ...

  Potansiyel Kuyusu

  Potansiyel kuyusu, bir parçacığın bağlı olması durumunu modelleyen sistemdir.

  Yer çekimi Potansiyel Enerjisi

  Yer çekimi Potansiyel Enerjisi, bir kütlenin yer çekimi alanında bulunduğu yerden dolayı sahip olduğu enerjidir. Potansiyel Enerji Cisimlerin hareket halinde olmadıkları durumlarda sahip oldukları enerjiye potansiyel enerji denir.

  Aksiyon Potansiyel

  aksiyon potansiyel, bir hücrenin elektriksel zar potansiyelinin kısa bir süre içinde aniden yükselmesi ve azalmasıdır. Aksiyon potansiyeli, zar potansiyeli olarak adlandırılan hayvan hücrelerinde birkaç türde meydana gelir. Bunlar, sinir hücreleri (nöron), kas hücreleri (veya kas ...

  Potansiyel Farkı

  Gerilim ya da voltaj (elektrik potansiyeli farkı) elektronları maruz kaldıkları elektrostatik alan kuvvetine karşı hareket ettiren kuvvettir.

  Potansiyel Fark

  Gerilim ya da voltaj (elektrik potansiyeli farkı) elektronları maruz kaldıkları elektrostatik alan kuvvetine karşı hareket ettiren kuvvettir.